Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii – běh 3

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity pořádá specializační vzdělávání v oboru akreditovaném MZ ČR (platnost akreditace do 31. prosince 2025).

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Cílová skupina:
všeobecné sestry
Rozsah studia:
380 h teoretické výuky + 220 h praxe
Počet kreditů:
190 kreditů za teoretickou část + 47 kreditů za praktickou část
Cena teoretické části:
24 000,-Kč (v pěti splátkách za jednotlivé moduly)
Termín a místo konání:
září 2023 – duben/květen 2025


Vstupní podmínky pro uchazeče:

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotních povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • vyplnění žádosti do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii (s uvedením místa studia Lékařská fakulta Ostravské univerzity) v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (EZP), její potvrzení a odeslání na adresu NCO NZO v Brně, viz přihláška nebo www.nconzo.cz
 • výkon povolání v oboru studia před vstupem do specializačního vzdělávání není požadován

Harmonogram:

Rámcový harmonogram:
Základní modul ZM:
Role specialisty v poskytování zdravotních služeb
Odborný modul 1 – OM1:
Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii
Odborný modul 2 – OM2:
Psychosociální dovednosti
Odborný modul 3 - OM3:
Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii
Odborný modul 4 – OM4:
Komunitní péče


Organizace studia:

Teoretická část bude probíhat v areálu LF OU v Ostravě-Zábřehu, Syllabova 19, na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, budova ZY. Uchazeči o studium obdrží před každým modulem pozvánku k výuce a smlouvu o studiu ve specializačním vzdělávání. Doklad o platbě jednotlivých modulů je nutné předložit před zahájením výuky.

Akreditovaná pracoviště pro výkon praktické části specializačního vzdělávání:

 • Fakultní nemocnice Ostrava (Oddělení psychiatrické)
 • Psychiatrická nemocnice v Opavě
 • další zdravotnická zařízení uvedená v Seznamu udělených akreditací SV dle NV č. 31/2010 Sb., zveřejněném na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Smluvní zařízení pro výkon praktické části specializačního vzdělávání:

 • Fakultní nemocnice Ostrava (Oddělení psychiatrické)
 • Psychiatrická nemocnice v Opavě
 • Nemocnice s poliklinikou Havířov (psychiatrické oddělení)

Bližší informace o specializačním studium jsou dostupné na webových stránkách NCO NZO v Brně.

Kontakt:

 • Bc. Renáta Žemlová
  Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava-Vítkovice
 • telefon: 553 46 1608
 • e-mail:

Přihláška v aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2023