OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Radka Bužgová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 320, budova ZY
funkce:
obor činnosti:etika, výzkum, sociální vědy
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1604
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2016doc. (sociální lékařství) LF UPOL Olomouc
2013PhDr. (rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory), ZSF JU České Budějovice
2009PhD. (prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, mládeže, dospělých a seniorů), ZSF JČU České Budějovice
2001Mgr. (sociální práce), PdF UHK Hradec Králové
1997Bc. (zdravotně sociální a geriatrická péče), ZSF OU Ostrava
1997gymnázium Česká Třebová

Další vzdělávání, kurzy

2017Kurz Focusing Brno
2016Kurz Trauma, Remedium Praha
2016Rozšiřující kurz krizové intervence – Educo, Ostrava
2013Profesní kvalifikace – Poradce pro pozůstalé
2013Krizová intervence – Educo, Ostrava
2011Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Rozpoznávání spirituálních potřeb osob v krizi vyplývající z nemoci.
2009Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Sociální práce se starými lidmi ve zdravotnických zařízeních
2008Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Kurz v gerontosociologii
2006Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Kurz: Kvalita zdravotně sociálních služeb - dlouhodobá péče o seniory.
2006Systém dalšího vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v moravskoslezském kraji a jeho realizace. Absolvované kurzy: Příprava projektu, Informační zdroje, Jak psát projekty česky a srozumitelně, Projekty v EU a zámoří pro podporu vědy a výzkumu, Rozpočet a plánování tvorby projektů a jejich následná realizace, Jak psát projekt, Finanční a ekonomická analýza projektu, Odborná angličtina pro řešení projektů.
2005 – 2006NEDECZ – Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení

Zaměstnání, praxe

2010 – dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU – odborný asistent
2012 - dosudMobilní hospic Ondrášek, Ostrava (poradce pro pozůstalé)
2008 – 2010Ústav ošetřovatelství a porodní asistence FZS OU – odborný asistent
2007 – 2008Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZSF OU – odborný asistent
2005 – 2006Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, ZSF OU – odborný asistent
1999 – 2005Středisko Diakonie ČCE v Ostravě (vedoucí střediska domovinka pro seniory a stanice pečovatelské služby pro děti z rodin v krizi)
1997 – 1999Ústav sociální péče pro tělesně postižené Hrabyně (sociální terapeut)

Odborné zaměření

 • Etika v ošetřovatelství / etika ve zdravotnictví / lékařská etika
 • Paliativní a hospicová péče
 • Výzkum v ošetřovatelství
 • Zdravotně sociální péče
 • Sociální lékařství

Ocenění

2011Cena děkana za nejlepší publikovanou práci v nelékařských oborech za rok 2011 „Violation of ethical principles in institutional care for older people.“

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

 • Česká sociologická společnost
 • Česká společnost paliativní medicíny
 • časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - výkonný redaktor
 • časopis PROFESE on-line - člen redakční rady
 • časopis Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie - člen redakční rady Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava
 • Oborová rada pro doktorské studium sociální lékařství LF UP Olomouc

Působení v zahraničí

2016University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko), Přednáška: Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
2014Miami (USA)- Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
2013Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko) Přednáška: Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
2012Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery, Turecko. Přednáška: Moral judgment competence of nursing students in the Czech republic
2011Cyprus University of Technology, Department of Nursing, Cyprus (Kypr). Přednáška: Elder Abuse and Neglect in Nursing Ethics.
2011University of Stavanger, Department of Health Studies (Norsko). Přednáška: Developing simulation learning in education of evidence based practice
2009Katholics University of Applied Sciences (Německo). Přednáška: Community nursing care in educating master degrese course students
2007Nursing Department, Hanzehogeschool Groningen (Netherland). Přednáška: Qualitative research of elder abuse and neglect in residential setting.
2007Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugal). Přednáška: Elder abuse and neglect in residential petting in Czech Republic

