Publikační činnost - IS PUBL
J. Syrovátka, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Pavel Komínek, Eva Havlíková, Renáta Poláčková, Karol Zeleník, Zdeněk Kabelka
Rok: 2012, Neonatologické listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
T. Krejčí, T. Hrbáč, Radim Lipina, T. Paleček
Rok: 2012, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2012, Practicus
článek v odborném periodiku
 
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Hana Kopřivová, Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Rok: 2012, Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
článek v odborném periodiku
 
Karol Zeleník, I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Pavel Komínek
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Komínek, Zuzana Rennerová, Karol Zeleník, Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin
Rok: 2012, Mladá fronta
kapitola v odborné knize
 
Jan Krhut, A Martan, M Gärtner, R Zachoval, K Švabík, M Halaška, L Horčička, J Tvrdík, T Hanuš
Rok: 2012, Česká urologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Komínek, Pavel Šmehlík, Tomáš Krejčí, J. Syrovátka, Karol Zeleník
Rok: 2012, Česká a slovenská oftalmologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Šimetka, P Velebil
Rok: 2012, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Rok: 2012, Galén
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
M Studničková, M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Jan Dostalík, Pavol Holéczy, M. Kasalický, A. Bařinka, P. Beňo, S. Černý, M. Čierny, T. Hroch, M. Hrubý, V. Karnos
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
P.E.V. Van Kerrebroeck, M Oelke, F Katona, Jan Krhut, J Liehne, V Gomberg, JC Santos, A Garcia-Hernandez, M Klaver, K Van Charldorp
Rok: 2011, EUR UROL SUPPL
článek v odborném periodiku
 
Radim Lipina, P. Matoušek, Tomáš Paleček, Pavel Komínek
Rok: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku
 
Petr Matoušek, P. Komínek, Antonín Garčic
Rok: 2011, EUR ARCH OTO-RHINO-L
článek v odborném periodiku
 
Pavol Holéczy, J. Örhalmi, Karel Klos, Stanislav Jackanin, M. Lerch
Rok: 2011, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Jan Krhut, P Zvara
Rok: 2011, INT UROL NEPHROL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, ZBL CHIR
článek v odborném periodiku
 
Pavol Holéczy, M. Bolek, P. Fojtík, Júlia Chripková, J. Krištof, Jindřiška Ševčíková
Rok: 2011, Endoskopie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, R Zachař, Petr Matoušek, Karol Zeleník
Rok: 2010, EUR J PEDIATR
článek v odborném periodiku
 
Jan Krhut, P Holy, J Tintera, R Zachoval, Ondřej Havránek, P Zvara
Rok: 2010, EUR UROL SUPPL
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, Petr Matoušek
Rok: 2010, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Rok: 2010, GRAEF ARCH CLIN EXP
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, Petr Matoušek, P. Štrympl
Rok: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, -Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Vnitřní Lékařství
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek
Rok: 2010, OPHTHAL PLAST RECONS
článek v odborném periodiku
 
Pavel Komínek, S. Červenka, Petr Matoušek, T. Pniak, Karol Zeleník
Rok: 2010, SPEKTRUM DER AUGENHEILKUNDE
článek v odborném periodiku
 
M Lubušký, M. Procházka, Ondřej Šimetka
Rok: 2010, -Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Igor Michalec, Ondřej Šimetka, M Lubušký
Rok: 2010, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Havránek, Jan Krhut, D Němec, D Feltl, J Hájek, J Cvek, L Dusek
Rok: 2010, EUR UROL SUPPL
článek v odborném periodiku
 
J Procházková, R. Pilka, Ondřej Šimetka, L Slavik, M Lubušký, M. Procházka
Rok: 2010, Česká Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku