Navržení kandidáti na funkci děkana LF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Na základě vyhlášených voleb kandidáta na děkana LF OU pro období 2024–2028 zveřejňuje v souladu s jejich harmonogramem volební komise AS LF OU kandidáty na funkci děkana LF OU.

Navrženým kandidátem je:

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Pro navrženého kandidáta byly přijaty celkem 2 platné návrhy, volební komise konstatovala, že kandidát splnil všechny požadované náležitosti.

Doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
předseda volební komise

V Ostravě 22. dubna 2024


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 04. 2024