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý


Nemcová, J., Hlinková, E., Farský, I., Žiaková, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E., Zdzieblo, K., Wiraszka, G., Stepien, R., Nowak-Starz, G., Csernus, M. a Balogh, Z. Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.. Journal of Clinical Nursing. 2017, roč. 26, s. 1245-1256. ISSN 0962-1067.
Bužgová, R., Špatenková, N., Hajnová Fukasová, E. a Feltl, D. Assessing needs of family members of inpatients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care. 2016, roč. 25, s. 592-599. ISSN 0961-5423.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2016, roč. 33, s. 184-193. ISSN 1049-9091.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 534-541. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Bužgová, R. Doprovázení rodičů po úmrtí dítěte. In: Druhá konference dětské paliativní péče. Praha. 2016.
Bužgová, R., Bužga, M., Holéczy, P. a Zonča, P. Evaluation of Quality of Life, Clinical Parameters, and Psychological Distress after Bariatric Surgery: Comparison of the Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Laparoscopic Greater Curvature Plication. Bariatric Surgical Practice and Patient Care. 2016, roč. 11, s. 169-176. ISSN 2168-023X.
Bužgová, R. Poradenství pro pozůstalé. In: Doma je doma až do posledního okamžiku. Karlovy Vary. 2016.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Psychometric evaluation of a Czech version of the Family Inventory of Needs. PALLIATIVE & SUPPORTIVE CARE. 2016, roč. 14, s. 142-150. ISSN 1478-9515.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Reminiscence v péči o seniory s demencí. Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2016, roč. 112, s. 88-93. ISSN 1212-0383.
SIVEROVÁ, J., Bužgová, R. a Poláková, R. Vliv reminescenční terapie na depresivitu a kognitivní funkce u seniorů v dlouhodobé péči. Geriatrie a gerontologie. 2016, roč. 5, s. 15-18.
Kozáková, R. a Bužgová, R. Výskyt formy, a psychické souvislosti mobbingu u všeobecných sester v České republice. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava. 2016.
Maralíková, K. a Bužgová, R. Využití dotazníku KDQOL-SFTM pro hodnocení kvality života dialyzovaných seniorů. Aktuaility v nefrologii. 2016, roč. 22, č. 2016, s. 131-136. ISSN 1210-955X.
Kawková, Š. a Bužgová, R. Aktivizace seniorů s demencí v pobytovém zařízení sociálních služeb a její vliv na kvalitu života. Rehabilitácia. 2015, roč. 52, s. 249-256. ISSN 0375-0922.
Bužgová, R., Jarošová, D. a Hajnová Fukasová, E. Assessing anxiety and depression with respect to the quality of life in cancer inpatients receiving palliative care. European Journal of Oncology Nursing. 2015, roč. 19, s. 667-672. ISSN 1462-3889.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Sikorová, L. Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease. J PALLIAT CARE. 2015, roč. 31, s. 250-257. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2015, roč. 17, s. 325-332. ISSN 1522-2179.
PAVELKOVÁ, H. a Bužgová, R. Burnout among healthcare workers in hospice care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 218-223. ISSN 2336-3517.
Hajnová Fukasová, E., Bužgová, R. a Feltl, D. Hodnocení duchovních potřeb pacientů v paliativní péči. Klinická onkologie. 2015, roč. 28, s. 13-19. ISSN 0862-495X.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: valašsko-lašské neurologické sympozium. Soláň, Karolinka: Solen. 2015.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi 2015-11-06 Soláň, Karolinka. Solen, 2015. s. 24-24. ISBN 978-80-7471-125-1.
Bužgová, R. a Kozáková, R. Kvalitativní analýza potřeb hospitalizovaných pacientů v konečném stádiu nemic v souvislosti s kvalitou života. In: XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku.. Olomouc. 2015.
Bužgová, R. a Kubeczka Páleníková, A. Lived experience of parents of children with life-limiting and life-threatening disease. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 209-217. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních: potřeby, hodnocení, kvalita života. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 168 s. ISBN 978-80-247-5402-4.
Bužgová, R. Postoje seniorů ke smrti, umírání a paliativní péči. In: Euthanazie a dilema v závěrečných fázích života. Ostrava: Lékařská fakulta, Ostravská univerzita a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky. 2015.
Bužga, M., Jirák, Z. a Bužgová, R. State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic. Wulfenia. 2015, roč. 22, s. 205-212. ISSN 1561-882X.
