5. Mezinárodní konference doktorského studijního programu Ošetřovatelství

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Ústav ošetřovatelství a porodní asistence a partnerské instituce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu a Pésci Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar vás zvou na

5. Mezinárodní konferenci doktorského studijního programu Ošetřovatelství

23. – 24. května 2024


Místo konání:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, budova ZY – Syllabova 19, 703 00, Ostrava – Vítkovice

Uzavření přihlášek:

Aktivní účast – do 31. března 2024
Pasivní účast – do 30. dubna 2024

Účastnický poplatek:

1000 Kč

Registrace:

Odkaz na registraci

Vedoucí organizačního výboru:Organizace:

Vědecký výbor v čele s prof. PhDr. Darjou Jarošovou, Ph.D. srdečně zve akademické a vědecké členy vědecké komise a studenty doktorského studijního programu Ošetřovatelství na 5. Mezinárodní konferenci doktorského studijního programu Ošetřovatelství.

Konference poskytne studentům doktorského programu a jejich školitelům otevřený prostor k diskuzi o vědeckovýzkumných projektech a metodách vědeckého výzkumu na mezinárodní platformě. Mezinárodní konference doktorandů studijního programu Ošetřovatelství je příležitostí k poskytování a sdílení nových informací a poznatků v oboru ošetřovatelství. Součástí konference bude workshop s tématem „Srozumitelná doporučení: pokyny pro jejich rozvoj a přínos pro laickou populaci a zvyšování zdravotní gramotnosti“ pod záštitou prof. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V OSTRAVĚ!


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2024