OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ilona Plevová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ilona Plevová, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 328, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1605
730 581 036
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 - 2013PhD. (Ošetřovatelství) Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lekárska fakulta Martin
2009Odborná atestace - specializovaná způsobilost (Specialista v organizaci a řízení zdravotnictví) MZ ČR
2008PhDr. (Ošetřovatelství) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
2003 - 2006Mgr. (Management zdravotnictví) Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2005Odborná atestace (Anestézie, resuscitace, intenzívní péče) NCO NZO Brno
1999 - 2002Bc. (Management ve zdravotnictví - ošetřovatelská péče) Zdravotně sociální fakulta OU
1986 - 1990diplom (všeobecná sestra) Střední zdravotnická škola Karviná

Kvalifikace

2013 PhD.

Další vzdělávání, kurzy

2016Vysoká škola po novele ZVŠ - orgány vysoké školy a fakulty. Právnická fakulta, MU Brno.
2014Kardiopulmonární resuscitace a první pomoc. Základní postupy. Ostrava. ČAS.
2013Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. A jak na to? Ostrava. SAK, o.p.s.
2013Správné postupy při zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl. NsP Havířov, p.o.
2012Angličtina pro mírně pokročilé slovem i písmem v každodenní komunikaci. OU Ostrava.
2011Ošetrovateľský výzkum - pozorovanie. UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine.
2009Prax založená na dôkazoch (EBP) - implementácia vo výučbe ošetrovateľstva, UK v Bratislave, Ústav ošetrovatelstva JLF UK v Martine.
2008 - 2009On-line kurz: Právní odpovědnost ve zdravotnictví 2008 (ONC_OZ08), Copyright - 2009 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
2008Metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin.
2004Prevence rakoviny prsu, ZSF OU Ostrava.
2004 - 2005NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava, cyklická školení
1996Metodika a nácvik neodkladné resuscitace, IPVZ Praha

Zaměstnání, praxe

2010 - dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2010 - 2014NsP Havířov, p.o., referentka pro akreditaci a kvalitu v ošetřovatelské péči
2008 - 2010Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Fakulta zdravotnických studií, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2007 - 2008Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2003 - 2007Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita, odborná asistentka
2000Střední zdravotnická škola Karviná, středoškolská učitelka
1998 - 1999Střední zdravotně sociálně právní škola Orlová, středoškolská učitelka
1993 - 2001Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, pracoviště Orlová, Interní oddělení, JIP, všeobecná sestra
1990 - 1991Nemocnice s poliklinikou Havířov, všeobecná sestra

Odborné zaměření

Edukace v péči o zdraví
Ekonomika a management zdravotnictví
Ekonomika a pojišťovnictví
Management
Management kvality ve zdravotnictví
Management studia
Management v ošetřovatelské péči
Management zdravotních a sociálních služeb
Organizace a řízení zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence
Personální management
Speciální ošetřovatelské postupy v praxi
Základy ekonomie pro zdravotnické obory
Základy managementu ve zdravotnictví
Základy ošetřovatelství
Základy ošetřování nemocných
Základy ošetřovatelství pro sociální pracovníky

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 - doposudAS OU
2016 - doposudAS LF OU, místopředsedkyně
2010 - doposudZákladní organizace Vysokoškolského odborového svazu Ostravské univerzity, předsedkyně

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Central European Journal of Nursing and Midwifery, grafické zpracování
Česká asociace sester: Pracovní skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče
Česká asociace sester: Region moravskoslezský
Stipendijní komise LF OU

Působení v zahraničí

19. - 23. 10. 2015Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva. Přednášky na téma: Monitoring. Umělá plicní ventilace. Eliminační techniky.
23. - 30. 09. 2015Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen, Belgie. Přednáška na téma: Giudelines for Cardiopulmonary resuscitation
12. - 16. 05. 2014 Department of Nursing, University of Florence, Italy, Přednáška na téma: Training to be a nurse in the Czech republic.
30. 09. - 04. 10. 2013JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko. Program ERASMUS. Přednášky na téma: 1. Manažerské metody a techniky využitelné v řízení ošetřovatelství. 2. Kvalita ošetřovatelské péče.
12. - 15. 04. 2011Escola superior de enfermagem de Lisboa. Florence Network.
10. - 12. 04. 2011Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko. Přednášky na téma: Demographic situation in the Czech Republic, The basic principles of the Czech Health Care system, The Health Care financing and expenditure, The system of the Health Care in the Czech Republic.
25. - 26. 05. 2005 JLF UK Bratislava, Ústav ošetrovateľstva, Martin, Slovensko
Přednáška na téma: Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.
16. - 21. 11. 2004Escola Superior de Enfermagem de Portalegre, Portugalsko
Přednášky na téma: The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. Training to be a nurse in the Czech republic