Bužgová, R. Věkové a genderové rozdíly v hodnocení preference a saturace potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Výroční konference MČSS. Praha. 2015.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Bužgová, R. a Stolička, M. Využití škály QUALID k hodnocení kvaliy života u pacientů v pozdní fázi demence v České republice. CESK SLOV NEUROL N. 2015, roč. 78, s. 317-322. ISSN 1210-7859.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. Supportive care in cancer. 2014, roč. 22, č. supplement, s. 186-186. ISSN 1433-7339.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. In: International Symposium on supportive care in cancer. Miami, Florida. 2014.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Jarošová, D., Bužgová, R. a Zeleníková, R. Central European Journal of Nursing and Midwifery (Ošetřovatelství a porodní asistence). In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 2-8. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Hajnová, E., Feltl, D. a STOLIČKA, M. Faktory ovlivňující úzkost a depresi u pacientů v konečném stadiu nemoci při hospitalizaci. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, roč. 110, s. 243-249. ISSN 1212-0383.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Health-related quality of life in morbid obesity: the impact of laparoscopic sleeve gastrectomy. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE. 2014, roč. 9, s. 374-381. ISSN 1895-1058.
KABAROVÁ, I. a Bužgová, R. Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu seniorů s chronickou bolestí. Bolest. 2014, č. 17, s. 16-21. ISSN 1212-0634.
STOLIČKA, M. a Bužgová, R. Hodnocení kvality života u pacientů s demencí. Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 4, s. 153-158. ISSN 1805-4684.
Bužgová, R. Hodnocení kvality života, úzkosti a deprese u terminálních pacientů v LDN. In: VI. česko - slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Bužgová, R. a Špatenková, N. Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči na onkologickém oddělení v souvislosti s kvalitou života: pilotní studi. In: O posledních věcech člověka. 1. vyd. Praha: Galen, 2014. s. 93-108. ISBN 978-80-7492-138-4.
Kozáková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. Plzeň. 2014.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Influence reminiscence therapy on quality of life of patients in the long-term hospital. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 21-28. ISSN 1804-2740.
ZÁLEŠÁKOVÁ, J. a Bužgová, R. Kvalita života u pacientů s onkologickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Bužgová, R. Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci. In: Sborník kongresu XVIII. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO, CZ, s.r.o, 2014. DTO, CZ, s.r.o, 2014. s. 21-24. ISBN 978-80-02-02560-3.
Bužgová, R. Porovnání kvality života seniorů v konečném stádiu chronické a onkologické nemoci při hospitalizaci. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o.. 2014.
Bužgová, R. a SIKOROVÁ, L. Potřeby v souvislosti se zdravotnickými pracovníky v paliativní péči. In: Kvalita a její perspektivy. Pardubice. 2014.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease. Supportive Care in Cancer. 2014, roč. 1, č. supplement, s. 159-160. ISSN 1433-7339.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases. In: MASCC/ISOO International Supportive Care in Cancer. Miami. 2014.
BALÍKOVÁ, M. a Bužgová, R. Quality of women´s life with nausea and vomiting during pregnancy. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 29-35. ISSN 1804-2740.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Využití reminiscenční terapie v péči o seniory v léčebně dlouhodobě nemocných. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 279-286. ISBN 978-80-89544-68-4.
Ivanová, K., Juríčková, L., Kliment, P., Smékalová, L., Lužný, J., Špatenková, N., Bellová, J., Bužgová, R. a Vančura, P. Advocacy for frail and incompetent erderly. 1. vyd. Saarbricken: Lamgert Academic Publishing, 2013. 120 s. ISBN 978-3-8484-8634-2.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. Atentción Primaria. 2013, roč. 45, s. 115-115. ISSN 0212-6567.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. In: 1. world cogress of children and youth health behaviors. Viseu. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Hodnocení kvality života pacientů na onkologickém oddělení: pilotní studie. Klinická onkologie. 2013, roč. 2013, č. 26, s. 404-408. ISSN 0862-495X.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Bužgová, R., Macháčková, G. a Pražáková, V. Hodnocení potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 29-37. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Hodnocení psychosociálních potřeb pacientů v paliativní péči. 2013.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Hodnocení spirituálních potřeb u pacientů s onkologickým onemocněním: pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, č. 4, s. 708-714. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Komunikace s pozůstalými v nemocnici. In: Kariérový postup žen ve zdravotnictví. Malenovice: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
