Nejčastější chyby při sportovním tréninku? Na ostravské lékařské fakultě se v rámci Akademie zdravého sportu opět vzdělávali trenéři

Na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity se opět sjeli trenéři profesionálních i amatérských sportovních klubů, které organizují sportování dětí a mládeže. Důvodem je unikátní projekt Akademie zdravého sportu, který trenéry vzdělává v oblasti správné rehabilitace a regenerace během sportovní zátěže. Na sérii podzimních přednášek včera fakulta navázala dalším zajímavým programem, který si pro trenéry připravila ve svém novém simulačním centru.

„Na sportující děti a mládež jsou často kladené velké nároky, a ne vždy to však provází dostatečná regenerace a adekvátní kompenzační cvičení. Následkem je vznik úrazů a chronických bolestivých stavů vedoucích k nutnosti dlouhodobé rekonvalescence a někdy dokonce až ukončení kariéry. Dochází tím k poškození zdraví mladé generace, a navíc tím český sport ztrácí nadějné sportovní talenty,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a autor koncepce Akademie zdravého sportu Rastislav Maďar.

O tom, že je o podobný typ pravidelného vzdělávání trenérů obrovský zájem, svědčí i fakt, že na sérii prvních podzimních přednášek přijeli trenéři nejen z moravskoslezského regionu, ale z celé republiky, a to napříč sportovními odvětvími, zahrnující nejen sporty s početným zastoupením organizovaných sportovců, ale třeba i wrestling nebo vzpírání. Přednášková místnost se tehdy zaplnila do posledního volného místa. „Tentokrát jsme program přesunuli do naší nové cvičné nemocnice a připravili praktické workshopy. A i tentokrát byl zájem obrovský, převyšující kapacitu stanovených tří skupin, takže akci znovu za dva měsíce zopakujeme,“ doplňuje Rastislav Maďar.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v simulačním centru připravila tři stanoviště, na kterých se všichni trenéři postupně prostřídali. V horní přednáškové místnosti čekala na zástupce sportovních klubů přednáška lékaře ortopedického oddělení Nemocnice Karviná-Ráj Jiřího Stoška na téma včasné diagnostiky a terapie úrazu z pohledu sportovního lékaře. "Dozvěděli se například, jak postupovat při nejčastějších úrazech kolene, ramene a kotníku, jaké jsou trendy a novinky v oblasti ultrazvukové diagnostiky a nanoskopie. Přednášku jsem pak doplnil i o mé vlastní zkušenosti, a hlavně postřehy z praxe,“ vysvětluje MUDr. Jiří Stošek.

V zadní části simulačního centra, vyhrazené odboru fyzioterapie, čekal na trenéry praktický nácvik zaměřený na oblast strečinku a mobility, včetně základní pohybové přípravy. "Cílem bylo probrat vybrané rizikové partie horních a dolních končetin a trupu a upozornit na základní chyby a nedostatky u cvičení těchto oblastí. Také jsme chtěli zdůraznit rozdílnost přístupů při rozvoji mobility a při redukci svalového napětí, například z přetrénování. V rámci kompenzačních prvků jsme zařadili i specifická témata jako jsou například hypermobilita, pohybová příprava nebo využití pomůcek,“ prozrazuje fyzioterapeut Mgr. Zdeněk Guřan z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity a FN Ostrava.

Do projektu Akademie zdravého sportu se tentokrát zapojili také studenti a vyučující studijního programu Zdravotnické záchranářství. V přízemí urgentního přijmu si pro trenéry připravili "stanoviště neodkladné život zachraňující první pomoci“. "S trenéry jsme probrali například správný postup poskytnutí pomoci u osoby s poruchou vědomí. Vyzkoušeli si také zprůchodnění dýchacích cest a vyhodnocení efektivity spontánního dýchání, včetně správných postupů neodkladné resuscitace v jednotlivých věkových kategoriích. S trenéry jsme si také vyzkoušeli, kdy a jak správně použít automatizovaný externí defibrilátor,“ jmenuje jednotlivé aktivity ředitel Simulačního centra PhDr. Ing. Petr Matouch, Ph.D.

"Věříme, že koncept Akademie zdravého sportu na Lékařské fakultě OU přispěje k tomu, aby sportující děti a mládež vydrželi u sportu s radostí z pohybu co nejdéle bez zbytečných zdravotních problémů a úrazů,“ uzavírá Rastislav Maďar.

Vzhledem k úspěchů první části Akademie zdravého sportu se partnerem tohoto projektu stala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Díky její podpoře mají účastníci možnost absolvovat celé teoretické i praktické školení zdarma a tím se zvyšuje jeho dosah i počet klubů a sportovců, kteří se akce mohou zúčastnit.

Nejčastější chyby při sportovním tréninku? Na ostravské lékařské fakultě se v rámci Akademie zdravého sportu opět vzdělávali trenéři
Nejčastější chyby při sportovním tréninku? Na ostravské lékařské fakultě se v rámci Akademie zdravého sportu opět vzdělávali trenéři
Nejčastější chyby při sportovním tréninku? Na ostravské lékařské fakultě se v rámci Akademie zdravého sportu opět vzdělávali trenéři


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 03. 2024