Vedení Lékařské fakulty OU

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS


děkan Lékařské fakulty
e-mail:
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN

prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN


proděkan pro vědu a výzkum
ředitel Centra zdravotnického výzkumu
e-mail:
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.


proděkanka pro zahraniční vztahy
e-mail:
doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.

doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.


proděkan pro strategii a rozvoj
e-mail:
MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., F.E.T.C.S.

MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., F.E.T.C.S.


proděkan pro specializační vzdělávání
e-mail:
Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.

Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.


proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
Ing. Veronika Pytlíková

Ing. Veronika Pytlíková


tajemnice fakulty
e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 02. 2021