POPELKOVÁ, P., Bužgová, R. a Gurková, E. Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků. In: XXII: Moravskoslezské dny pneumologie. Brno. 2013.
POPELKOVÁ, P., Bužgová, R. a Gurková, E. Korelace úrovně kontroly astmatu s kvalitou života astmatiků. In: XXII. Moravskoslezské dny pneumologie - sborník abstrakt. s. 25-25. ISBN 978-80-904971-3-9.
Vyskotová, J., Mrázková, E., Sachová, P., Richterová, K., Baarová, Š., Bužgová, R. a Hajduková, Z. Kvalita života pacientů se závratí. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 25-31. ISSN 0032-6291.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic. NURS EDUC TODAY. 2013, roč. 33, s. 1201-1206. ISSN 0260-6917.
Janíková, E., Zeleníková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-264-7.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. OStrava: Ostravská univerzita. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Šmotková, Š. Porovnání kvality života pacientů na dialýze a po transplantaci ledviny. Časopis lékařů českých. 2013, roč. 152, s. 233-239. ISSN 0008-7335.
Sopuchová, V. a Bužgová, R. Problematika sociální nerovnosti v porodní asistenci. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 528-536. ISSN 1804-2740.
KASPARKOVÁ, P. a Bužgová, R. Prožívání těhotenství po perinatální ztrátě. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 643-656. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Sociologie. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Bužgová, R. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference. Košice, Slovensko: SAVEZ. 2013.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. European Geriatric Medicine. 2013, s. 36-37. ISSN 1878-7649.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. In: 9th Congress of the EUGMS Improving outcomes in geriatric medicine. Venice Lido. 2013.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study. In: 9th Congress of the EUGMS: Improving outcomes in geriatric medicine. Benátky. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Bužgová, R. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference. Košice, Slovensko: SAVEZ. 2013.
Bužgová, R. a Kanioková, J. Vliv hormonální substituční terapie na kvalitu života žen v postmenopauze. Česká gynekologie. 2013, roč. 78, s. 420-426. ISSN 1210-7832.
Bužgová, R., Hajnová, E. a Feltl, D. Výskyt úzkosti a deprese u pacientů v paliativní péči při hospitalizaci na onkologickém oddělení: pilotní studie. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 117-121. ISSN 1211-7579.
Sikorová, L. a Bužgová, R. VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 634-641. ISSN 1804-2740.
POPELKOVÁ, P., Gurková, E. a Bužgová, R. Využití specifického nástroje měření kvality života pacientů s bronchiálním astmatem. Ošetřovatelstvo. 2013, roč. 3, s. 56-61. ISSN 1338-6263.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči. In: V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2013.
Bužgová, R. a Macháčková, G. Hodnocení potřeb terminálně nemocných v domácí péči: pilotní studie. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 111-116. ISSN 0032-6739.
Mrázková, E., Baarová, Š., Sachová, P., Richterová, K., Vyskotová, J. a Bužgová, R. Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem. In: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči. In: Radiační onkologie 2012. s. 100-103. ISBN 978-80-260-1314-3.
Hajnová, E., Bužgová, R. a Holazová, J. Identifikace potřeb pacientů v paliativní péči.. In: 8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. Hradec Králové. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deń ošetrovatelstva. Snina. 2012.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Identifikácia potrieb v paliatívnej starostlivosti. In: 2. Sninský deň ošetrovateľstva. Bratislava: Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. Slovenská komora sestier a pôrodných asistienek, 2012. s. 50-52. ISBN 97-80-89542-16-1.
Bužgová, R. Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Implementace multidisciplinárního přístupu při řešení kazuistik ve výuce paliativní péče. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 19-22. ISBN 978-80-7368-967-4.
Dunková, O. a Bužgová, R. Kvalita života pacientů s bronchogenním karcinomem plic před a po chemoterapii. Kontakt. 2012, roč. 14, s. 14-20. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R., Zeleníková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 184-188. ISSN 1210-7867.
Vyskotová, J., Baarová, Š., Mrázková, E., Bužgová, R., Sachová, P. a Richterová, K. Kvalita života se závratí. In: XIX. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Stará, S. a Bužgová, R. Měření kvality života u seniorů s demencí. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 460-464. ISSN 0032-6739.
STOLIČKA, M. a Bužgová, R. Mezinárodní výzkum problematiky paliativní péče u pacientů s demencí. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 346-351. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Bužgová, R. Paliativní a hospicová péče. 2012.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 176-183. ISSN 0375-0922.
Hajnová, E. a Bužgová, R. Spirituální potřeby. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. DTO Ostrava. 2012.
SIVEROVÁ, J. a Bužgová, R. Subjektivní vnímání kvality života seniorů s tuberkulózou. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 353-361. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP). Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 404-414. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Havelková, K. Zjišťování potřeb terminálně nemocných v hospicové péči. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 190-195. ISSN 0008-7335.
Bužgová, R. a Jarošová, D. Diplomový seminář. 2011.
Bužgová, R. Etika v ošetřovatelství. In: Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 69-87. ISBN 978-80-247-3558-0.
STOLIČKA, M. a Bužgová, R. Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí. In: XV. Gerontologické dny. Ostrava. 2011.
Stolička, M. a Bužgová, R. Farmakoterapie v paliativní léčbě u seniorů s demencí. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí. Ostrava: DTO CZ, s.r.o, 2011. DTO CZ, s.r.o, 2011. s. 21-22. ISBN 978-80-02-02339-5.
Bužgová, R., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku. Endoskopie. 2011, roč. 20, s. 121-124. ISSN 1211-1074.
Bužgová, R. Hodnocení psychosociálních potřeb terminálně nemocných. Kontakt. 2011, roč. 13, s. 265-274. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Chování zdravotnických pracovníků k seniorům. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí. Ostrava: DTO CZ, s.r.o, 2011. DTO CZ, s.r.o, 2011. s. 55-57. ISBN 978-80-02-02339-5.
Bužgová, R. Chování zdravotnických pracovníků k seniorům. In: XV. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2011.
Kršíková, T. a Bužgová, R. Kvalita života pacientů s demencí z pohledu rodinných příslušníků. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 248-256. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Klechová, H. Měření postojů seniorů ke stáří. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 396-401. ISSN 0032-6739.
Ivanová, K., Bužgová, R., Olecká, I. a Jarošová, D. Nevhodné zacházení se seniory ze strany rodinných příslušníků v domovech pro seniory. Profese online. 2011, roč. 4, s. 1-5. ISSN 1803-4330.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Bužgová, R. Paliativní péče v geriatrii. 2011.
Zálešáková, J. a Bužgová, R. Psychická zátěž sester pečujících o onkologicky nemocné. Pracovní lékařství. 2011, roč. 63, s. 113-118. ISSN 0032-6291.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Violation of ethical principles in institutional care for older people. NURS ETHICS. 2011, roč. 18, s. 64-78. ISSN 0969-7330.
Bužgová, R. Výzkum v ošetřovatelství. In: Ošetřovatelství I. 1. vyd. s. 214-233. ISBN 978-80-247-3557-3.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Vzdělávání seniorů na LF Ostravské univerzity. In: Aktuální otázky univerzitního seniorského vzdělávání. Opava: AU3V ČR a Slezská univerzita v Opavě. 2011.
Bužgová, R. a Janíková, E. Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO. In: Spolupráce a s ní související právní normy při zajištění následné péče o soby v nepříznivých životních situacích. Bílovec: Bílovecká nemocnice. 2011.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 10-16. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči. Sociální práce/sociální práca. 2010, roč. 10, s. 91-95. ISSN 1213-6204.
Siverová, J. a Bužgová, R. Měření kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u pacientů s tuberkulózou. Ošetřovatelsví a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 66-73. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Endelová, P. Měření kvality života rodinných pečovatelů. Praktický lékař. 2010, roč. 90, s. 597-601. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. Měření úzkosti a strachu ze smrti u studentek ošetřovatelství. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 264-271. ISSN 1212-4117.
