Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijala rekordní počet přihlášek

Historicky nejvyšší počet přihlášek od svého vzniku zaznamenala v letošním roce Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Nejvíc uchazečů má zájem o studium všeobecného a zubního lékařství. Třetím nejžádanějším studijním programem je fyzioterapie. Celkem letos přijala fakulta 4 370 přihlášek.

Zájem narostl zejména o studium medicíny, na kterou se hlásí o tři sta lidí víc než v předešlém roce. K nově otevřenému studijnímu programu zubního lékařství přijala fakulta téměř 800 přihlášek. Roste zájem i o některé nelékařské studijní programy. Kromě fyzioterapie, kterou by rádo studovalo celkem 365 zájemců, stoupl zájem především o obory ergoterapie, radiologické asistence a nutriční terapie. „Významnou roli v rostoucím celkovém počtu podaných přihlášek sehrálo bezesporu otevření nového studijního programu zubní lékařství. Mám ovšem velkou radost z toho, že tak významně narostl také zájem o studium medicíny. Je to důkazem, že se naše fakulta stává v očích studentů čím dál víc atraktivním místem pro studium,říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar.

Jeho slova potvrzuje i jedna ze studentek všeobecného lékařství Viola Kintrová. Ačkoliv je původem z Brna, rozhodla se pro studium medicíny v Ostravě. Kromě skvělého kolektivu oceňuje zejména fakt, že se v bezprostředním okolí fakulty nachází hned tři nemocnice. „Myslím, že naše dvě hlavní výhody tkví v tom, že jsme menší a mladá fakulta. Menší fakulta ve městě s několika velkými nemocnicemi znamená v klinické výuce méně studentů na pacienta, a víc prostoru učit se tím, že úkony provádíme, ne že jen koukáme, jak je někdo provádí, i když to je samozřejmě taky důležité. To, že jsme mladá fakulta pak znamená hlavně moderní prostředí,vysvětluje své rozhodnutí mladá medička.

To, že si fakulta zakládá na individualitě potvrzuje i děkan Rastislav Maďar: „Rostoucí zájem o studium na ostravské lékařské fakultě nás těší, a to ještě nejsou konečná čísla. Navýší je ještě studenti doktorského studia i zahraniční studenti, u kterých také doufáme v nárůst zájmu. Vždy nabíráme tolik studentů, kolik jsme schopni zvládnout tak, aby neutrpěla kvalita jejich praktické výuky. Individuální přístup totiž považujeme za klíčový k úspěšné přípravě kvalitních absolventů na vstup do pracovního procesu.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity prochází v posledních letech dynamickým rozvojem. V loňském roce úspěšně akreditovala nový studijní program Zubního lékařství. Ačkoliv přijímací řízení spustila až v polovině září po úspěšném získání akreditace, přihlásilo se ke studiu celkem 463 uchazečů. Letos se jich hlásí dokonce 779.

V říjnu roku 2022 otevřela lékařská fakulta také moderní, v České republice teprve druhé svého druhu, simulační centrum, které studentům pomáhá připravit se na své budoucí povolání po praktické stránce. V cvičné nemocnici nechybí například urgentní příjem, porodní či operační sál, jednotka intenzivní péče nebo vlastní operační středisko. Roli pacientů převzali dokonalé celotělové pacientské trenažéry. Nové simulační centrum mohla fakulta otevřít díky úspěšnému získání evropské dotace ve výši čtvrt miliardy korun.

Dalším významným projektem Ostravské univerzity, který by měl lékařskou fakultu postavit do popředí zájmu v Česku i v zahraničí, je vědecko-výzkumné centrum LERCO, které se letos začalo budovat právě v areálu lékařské fakulty. Pracovat by v něm mělo celkem 9 výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví. Vybudování špičkově vybaveného pracoviště přijde na 1,8 miliard korun. Financováno je na základě výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace (JFT) Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci evropského plánu obnovy Next Generation EU. Centrum LERCO nabídne i nové moderní výukové prostory, stejně jako budova nového děkanátu lékařské fakulty, která je ve výstavbě a bude dokončena už v průběhu letošního roku.


Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijala rekordní počet přihlášek
Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijala rekordní počet přihlášek
Lékařská fakulta Ostravské univerzity přijala rekordní počet přihlášek

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2024