Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Specializační vzdělávání

Ostravská univerzita

Specializační vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity

pořádá specializační vzdělávání v oboru akreditovaném MZ ČR (platnost akreditace do 31. ledna 2022)

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII

 

Cílová skupina:registrované všeobecné sestry
Rozsah studia:240 h teoretické výuky + 320 h odborné praxe
Počet kreditů:120 kreditů za teoretickou část + 59 kreditů za praktickou část
Garant kurzu:doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Cena teoretické části:Kč 16 800,- (ve čtyřech splátkách za jednotlivé moduly)
Termín a místo konání: prosinec 2018 – září 2020, LF OU
prosinec 2019 – září 2021, LF OU
červen 2020 – leden 2022, LF OU

Vstupní podmínky pro uchazeče:

 • držitel osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra,
 • zaslání žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii na NCO NZO Brno (s uvedením místa studia LF OU), viz. přihláška nebo www.nconzo.cz
 • výkon povolání před vstupem do specializačního vzdělávání není požadován.


Rámcový harmonogram:
Základní modulOrganizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče
Odborný modul 1Pediatrie a pediatrická ošetřovatelská péče
Odborný modul 2Dětská a dorostová psychiatrie
Odborný modul 1Výchovná péče o děti

Organizace studia:

Teoretická část bude probíhat v areálu LF OU v Ostravě-Zábřehu, Syllabova 19, budova Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence. Uchazeči o studium obdrží před každým modulem smlouvu o studiu ve specializačním vzdělávání. Doklad o platbě jednotlivých modulů je nutné předložit před zahájením výuky.Akreditovaná pracoviště pro výkon praktické části specializačního vzdělávání:Smluvní zařízení pro výkon praktické části specializačního vzdělávání:Kontakt:

 • Bc. Renáta Žemlová
  Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
  Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
  Syllabova 19
  703 00 Ostrava-Zábřeh
 • telefon: 597 091 608
 • mail:


Přihláška


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 08. 2020

facebook
instagram
twitter
rss
social hub