Kasparková, P. a Bužgová, R. Podpora rodičů při perinatálním úmrtí plodu. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 387-398. ISSN 1212-4117.
Ivanová, K., Špatenková, N. a Bužgová, R. Rizikoví senioři - sociální fenomén demografického stárnutí populace: Ochrana zájmu křehkých a nekompetentních seniorů. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2010, s. 67-78. ISSN 1803-0246.
Ivanová, K., Bužgová, R. a Kurfurst, P. Sociological Perspectives of Health and Illness: Dignified Old Age for Vulnerable Seniors in Institutional Care in the Czech Republic. 1. vyd. Velká Británie: Cambridge Scholars Publishing, 2010. 318 s. ISBN 1-4438-2548-4.
Bužgová, R. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. In: VIII. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 43-47. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. Vybrané metody kvalitativního výzkumu v ošetřovatelství. In: Theory, research and education in nursing in slovak-norwegian context. Martin. 2010.
Bořková, M. a Bužgová, R. Vybrané problémy pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Časopis ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 124-131. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU. In: Sborník kongresu s mezinárodní účastí XIV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2010. DTO CZ, s.r.o., 2010. s. 62-63. ISBN 978-80-02-02259-6.
Zeleníková, R. a Bužgová, R. Zkušenosti se vzděláváním seniorů na Lékařské fakultě OU. In: XIV. gerontologické dny Ostrava. Ostrava: DTO CZ, s.r.o. 2010.
Bužgová, R., Ivanová, K. a A Kol., ADEL - Advocacies for frail and incompetent elderly in Europe: Comparative analysis of national systems and innovative approaches.. 2009.
Ivanová, K. a Bužgová, R. Dignified old age for vulnerable seniors. In: Health and society. Nicosia: University of Nicosia. 2009.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Elder abuse and mistreatment in residential settings. NURS ETHICS. 2009, roč. 16, s. 110-126. ISSN 0969-7330.
Bužgová, R. Etika v oblasti zdravotní a sociální péče.. In: Konference ZSP na téma "Kvalita poskytování zdravotní a sociální péče, násilí na seniorech.. Bílovec. 2009.
Bužgová, R. Katholic University of Applied Sciences. 2009.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Problematika agresivního chování klientů domovů pro seniory.. Prevence úrazů, otrav a násilí.. 2009, roč. 5, č. 2, s. 149-157. ISSN 1801-0261.
Bužgová, R. Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči. 2009.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Syndrom vyhoření u zaměstananců domovů pro seniory v moravskoslezském kraji (2. část). Geriatria. 2009, roč. 15, s. 17-19.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. WHOQOL: Assessment of Quality of Life in Patients After Lower Limb Amputation. Acta Medica Martiniana. 2009, roč. 9, s. 33-40. ISSN 1335-8421.
Páleníčková, J. a Bužgová, R. Zkušenosti rodičů a sester s dlouhodobou hospitalizací dítěte s doprovodem rodiče. Profese online. 2009, roč. 2, s. 211-222. ISSN 1803-4330.
Bužgová, R. Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.. In: 1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí - Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi.. Zlín. 2009.
Bužgová, R. Zkušenosti s měřením etických kompetencí u studentů ošetřovatelství.. In: Sborník z 1. konference k aplikované etice s mezinárodní účastí Etické aspekty ošetřovatelské péče v teorii a praxi.. Brno: NCONZO, 2009. NCONZO, 2009. s. 10-15. ISBN 978-80-7013-506-8.
Bužgová, R. Zkušenosti s měřením kvality života dotazníkem WHOQOL-BREF u vybraných skupin pacientů. Kontakt. 2009, roč. 11, s. 246-251. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostavská univerzita, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Etické aspekty výzkumu týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v institucionální péči. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2008, roč. 3, s. 8-11. ISSN 1336-9326.
Bužgová, R. Etika ve zdravotnictví. 2008.
