OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KBO
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
email:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Sekretariát KBO
Břežná Šárka
sekretářka katedry
email:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc.
činnost: lékařská mikrobiologie, bakteriologie
email:
telefon:
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc.
činnost: imunologie a alergologie
email:
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: transfúzní lékařství
email:
telefon: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
činnost: vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
email:
telefon: 553 46 1747
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc.
činnost: lékařská chemie a biochemie, klinická biochemie
email:
telefon: 553 46 1741
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
email:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
email:
telefon: 553 46 1743
Balcar Alfons, RNDr.
činnost: lékařská genetika
email:
telefon: 597 373 236
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, systém jakosti
email:
telefon: 597 373 442
Blahutová Šárka, MUDr.
činnost: transfuzní lékařství
email:
telefon:
Dvořáčková Nina, MUDr.
činnost: lékařská genetika
email:
telefon: 597 373 106
Grečmalová Dagmar, MUDr.
činnost: lékařská genetika
email:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr.
činnost: lékařská genetika
email:
telefon: 597 373 106
Hájek Michal, MUDr., PhD.
činnost: hyperbaroxie, hyperbarická medicína
email:
telefon:
Hladíková Andrea, MUDr., PhD.
činnost: pediatrie, lékařská genetika
email:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Kořístka Martin, MUDr.
činnost: transfuziologie
email:
telefon: 597 374 437
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: lékařská mikrobiologie
email:
telefon: 553 46 1747
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
email:
telefon: 597 374 144
Lochman Ivo, RNDr., CSc.
činnost: imunologie
email:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D.
činnost: imunologie
email:
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr.
činnost: informatika a výpočetní technika
email:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Matuška Milan, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická hematologie
email:
telefon: 597 372 754
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D.
činnost: genetika
email:
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
email:
telefon: 597 374 129
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
činnost: informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
email:
telefon: 553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
email:
telefon:
Šigutová Radka, RNDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
email:
telefon: 597 374 125
Šilhánová Eva, MUDr.
činnost: klinická genetika, cytogenetika
email:
telefon: 597 372 527
Šištík Pavel, Mgr.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
email:
telefon: 597 374 393
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie a analytická chemie
email:
telefon: 597 374 121
Uřinovská Romana, Mgr., Ph.D.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
email:
telefon: 597 374 393
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
činnost: genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
email:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie, neurologie
email:
telefon: 597 374 382
Vědečtí pracovníci
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD.
činnost: vědecko-výzkumná činnost v oblasti hyperbaroxie (hyperbarické medicíny)
email:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA email:
telefon:
Uvírová Magdalena, RNDr. email:
telefon:
Urbanovská Irena, Mgr. email:
telefon:
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. email:
telefon:
Dolinková Marie, Mgr. email:
telefon:
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D.
činnost: pracovní lékařství
email:
telefon: 553 46 1787
Chadžijski Filip, Mgr. email:
telefon:
Kaniová Romana email:
telefon:
Kozarová Iveta, Mgr. email:
telefon:
Krnáčová Alena, RNDr. email:
telefon:
Kubačková Jana, RNDr. email:
telefon:
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. email:
telefon:
Chobolová Nela, Mgr.
činnost: biochemie
email:
telefon:
Močigemba Jaroslav, Mgr. email:
telefon:
Náhlíková Zdeňka
činnost: transfuziologie
email:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr.
činnost: genetika
email:
telefon:
Pulcer Martin, Ing., Ph.D.
činnost: hematologie
email:
telefon:
Recová Lucie, Mgr. email:
telefon:
Smetanová Martina email:
telefon:
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. email:
telefon:
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. email:
telefon:
Štefek Herbert, Ing. email:
telefon:
Urgasová Alena email:
telefon:
Včelková Alice, Bc. email:
telefon:
Všianský František, Ing. email:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. email:
telefon:
facebook
rss
social hub