Jazykové znalosti

Angličtina


Pleva, M., Borová, J., Plevová, I., Januška, J. a Belicová, M. Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část I. Vnitřní lékařství. 2017, roč. 63, s. 194-198. ISSN 1801-7592.
Pleva, M., Borová, J., Plevová, I., Januška, J. a Belicová, M. Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Část II. Vnitřní lékařství. 2017, roč. 63, s. 249-253. ISSN 1801-7592.
Plevová, I. a Hlávková, M. Alcohol consumption in adolescents. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 377-383. ISSN 2336-3517.
Gombalová, P. a Plevová, I. Bezpečnostní proces na operačním sále. In: OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH. X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství.: OŠETŘOVATELSKÝ VÝZKUM A PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH 2016-05-26 Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 56-57. ISBN 978-80-7464-826-7.
Gombalová, P. a Plevová, I. Bezpečnostní proces na operačním sále. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství.. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita. 2016.
Kuráňová, G. a Plevová, I. Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně. In: Postgraduálne témy komplementárnej hospicovej starostlivosti 2016-09-10 Martin. Martin: HOSPICE, o. z., 2016. s. 74-82. ISBN 978-80-972000-1-5.
Plevová, I. a Kuráňová, G. Informovanost vysokoškolských studentů o dárcovství kostní dřeně. In: VI. bienále hospicovej starostlivosti. Konferencia o hospicovej starostlivosti. Martin: Ústav porodnej asistencie, JLF UK v Martine. 2016.
Plevová, I. a Gutová, L. V ÚVN se opět diskutovalo o kvalitě a bezpečí v praxi. Florence. 2016, roč. 16, č. XII, s. 31-32. ISSN 1801-464X.
Jarošová, D. a Plevová, I. X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. 2016.
Plevová, I. Indikátor kvality ošetřovatelské péče - medikační pochybení. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Plevová, I. Karel de Grote-Hogeschool, Antwerpen. 2015.
Plevová, I. a Bocková, S. Parkinsonský syndrom - z pohledu ošetřovatele.. In: Konference ZSP na téma - "Když se řekne...". Bílovecká nemocnice, a.s.. 2015.
Plevová, I. University of Trnava, Faculty of Health Sciences and Social Work, Department of Nursing. 2015.
Plevová, I. a Babičová, M. Aplikace injekcí. 2014.
Plevová, I. Department of Nursing, University of Florence. 2014.
Plevová, I. a Babičová, M. Manažerské metody a techniky. 2014.
Plevová, I., Janíková, E. a Babičová, M. Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD. In: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. 10. medzinárodná vedecká konferencia.. Martin: Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine. 2014.
Horčičáková, A. a Plevová, I. Ošetřovatelská péče o pacienty po perkutánní transluminální angioplastice. Intervenční a akutní kardiologie. 2014, roč. 13, s. 40-44. ISSN 1213-807X.
Plevová, I. a Babičová, M. Periferní žilní katétr. 2014.
Plevová, I. a Platková, Mgr., K. Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie. In: 5. BIENÁLE HOSPOCOVEJ STAROSTLIVOSTI 2014. Ústav porodnej asisténcie JLF UK v Martine: JLF UK v Martine. 2014.
Plevová, I. a Platková, K. Postoj sester a studentů ošetřovatelství k problematice eutanázie.. In: In ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ź., MAŽGÚTOVÁ, A. Hospicová starostlivosť v postmodernej spoločnosti, Varia. Zborník vedeckých a odborných príspevkov z 5. bienále hospicovej starostlivosti 2014.. Martin: HOSPICE, o. z., Martin, HOSPICE-EDU, o. z., Martin., 2014. HOSPICE, o. z., Martin, HOSPICE-EDU, o. z., Martin., 2014. s. 11-25. ISBN 978-80-971834-4-8.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Kršíková, M. a Plevová, I. Dobrovolnický program v NsP Havířov, p.o.. In: XVII. GERONTOLOGICKÉ DNY OSTRAVA. Ostrava. 2013.
Plevová, I. Ekonomika a pojišťovnictví. 2013.
Plevová, I. Indikátory kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči. 2013.
Plevová, I. JLF UK v Martine, Katedra ošetrovateľstva. 2013.
Jarošová, D. a Plevová, I. Management v ošetřovatelství. 2013.
