Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ostatní
 
Pavol Holéczy, M Bolek, L Havrlentová, M Hanousek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Czudek, J Dzielicki
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P Jelínek, Otakar Kubala, J Prokop, P Ostruszka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Z Kala, R Aujeský, Pavel Zonča
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
A Ferko, Lubomír Martínek, J Örhalmi
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Petr Vávra, J Nowaková, P Jelínek, M Hasal, J Jurčíková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Peter Ihnát, L. Ihnat Rudinska, Pavel Zonča
Rok: 2014, Surgery Today
článek v odborném periodiku
 
Petr Vávra, J Nowakova, P Jelínek, M Hasal, J Jurčková, Peter Ihnát, P Ostruszka, N Habib, Pavel Zonča
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Vávra, Jana Nowáková, Petr Jelínek, Martin Hasal, Marek Penhaker, Peter Ihnát, Jana Jurčíková, Nagy Habib, Pavel Zonča
článek v odborném periodiku
 
Pavel Zonča, Matúš Peteja, Petra Guňková, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
T. Maly, V. Mihal, K. Michalkova, T. Tichy, C. Neoral, Pavel Zonča
Rok: 2014, BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Zonča, M Cambal, P Labas, B Hrbaty, C.A. Jacobi
Rok: 2014, Bratisl. Med. J.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
L Havrlentová, E Havrlentová, E Iker, A Džupina, Pavol Holéczy
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Czudek, J Marescaux, L Soler
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Otakar Kubala, P Jelínek, J Prokop, P Ostruszka
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavol Holéczy, M Hanousek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Miloslav Duda, L. Adamčík, M. Škrovina
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Marian Kacerovsky, Marcela Drahosova, Jan Krejsek, Ivana Musilova, Helena Hornychova, Vojtech Matula, Ondřej Šimetka, Bo Jacobsson, Ctirad Andrys
Rok: 2013, J MATERN-FETAL NEO M
článek v odborném periodiku
 
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka, J Tošenovský, Peter Ihnát, Pavel Zonča
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
I Slívová, E Bednaříková, Vladimír Richter, Z Vávrová
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Czudek, M Czudek, Z Farnik
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
I Keher, Pavol Holéczy, R Škuta
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
I Keher, Pavol Holéczy, R Škuta
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Krištof, J Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Leopold Pleva, J Demel, Marcel Mitták, J Pometlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
M. Formánek, Karol Zeleník, J. Dvořáčková, P. Komínek
Rok: 2013, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku
 
P. Komínek, Petr Vítek, Ondřej Urban, Karol Zeleník, Magdaléna Halamka, David Feltl, Jakub Cvek, Petr Matoušek
Rok: 2013, GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTICE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)