OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Katedra biomedicínských oborů > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KBO
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Sekretariát KBO
Břežná Šárka
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1741
597 372 295
Členové katedry
Profesoři
Čižnár Ivan, prof. Ing., DrSc.
činnost: lékařská mikrobiologie, bakteriologie
e-mail:
telefon:
Docenti
Bystroň Jaromír, doc. MUDr., CSc.
činnost: imunologie a alergologie
e-mail:
telefon:
Čermáková Zuzana, doc. MUDr., Ph.D.
činnost: transfúzní lékařství
e-mail:
telefon: 553 46 1714
597 374 420
597 373 459
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
činnost: vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii, detekce biologických zbraní hromadného ničení
e-mail:
telefon: 553 46 1747
Schneiderka Petr, doc. MUDr., CSc.
činnost: lékařská chemie a biochemie, klinická biochemie
e-mail:
telefon: 553 46 1741
Šafarčík Kristian, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: klinická biochemie, lékařská, chemie, radiofarmaka
e-mail:
telefon: 553 46 1740
597 374 031
Odborní asistenti
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D.
činnost: genetická toxikologie, cytogenetika, biologie
e-mail:
telefon: 553 46 1743
Balcar Alfons, RNDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 236
Bartoš Vladimír, Ing., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, systém jakosti
e-mail:
telefon: 597 373 442
Blahutová Šárka, MUDr.
činnost: transfuzní lékařství
e-mail:
telefon:
Dvořáčková Nina, MUDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 106
Grečmalová Dagmar, MUDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 374 042
Gřegořová Andrea, MUDr.
činnost: lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 106
Hájek Michal, MUDr., PhD.
činnost: hyperbaroxie, hyperbarická medicína
e-mail:
telefon:
Hladíková Andrea, MUDr., PhD.
činnost: pediatrie, lékařská genetika
e-mail:
telefon: 597 373 568
597 373 268
Kořístka Martin, MUDr.
činnost: transfuziologie
e-mail:
telefon: 597 374 437
Krejčí Eva, Mgr., Ph.D.
činnost: lékařská mikrobiologie
e-mail:
telefon: 553 46 1747
Kušnierová Pavlína, RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
e-mail:
telefon: 597 374 144
Lochman Ivo, RNDr., CSc.
činnost: imunologie
e-mail:
telefon:
Lochmanová Alexandra, RNDr., Ph.D.
činnost: imunologie
e-mail:
telefon: 553 46 1743
Materová Hana, RNDr.
činnost: informatika a výpočetní technika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Matuška Milan, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická hematologie
e-mail:
telefon: 597 372 754
Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D.
činnost: genetika
e-mail:
telefon: 597 373 107
Ploticová Věra, MUDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 129
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
činnost: informatika a výpočetní technika, fyzika, biofyzika
e-mail:
telefon: 553 46 1746
Šálek Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie
e-mail:
telefon:
Šigutová Radka, RNDr.
činnost: klinická biochemie, lékařská chemie
e-mail:
telefon: 597 374 125
Šilhánová Eva, MUDr.
činnost: klinická genetika, cytogenetika
e-mail:
telefon: 597 372 527
Šištík Pavel, Mgr.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 393
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie a analytická chemie
e-mail:
telefon: 597 374 121
Uřinovská Romana, Mgr., Ph.D.
činnost: biochemie, analytická a instrumentální biochemie
e-mail:
telefon: 597 374 393
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
činnost: genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
Zeman David, Ing. MUDr., Ph.D.
činnost: klinická biochemie, lékařská biochemie, neurologie
e-mail:
telefon: 597 374 382
Vědečtí pracovníci
Rozložník Miroslav, Mgr., PhD.
činnost: vědecko-výzkumná činnost v oblasti hyperbaroxie (hyperbarické medicíny)
e-mail:
telefon:
Stejskal David, prof. MUDr., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Uvírová Magdalena, RNDr. e-mail:
telefon:
Urbanovská Irena, Mgr. e-mail:
telefon:
Laboranti
Balcárková Barbora, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 3640
Externí pracovníci
Černá Dita, Mgr. e-mail:
telefon:
Dolinková Marie, Mgr. e-mail:
telefon:
Hajduková Zdeňka, MUDr., Ph.D.
činnost: pracovní lékařství
e-mail:
telefon: 553 46 1787
Chadžijski Filip, Mgr. e-mail:
telefon:
Kaniová Romana e-mail:
telefon:
Kozarová Iveta, Mgr. e-mail:
telefon:
Krnáčová Alena, RNDr. e-mail:
telefon:
Kubačková Jana, RNDr. e-mail:
telefon:
Lehocká Hana, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Chobolová Nela, Mgr.
činnost: biochemie
e-mail:
telefon:
Močigemba Jaroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Náhlíková Zdeňka
činnost: transfuziologie
e-mail:
telefon:
Paprskářová Martina, Mgr.
činnost: genetika
e-mail:
telefon:
Pulcer Martin, Ing., Ph.D.
činnost: hematologie
e-mail:
telefon:
Recová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Smetanová Martina e-mail:
telefon:
Staňková Marie, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Šlachtová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1788
Štefek Herbert, Ing. e-mail:
telefon:
Urgasová Alena e-mail:
telefon:
Včelková Alice, Bc. e-mail:
telefon:
Všianský František, Ing. e-mail:
telefon:
Vyvlečka Ivo, MUDr. e-mail:
telefon:
facebook
rss
social hub