Plevová, I., Chrenšťová, B. E., Ossová, M. a Štěrba, B. J. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Hemodialýza.. 2013.
Plevová, I., Kučera, Ph.D., M. D. a Hořčičáková, M. A. Specifické ošetřovatelské postupy v praxi. Perkutánní transluminální angioplastika. 2013.
Plevová, I., Dolanová, D. a Adamicová, K. Týmová spolupráce v procesu analýzy medikačního pochybení. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2013, roč. 6, s. 6-9. ISSN 1337-6896.
Plevová, I. a Janíková, E. Výukové videozáznamy - proces tvorby. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Ostrava. 2013.
Plevová, I. a Adamicová, K. Význam stanovení indikátorů kvality v poskytování ošetřovatelské péče. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 171-175. ISSN 1802-6281.
Plevová, I. a Adamicová, K. Bezpečí pacienta v procesu péče. In: Hospice v záverečných prácach. Martin: HOSPICE-EDU, o.z., 2012. HOSPICE-EDU, o.z., 2012. s. 99-112. ISBN 978-80-971211-9-8.
Plevová, I., Slowik, R., Kulhánková, J., Buchwaldková, D. a Tydlačková, R. Hodnocení bolesti u dětí. Využití měřících nástrojů v ošetřovatelské praxi.. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 193-197. ISSN 1213-0494.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 35-38. ISBN 978-80-7368-967-4.
Jarošová, D., Plevová, I. a Vrublová, Y. Implementace praxe založené na důkazech do výuky. 2012.
Plevová, I., Babičová, M., Běčáková, M., Dolanová, D., Machová, A., Polochová, M., Slívová, E., Slowik, R., Stasková, V. a Růžková, D. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-3871-0.
Plevová, I. Medikační pochybení. In: XVI. Gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2012.
Plevová, I. a Adamicová, K. Medikační pochybení v procesu péče o pacienta. In: Hospice v záverečných prácach. Martin: HOSPICE-EDU, o.z., 2012. HOSPICE-EDU, o.z., 2012. s. 87-98. ISBN 978-80-971211-9-8.
Janíková, E. a Plevová, I. Ošetřovatelství. 2012.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Plevová, I. a Adamicová, K. Význam indikátorů kvality ve vztahu k poskytované ošetřovatelské péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Plevová, I. Demographic situation in the Czech Republic.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Plevová, I. Escola superior de enfermagem de Lisboa. 2011.
Plevová, I. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Plevová, I. a Tydlačková, R. Historie vzdělávání zdravotnických pracovníků. In: Ošetřovatelský proces. Karviná: KHN a.s.. 2011.
Tydlačková, R. a Plevová, I. Kazuistika - násilí na pracovišti. In: XV: gerontologické dny. Ostrava. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Plevová, I. a Otteová, I. Rozdíly v pooperačním průběhu u seniorů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 219-228. ISSN 1804-2740.
Plevová, I. a Tydlačková, R. Teoretická východiska problematiky násilí na pracovišti. In: XV: gerontologické dny.. Ostrava. 2011.
Plevová, I. The basic principles of the Czech Health Care system.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Bocková, S. a Plevová, I. The Care about Elderly People in the Czech Republic and Management of Health Care. In: Erasmus. Portalegre: University of Portalegre, Instituto Politétnico de Portalegre. 2011.
Plevová, I. The Health Care financing and expenditure.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Plevová, I. The system of the Health Care in the Czech Republic.. In: Erasmus. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2011.
Zeleníková, R., Plevová, I. a Žiaková, K. Validizácia ošetrovatelskej diagnózy Deficit vedomostí. In: 9. medzinárodná vedecká konferenci Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. 2011.
Zeleníková, R., Plevová, I. a Žiaková, K. Validizácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit vedomostí. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. s. 444-454. ISBN 978-80-89544-00-4.
Perůtková, D. a Plevová, I. Vliv biologické léčby na kvalitu života pacientky s těžkou psoriázou. Dermatologie pro praxi. 2011, č. 5, s. 77-79. ISSN 1802-2960.
Plevová, I. a Slowik, R. Komunikace s dětským pacientem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 256 s. ISBN 978-80-247-2968-8.
Plevová, I. Komunikace s handicapovaným pacientem. In: Komunikace s handicapovaným pacientem. Orlová: Nemocnice s poliklinikou. 2010.
Plevová, I. a Holešová, R. Komunikace s člověkem se sluchovým postižením. In: Ostrava v urgentní péči 2009. Ostrava. 2009.
Plevová, I. a Holešová, R. Komunikace s člověkem se sluchovým postižením. In: Ostrava v urgentní péči 2009. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 72-77.
Plevová, I. Využití Bazální stimulace v hospicové péči. In: Paliativní péče. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava. 2009.
Plevová, I. Využití Bazální stimulace v hospicové péči. In: Paliativní péče. Ostrava: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 2009. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 2009. s. 22-26. ISBN 978-80-254-5600-2.
Plevová, I. a Lukešová, O. Bazální stimulace v hospicové péči. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Ústav nelekárských študijných programov: Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. 2008.
Plevová, I. a Lukešová, O. Bazální stimulace v hospicové péči. In: Povolania v hospicovej starostlivosti. Martin: JLF UK, 2008. JLF UK, 2008. s. 65-74. ISBN 978-80-970088-1-9.
Plevová, I. a Holešová, R. Interpersonální vztahy na pracovišti a ošetřovatelská péče. Ošetřovatelství. Teorie a praxe moderního ošetřovatelství.. 2008, č. 10, s. 82-84. ISSN 1212-723X.
Holešová, R. a Plevová, I. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěž. Olomouc: VUP, 2008. VUP, 2008. s. 357-367. ISBN 978-80-244-2105-6.
Plevová, I. a Holešová, R. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství. 2008.
Plevová, I. Výchova k povolání sestry. 2008.
Plevová, I. Zdravotní sestra a pomáhající profese. Profese. 2008, roč. 3, č. 1, s. 9-11. ISSN 1802-2081.
Plevová, I. Evidence Based Practice jako součást celoživotního vzdělávání sester?. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 72-76. ISBN 978-80-7368-230-9.
Plevová, I. Nemocný s akutním infarktem myokardu, výsledky výzkumu. Diagnóza v ošetřovatelství. 2007, roč. 3, č. 1, s. 17-20. ISSN 1801-1349.
Plevová, I. Pohybový režim a cvičení po AIM. Diagnóza v ošetřovatelství. 2007, roč. 3, č. 2, s. 57-58. ISSN 1801-1349.
Plevová, I. Všeobecný ošetřovatel, muž v roli všeobecné sestry. Profese. 2007, roč. 2, č. 1, s. 6-7. ISSN 1802-2081.
Plevová, I. Historický vývoj společensko-profesního obrazu zdravotní sestry. 2006.
Plevová, I. a Králová, J. Očekávání vztahující se k profesi zdravotní sestry. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: UP Olomouc, 2006. UP Olomouc, 2006. s. 83-89. ISBN 80-244-1421-4.
Plevová, I. a Holešová, R. Dějiny ošetřovatelství. 2005.
Plevová, I. a Holešová, R. Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: UK Bratislava, JLF Martin, Ústav ošetrovateľstva, SR, 2005. UK Bratislava, JLF Martin, Ústav ošetrovateľstva, SR, 2005. s. 182-192. ISBN 80-88866-32-4.
Plevová, I. a Holešová, R. Historický vývoj ošetřovatelství jako vědní disciplíny.. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin. 2005.
Jarošová, D. a Plevová, I. Czech Health Care System. In: Projekt Teachers mobility. Portalegre: Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Nemocný s akutním srdečním infarktem.Vnímání choroby a vyrovnání se s ní.. In: Trendy v ošetřovatelství III. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. s. 148-151. ISBN 80-7042-351-X.
Plevová, I. Organizování praxe studentů na ZSF OU,Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví. In: Trendy v ošetřovatelství III. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 2004. s. 145-147. ISBN 80-7042-351-X.
Plevová, I. The Institute of Nursing and Health management Medico-Social faculty, University of Ostrava. In: Projekt Teachers mobility. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Training to be a nurse in the Czech republic. In: Projekt - Teachers mobility. Escola superior de enfermagem de Portalegre. 2004.
Plevová, I. Nemocný s akutním srdečním infarktem: vnímání choroby a vyrovnání se s ní. 2002.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub