Ošetřovatelská péče v psychiatrii – sestra pro péči v psychiatrii / Odkazy

Akreditovaná pracoviště pro výkon praktické části specializačního vzdělávání:

  • Fakultní nemocnice Ostrava (Oddělení psychiatrické)
  • Psychiatrická nemocnice v Opavě
  • další zdravotnická zařízení uvedená v Seznamu udělených akreditací SV dle NV č. 31/2010 Sb., zveřejněném na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Smluvní zařízení pro výkon praktické části specializačního vzdělávání:

  • Fakultní nemocnice Ostrava (Oddělení psychiatrické)
  • Psychiatrická nemocnice v Opavě
  • Nemocnice s poliklinikou Havířov (psychiatrické oddělení)

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2020