Vědecká rada Lékařské fakulty OU

Členové Vědecké rady LF OU
Interní členové
Lékařská fakulta
děkan
předseda Vědecké rady LF OU
vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Fakulta sociálních studií
Katedra sociální péče
Lékařská fakulta
ředitel Cvičné nemocnice SIMLEK
Katedra chirurgických oborů
Lékařská fakulta
proděkanka pro zahraniční vztahy
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
vedoucí Centra ošetřovatelského výzkumu
Lékařská fakulta
vedoucí Katedry kraniofaciálních oborů
Lékařská fakulta
Katedra interních oborů
Lékařská fakulta
vedoucí Katedry chirurgických oborů
Lékařská fakulta
vedoucí Ústavu medicíny katastrof
Lékařská fakulta
Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta
vedoucí Ústavu laboratorní medicíny
Lékařská fakulta
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Lékařská fakulta
Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta
vedoucí Gynekologicko-porodnické kliniky
Lékařská fakulta
proděkan pro strategii a rozvoj
vedoucí Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky
vedoucí Pracovní skupiny pro výzkum v oblasti prevence, časné diagnostiky a cílené terapie
Lékařská fakulta
proděkan pro vědu a výzkum
vedoucí Centra zdravotnického výzkumu
Lékařská fakulta
vedoucí Katedry interních oborů
Lékařská fakulta
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
Externí členové
prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
proděkan pro akademické postupy
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Fakultní nemocnice Ostrava
ředitel
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta
Ústav veřejného zdravotnictví
Ing. Norbert Schellong, MPH.
Nemocnice s poliklinikou Havířov
ředitel
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
děkan
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. Interní klinika FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
proděkanka pro vědu a výzkum
vedoucí Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
děkan
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva


Termíny Vědecké rady LF OU
22. února 2023 od 13.00 hodin
 
12. dubna 2023 od 13.00 hodin
 
14. června 2023 od 13.00 hodin
 
11. října 2023, od 11.00 hodin
řádné zasedání
11. října 2023, od 13.00 hodin
slavnostní zasedání
13. prosince 2023 od 13.00 hodin
 


Kontaktní osoba
e-mail:
telefon:
553 46 1702
553 46 3545
Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2023