Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Klát, Libor Ševčík
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Rok: 2010, INT J PEDIATR OTORHI
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Zdeněk Michalec, J Procházková, M. Procházka
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Central European Vascular Forum
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, Igor Michalec
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Jan Dostalík, I. Guňka, Lubomír Martínek, P. Guňková, Miloslav Mazur, V. Richter
Rok: 2009, WORLD J SURG
článek v odborném periodiku
 
Petr Vávra, Jan Dostalík, D. Zacharoulis, SE Khorsandi, SA Khan, NA Habib
Rok: 2009, DIS COLON RECTUM
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, I. Guňka, P. Guňková, Petr Vávra, M. Bortlicek
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík
Rok: 2009, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Martínek, Jan Dostalík, I. Guňka, P. Guňková, P. Ostruzka, Petr Vávra
Rok: 2009, World Journal of Surgery
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Grada Publishing
odborná kniha
 
Jan Dostalík, P. Guňková, Lubomír Martínek, V. Richter, I. Guňka, Miloslav Mazur, M. Mitták
Rok: 2009, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, P. Guňková, I. Guňka, V. Richter, Miloslav Mazur
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, SURG-J R COLL SURG E
článek v odborném periodiku
 
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2008, JNeurol Neurochir Psychiatr
článek v odborném periodiku
 
Eva Mrázková, Jiří Mrázek, Jaroslav Horáček, T. Hrbáč, V. Procházka, M. Häringová, Jaroslav Mayzlík
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Česká a Slovenská Neurologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Martínek, Vladimír Richter, I. Guňka
Rok: 2008, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Bulletin hepato-pankreatu-billiární chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Jan Dostalík, I. Guňka, L. Martínek, .. A Kol.
Rok: 2007, Hepato-Gastroenterology
článek v odborném periodiku
 
P. Guňková, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Rok: 2007, Rozhledy Chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Eva Mrázková, Lucie Suchánková, Mgr.
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Mrázková, Eva Hufová, Bc.
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Mayzlík, Peter Bereka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Mrázková, Kristýna Richterová, Bc.
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Petr Vávra, Miloslav Mazur
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jan Dostalík, L. Martínek, P. Vávra, M. Mazur, .. A Kol.
Rok: 2007, Surgical Endoscopic, Supplement
článek v odborném periodiku
 
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Petr Vávra, Další A
Rok: 2007, Surg. Endoscopy, Supplement
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Mayzlík, Jozef Radoňak
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Mayzlík, Lenka Veverková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jaroslav Mayzlík, Jan Šváb
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Rok: 2007, Surgery Endoscopy
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Mayzlík, Karel Benda
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
P. Vávra, Jan Dostalík, L. Martínek, .. A Kol.
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jan Dostalík, Lubomír Martínek, Vladimír Richter, Další A
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jan Dostalík, L. Martínek, V. Richter, .. A Kol.
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
L. Martínek, Jan Dostalík, P. Vávra, P. Guňková, I. Guňka
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, CEVJ
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Mayzlík, Ladislav Lukáč, Leopold Pleva, Pavel Prusenovský
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Mrázková, David Kunc, Bc.
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
P. Guňková, I. Guňka, Jan Dostalík, L. Martínek, Další A
Rok: 2007
stať ve sborníku