Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku
 
Peter Ihnát, Tomáš Posolda, A Pelikán, M Mitták, Pavel Zonča
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia
článek v odborném periodiku
 
A Měchurová, R Vlk, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Marek Dokoupil, Igor Dvořáček, Lubomír Martínek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J Záhumenský, M Procházka, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku
 
L. Čabalová, P. Komínek, Karol Zeleník, J. Syrovátka, Petr Matoušek
Rok: 2013, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku
 
T. Krejci, S. Poticny, T. Hrbac, Radim Lipina, Z. Vecera, Jana Dvořáčková, T. Palecek
Rok: 2013, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
T. Krejčí, S. Potičný, T. Hrbáč, Radim Lipina, Z. Večeřa, Jana Dvořáčková, T. Paleček
Rok: 2013, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Matúš Peteja, J Chmelo, J Zuchnická, Pavel Zonča, Miloslav Mazur
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, INDIAN JOURNAL OF SURGERY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti
článek v odborném periodiku
 
M. Škrovina, E. Holaškova, J. Bartoš, P. Anděl, M. Migrova, R. Soumarova, M. Straka, L. Adamčík, Miloslav Duda
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)