Bužgová, R. Measuring quality of life in patients after lower limb amputation. In: 5 th regional central european ISPO conference. Portorož: Slovenian society for prosthetics and orthotics. 2008.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Mesuaring quality of life in patients after lower limb amputation - abstract. Rehabilitacia. 2008, roč. 7, s. 157-158. ISSN 1580-9315.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II. 2008.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Porušování lidských práv v rezidenčních zařízeních pro seniory. Kontakt. 2008, roč. 10, s. 28-33. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji. Kontakt. 2008, roč. 10, s. 257-263. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Spokojenost seniorů s institucionální péčí v Moravskoslezském kraji. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 70-70. ISBN 978-80-7394-100-0.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Syndrom vyhoření u zaměstnanců domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji. Geriatria. 2008, roč. 14, s. 165-168. ISSN 1335-1850.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Využití nefarmakologických metod pro prevenci agresivity u seniorů v institucionální péči. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2008, roč. 4, s. 167-174. ISSN 1801-0261.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Životní styl v NANDA doménách. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-54. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. ACE hvězdicový model transformace vědeckých poznatků v Evidence Based Practice a jeho využití v ošetřovatelství. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostrava, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 19-23. ISBN 978-80-7368-230-9.
Bužgová, R., Bužga, M. a Kristiníková, J. Assessment of quality of life in patients after lower limb amputation. Journal of health sciences management and public health. 2007, roč. 8, s. 187-195. ISSN 1512-0651.
Bužgová, R. Instituto polotécnico de Portalegre, Health/nursing college. 2007.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Kvalitativní výzkum vnímání důstojného stáří a důstojné péče klientů a zaměstnanců domovů pro seniory v Ostravě. In: VI. slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou. Prešov. 2007.
Bužgová, R. Nursing department, Hanzehogeschool Groningen. 2007.
Bužgová, R. a Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech - Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice. 2007.
Bužgová, R. Podpora autonomie a samostatnosti seniorů při hospitalizaci. Geriatria. 2007, roč. 8, s. 29-33. ISSN 1335-1850.
Bužgová, R. a Ivanová, K. Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2007, roč. 3, s. 176-182. ISSN 1801-0261.
Bužgová, R. Respektování autonomie při dlouhodobé péči o seniory. Kontakt. 2007, roč. 9, s. 65-69. ISSN 1212-4117.
Bužgová, R. Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči. In: Ošetrovateĺstvo teória, výskum a vzdelávanie. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007. Univerzita Komenského v Bratislavě, 2007. s. 71-79. ISBN 978-80-88866-43-5.
Bužgová, R. Úloha sestry v problematice týrání, zneužívání a zanedbávání pacientů v paliativní péči. In: 7.medzinárodná vedecká konferencia - teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateĺstve. Martin. 2007.
Bužgová, R. Důstojnost a zachování autonomie ve stáří. In: Senior living - trendy v seniorském bydlení a změny životního stylu seniorů. Luhačovice: Ledax, 2006. Ledax, 2006. s. 12-16. ISBN 978-80-239-9067-6.
Bužgová, R. Etické aspekty dlouhodobé ošetřovatelské péče o seniry. In: Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 47-51. ISBN 80-7040-884-7.
Bužgová, R. Respektování lidské důstojnosti při zdravotní a sociální péči o seniory.. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006, roč. 1, s. 10-13. ISSN 1336-9326.
Bužgová, R. Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Medzinárodní vědecká konferencie.. Bratislava. 2006.
Bužgová, R. Syndrom zanedbávání sebe samého u seniorů: zdravotní, sociální a etické aspekty.. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Zborník z 2. medzinárodnej vědeckej konferencie.. Bratislava: Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických studií, 2006. Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických studií, 2006. s. 34-38. ISBN 80-969611-0-1.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Stavřešený
Identifikace potřeb pacientů a rodinných příslušníků v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2012 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Subjektivní pohoda pacientů s chronickým onemocněním - bronchiální astma
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života pacientů v léčebně dlouhodobě nemocných
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v ústavní péči
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Sociální, zdravotní a etické aspekty týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období3/2007 - 12/2007
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub