Vědecká rada Lékařské fakulty OU

Členové
Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Lékařská fakulta
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Fakultní nemocnice Ostrava
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta
Ing. Norbert Schellong, MPH.
Nemocnice s poliklinikou Havířov
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Trnavská univerzita v Trnavě
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. Interní klinika FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Vilím Šimánek, DrSc.
Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
III. Interní klinika FN Olomouc
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine


Termíny Vědecké rady LF OU
9. února 2022 od 13.00 hodin
 
13. dubna 2022 od 13.00 hodin
 
8. června 2022 od 13.00 hodin
 
12. října 2022 od 13.00 hodin
 
14. prosince 2022 od 13.00 hodin
 


Kontaktní osoba
e-mail:
telefon:
553 46 1702
553 46 3545
Zveřejněno / aktualizováno: 04. 01. 2022