FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


World AIDS Week na medicíně

Jednou z akcí třídenního bloku akcí pod názvem World AIDS Week byly tematické přednášky, které se uskutečnily ve čtvrtek 29. listopadu 2012 v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Hosté – PhDr. Hana Malinová, CSc., zdravotní centra z AIDS centra FNO a doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., ve svých poutavých přednáškách otevřeně hovořili o problematice HIV a AIDS.

V hojném počtu zastoupení studenti všeobecného lékařství i nemedicínských oborů se tu dozvěděli nejen o tom, jak je prováděno screeningové testování ve venerologické sanitě organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s., ale vyslechli si i poutavý příběh zdravotní sestry, která se nakazila AIDS při své práci. Zaujala je přednáška o lékařské misi v Africe i výstava fotografií z cest doc. Maďara.

Ale nejen to, kdo chtěl, mohl si odnést domů nové, upravené a doplněné vydání knihy Puls nemocnice, kterou její autor, bývalý tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, spisovatel, publicista a novinář Štěpán Neuwirth velkoryse v počtu 340 výtisků zcela zdarma věnoval Lékařské fakultě OU.

Třídenní akce se konala pod záštitou děkana lékařské fakulty doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc., a náměstkyně primátora města Ostravy ing. Simony Piperkové.

Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (1/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (2/36)Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., pod jehož záštitou se akce World AIDS Week konala. (3/36)Štěpán Neuwirth, bývalý tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty, ale také spisovatel, publicista a novinář, nezištně věnoval studentům 340 výtisků své knihy Puls nemocnice. (4/36)Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr, Jaroslav Horáček, CSc., je u svých studentů velmi oblíbený. Naše fotografie jej zachytila při úvodním slovu bloku přednášek akce World AIDS Week, konaných na LF OU. (5/36)Štěpán Neuwirth, bývalý tiskový mluvčí Zdravotně sociální fakulty, ale také spisovatel, publicista a novinář, nezištně věnoval studentům 340 výtisků své knihy Puls nemocnice. (6/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (7/36)Akci společně s děkanem Lékařské fakulty zaštítila i náměstkyně primátora města Ostravy ing. Simona Piperková, která se zahájení bloku přednášek zúčastnila. (8/36)Studenty oblíbený nový děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity se snaží, aby studenti měli nejen dobré podmínky ke studiu, ale aby se mohli dozvědět také mnoho dalších zajímavých informací. (9/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (10/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (11/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (12/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (13/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (14/36)Značně nachlazená PhDr. Hana Malinová, CSc., statutární zástupce charitativní organizace ROZKOŠ bez RIZIKA obětavě a poutavě hovořila o bezplatných vyšetřeních v terénu i další pomoci, kterou tato organizace poskytuje všem zájemcům. (15/36)Značně nachlazená PhDr. Hana Malinová, CSc., statutární zástupce charitativní organizace ROZKOŠ bez RIZIKA obětavě a poutavě hovořila o bezplatných vyšetřeních v terénu i další pomoci, kterou tato organizace poskytuje všem zájemcům. (16/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (17/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (18/36)Studenti si prohlédli venerologickou sanitu charitativní organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která provádí screeningová testování přímo v terénu. Všechny jejich zvídavé otázky se dočkaly odpovědi. (19/36)Studenti si prohlédli venerologickou sanitu charitativní organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která provádí screeningová testování přímo v terénu. Všechny jejich zvídavé otázky se dočkaly odpovědi. (20/36)Studenti si prohlédli venerologickou sanitu charitativní organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, která provádí screeningová testování přímo v terénu. Všechny jejich zvídavé otázky se dočkaly odpovědi. (21/36)Zdravotní sestra z AIDS centra FNO svěřila studentům svůj smutný životní příběh se šťastným koncem, kdy se zranila o jehlu infikovanou. Ale její výsledky byly nakonec naštěstí negativní a AIDS neonemocněla. (22/36)Zdravotní sestra z AIDS centra FNO svěřila studentům svůj smutný životní příběh se šťastným koncem, kdy se zranila o jehlu infikovanou. Ale její výsledky byly nakonec naštěstí negativní a AIDS neonemocněla. (23/36)Zdravotní sestra z AIDS centra FNO svěřila studentům svůj smutný životní příběh se šťastným koncem, kdy se zranila o jehlu infikovanou. Ale její výsledky byly nakonec naštěstí negativní a AIDS neonemocněla. (24/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (25/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (26/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (27/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (28/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (29/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (30/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (31/36)Doc. MUDr. Rastislavu Maďarovi, Ph.D., bývalému pedagogovi LF OU, studenti doslova viseli na rtech, když jim vyprávěl o svých zážitcích z misie v Africe. (32/36)Doc. MUDr. Rastislavu Maďarovi, Ph.D., bývalému pedagogovi LF OU, studenti doslova viseli na rtech, když jim vyprávěl o svých zážitcích z misie v Africe. (33/36)Doc. MUDr. Rastislavu Maďarovi, Ph.D., bývalému pedagogovi LF OU, studenti doslova viseli na rtech, když jim vyprávěl o svých zážitcích z misie v Africe. (34/36)Doc. MUDr. Rastislavu Maďarovi, Ph.D., bývalému pedagogovi LF OU, studenti doslova viseli na rtech, když jim vyprávěl o svých zážitcích z misie v Africe. (35/36)Přednášek se zúčastnil velký počet studentů všeobecného lékařství i nelékařských oborů všechny. Vyslechli je s nevšedním zájmem a kladli i řadu všetečných otázek. (36/36)

Vlastník zprávy: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. | Aktualizováno: 30. 11. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt