Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Alois Martan, Jan Krhut, Jaromír Mašata, Kamil Švabík, Michael Halaška, Lukáš Horčička, Roman Zachoval
Rok: 2013, LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Otakar Kubala, J. Prokop, P. Jelínek, P. Ostruszka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Otakar Kubala, J Prokop, P Jelínek, P Ostruszka
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Peter Ihnát, L. Ihnát Rudinská, Pavel Zonča
Rok: 2013, SURG TODAY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Vaskulárna medicína
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2013
ostatní
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Miloslav Duda, J. Žaloudík, M. Ryska, L. Dušek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, M Hanousek, J Krištof, L Havrlentová, J Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
V Dvořák, O Hlaváčková, T Malík, J Nový, A Stará, A Skřivánek, J Štěpán, Vít Unzeitig
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Igor Guňka, Jiří Samlík, Miloslav Mazur, E Pokorná, M Kuman, M Kubisová
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
T Binder, Vít Unzeitig, P Velebil
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Praktická gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Pavol Holéczy, Marek Bužga, M Bolek, L Havrlentová, J Ševčíková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Česká gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
N. Shilova, B. Hrbatý, M. Čambal, R. Reis, V. Kostka, P. Labaš, M. Vician, A. Škoda, Pavel Zonča, V. Smolen
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
M. Čambal, P. Labaš, Pavel Zonča, A. Škoda
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA A ENDOSKOPIA
článek v odborném periodiku
 
Petr Vávra, V. Třeška, P. Ostruszka, A. Sutnar, J. Fichtl, L. Hozáková, M. Mitták, Jaroslav Horáček
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Karol Zeleník, J. Syrovátka, Pavel Komínek
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Pavol Holéczy, M Bolek, Marek Bužga, L Pasnisin, L Havrlentová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)