Publikační činnost - IS PUBL
Miloslav Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Igor Guňka, Jiří Samlík, Miloslav Mazur, E Pokorná, M Kuman, M Kubisová
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
T Binder, Vít Unzeitig, P Velebil
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
N. Shilova, B. Hrbatý, M. Čambal, R. Reis, V. Kostka, P. Labaš, M. Vician, A. Škoda, Pavel Zonča, V. Smolen
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Čambal, P. Labaš, Pavel Zonča, A. Škoda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA
článek v odborném periodiku
 
Petr Vávra, V. Třeška, P. Ostruszka, A. Sutnar, J. Fichtl, L. Hozáková, M. Mitták, Jaroslav Horáček
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Pavol Holéczy, M Bolek, Marek Bužga, L Pasnisin, L Havrlentová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Peter Ihnát, Marek Penhaker, Petr Vávra, P Ostruszka, P Jelínek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Petroš, Ondřej Šimetka, M Lubušký, M Studničková, I Dhaifalah, M Procházka
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Pětroš, J Šantavý, M Ordeltová, K Vomáčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M Lubušký, Ondřej Šimetka, M Studničková, M Procházka, M Ordeltová, K Vomáčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Karol Zeleník, Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková, Martin Hanousek, Ondřej Urban, Jan Kuchař, Josef Chalupa, Pavel Komínek
Rok: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Pavel Zonča, M. Čambal, CA Jacobi
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
A Pařízek, A Pařízek, Ondřej Šimetka
Rok: 2012, Galén
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lenka Čábalová, Pavel Komínek, Karol Zeleník
Rok: 2012, Medical Tribune
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne
článek v odborném periodiku
 
Karol Zeleník, Pavel Komínek
Rok: 2012, Case Reports in Pediatrics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku