Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Lucie Sikorová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 320, budova ZY
funkce:pedagogický poradce a garant studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
Centrum ošetřovatelského výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1604
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

doc. (ošetřovatelství) LF OU Ostrava
Ph.D. (antropologie) PdF UP Olomouc
PhDr. (ošetřovatelství a rehabilitace) FZSP TU Trnava
Mgr. (učitelství odborných předmětů pro SZŠ) PdF UP Olomouc
(dětská sestra) SZŠ Ostrava
 

Další vzdělávání, kurzy

2020
Telefonická peer podpora, NCO NZO Brno
2018
Základy práce s dítětem v krizi, Remedium Praha
2017
První psychická pomoc ve zdravotnictví - intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým (zvláštní odborná způsobilost), NCO NZO Brno
2017
Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům - strategie zvládání psychicky náročných profesních situací (zvláštní odborná způsobilost), NCO NZO Brno
2017
První psychická pomoc při úmrtí dětí v těhotenství, při porodu a v útlém věku, NCO NZO Brno
2017
Základní krizová intervence, Remedium Praha
2017
Strategie komunikace s rodiči, Solen Olomouc
2016
Budoucnost dětské paliativní péče v ČR
2016
Krizová intervence pro praxi
2015
Domácí hospicová péče pro děti, MHO Ostrava
2010
Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky - Evropa škole, škola Evropě
2008
Schopnosti novorozence po porodu a vývoj dítěte do jednoho roku, NCO NZO Brno
2008
Exploring Cultural Competence, Summer Institute, Northern Arizona University, USA
2006
Využití diagnostických prvků NANDA-I pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, ZSF OU Ostrava
2005 – 2006
NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava
2002
Současné trendy v pediatrickém ošetřovatelství, IDVPZ Brno
2002
Výzkum v ošetřovatelství, IDVPZ Brno
 

Zaměstnání, praxe

2016 – 2021
Mobilní hospic Ondrášek (dětská sestra)
2016 – 2017
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - zástupce vedoucí ústavu
2007 – dosud
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
2006 – 2007
Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU
2002 – 2005
Katedra managementu a služeb ve zdravotnictví ZSF OU (externí výuka)
1999 – 2006
SZŠ a VZŠ Ostrava
1998 – 1999
FN Ostrava (zdravotní sestra, JIP popáleninové centrum)
 

Odborné zaměření

ošetřovatelství
pediatrické ošetřovatelství
ošetřovatelská diagnostika
ošetřovatelský proces a dokumentování
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace sester (člen pracovní skupiny pro vzdělávání)
Časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery (člen redakční rady)
Časopis Pediatrie pro praxi (člen redakční rady)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (hodnotitel nelékařských oborů)
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava
Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Komise pro atestační zkoušku MZ ČR Ošetřovatelská péče v pediatrii
 

Působení v zahraničí

11. 10. 2021 – 15. 10. 2021
Medical University Plovdiv (Bulharsko) Nursing Education in the Czech republic, Pediatric Nursing and Midwifery
27. 9. 2021 – 2. 10. 2021
Universita degli Studi di Sassari (Sardinie) Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
16. 8. 2019 – 20. 8. 2019
University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko) New education study programs for nurses in University of Ostrava
8. 4. 2019 – 12. 4. 2019
Coventry University (Great Britain) Florence Network
29. 8. 2018 – 31. 8. 2018
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko) Zkušenosti s výzkumem v pediatrickém ošetřovatelství
6. 9. 2016 – 24. 9. 2016
University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko) Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
24. 6. 2014 – 3. 7. 2014
Miami (USA) Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
23. 5. 2013 – 28. 5. 2013
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko) Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
3. 10. 2012 – 11. 10. 2012
Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery (Turecko) Nursing Education in the Czech Republic and Pediatric Nursing
15. 10. 2011 – 23. 10. 2011
Cyprus University of Technology, Department of Nursing (Kypr) Nursing diagnosis at the University of Ostrava
1. 6. 2011 – 9. 6. 2011
Sao Paulo (Brazílie) Nursing diagnosis at home care
1. 5. 2011 – 5. 5. 2011
University of Stavanger, Department of Health Studies (Norsko) Nursing diagnosis in the Czech Republic
11. 5. 2009 – 15. 5. 2009
University of Applied Sicences, Social Work and Health (Německo) News in Nursing Education at Ostrava University
21. 4. 2009 – 25. 4. 2009
Haag, (Nizozemí), Florence network
9. 7. 2008 – 24. 7. 2008
School of Nursing Northern Arizona University (USA) Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
4. 5. 2008 – 10. 5. 2008
Universita Degli Studi di Firenze (Italy) Lifestyle and selected anthropological parameters of Nursing students
19. 5. 2007 – 26. 5. 2007
Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko) Chosen antropological parameters and lifestyle of Nursing students
27. 9. 2006 – 29. 9. 2006
Jesseniova lekárská fakulta Univerzita Komenského v Martině (SR) - přednášky Výživa a pohybová aktivita studentek ošetřovatelství. Vzdělávání sester v ČR
2. 7. 2006 – 8. 7. 2006
Napier University of Edinburgh (UK) Czech Republic and possibilities of education of nurses
22. 4. 2006 – 28. 4. 2006
Hanzehogeschool van Groningen (Netherlands)
14. 11. 2005 – 17. 11. 2005
Tallinna Tervishoiu Körgkool (Estonia) Nursing Education in the Czech Republic
 

Jazykové znalosti

Angličtina
 


Anticipace strachu souvisejícího s operačním zákrokem u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
stať ve sborníku

Anticipace strachu souvisejícího s operačním zákrokem u dětí.
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cyklus přednášek o dětské paliativní péči
Lucie Sikorová, Edita Satinská
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Hodnocení kognitivních funkcí u dětí
Šárka Mikysková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kognitivních funkcí u dětí.
Šárka Mikysková, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení rizika pádu u hospitalizovaných dětí pomocí skály GRAF PIF
Lucie Sikorová, Michaela Cmorjáková
Rok: 2021, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Hodnocení rizika vzniku flebitidy u dětí s onemocněním diabetes mellitus
Gabriela Světnická, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak vnímají rodiče dětí s handicapem stres a zátěž v porovnání s rodiči dětí bez handicapu
Petra BENEŠOVÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2021, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Komplikace periferního žilního katetru u dětí
Gabriela Světnická, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multidisciplinární přístup k dítěti v paliativní péči a jeho rodině
Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání zátěže a stresu u rodičů dětí s handicapem a rodičů dětí bez handicapu s ohledem na kvalitu života
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výskyt časných příznaků poruch příjmu potravy u dívek s diabetes mellitus 1. typu
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Factors influencing the burden and stress of parents, who take care of children with disability
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychometric properties of the Czech version of the tool - screening for early eating disorder signs (SEEDS-CZ)
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Rok: 2020, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Screening rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek s diabetem
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Rok: 2020, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Dětská paliativní péče
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2019, Grada publishing, a.s.
odborná kniha

Dodržují nemocnice Baby Friendly Hospital deset kroků k podpoře kojení?
Bohdana Dušová, Mgr. Iveta Korená, Lucie Sikorová
Rok: 2019, Logos Polytechnikos
článek v odborném periodiku

Efekt Buzzyho a distrakčních metod k tlumení intenzity bolesti při odběrech krve u dětí
Lucie Sikorová, Petra Bartošíková
Rok: 2019, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Hodnoticí nástroje k posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek s diabetem mellitem
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neurokognitivní rehabilitace u dětí s diabetes mellitus
Lucie Sikorová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková
Rok: 2019, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek a žen s diabetes mellitus - hodnotící nástroje
Lucie Sikorová, Tatiana Valiašková
Rok: 2019, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Tools for evaluating the stress and burden of parents with disabled children
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zátěž rodiče, který pečuje o dítě s handicapem
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou
Renáta Zeleníková, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Rok: 2018, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

Nástroje k hodnocení zátěže rodičů, kteří pečují o děti s handicapem. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Konference s mezinárodní účastí v rámci 10. Výročí založení FZV. Olomouc: FZV UP v Olomouci. 2018.
Petra Benešová, Lucie Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Michal Bar, Petra Bártová, Radka Kozáková, Pavel Ressner, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2018, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková
Rok: 2018, Psychiatrie
článek v odborném periodiku

Preference a saturace potřeb dětí s onkologickým onemocněním: komparace hodnocení rodičů a dětí
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Rok: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku

Protektivní a rizikové faktory ovlivňující kvalitu života rodičů pečujících o děti s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2018, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2018, Casopis Lekaru Ceskych
článek v odborném periodiku

Subjektivní vnímání nemoci a kvality života dětí s chronickým onemocněním a vliv na jejich rodiče
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2018, LOGOS POLYTECHNIKOS
článek v odborném periodiku

Dětská paliativní péče v praxi
Lucie Sikorová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2017, AGING & MENTAL HEALTH
článek v odborném periodiku

Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi
Radka Bužgová, Michal Bar, Pavel Ressner, Petra Bártová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Rok: 2017, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Potřeby, problémy a pocity sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2017, JOURNAL OF PALLIATIVE CARE
článek v odborném periodiku

Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Michal Bar
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2016, American Journal of Hospice & Palliative Medicine
článek v odborném periodiku

Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová
Rok: 2016, Palliative and Supportive Care
článek v odborném periodiku

Hodnocení strachu u dětí v souvislosti s provedením operačního zákroku
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2016, Logos polytechnikos
článek v odborném periodiku

Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nurses' role in promoting relations between parents and premature newborns in accordance with the concept of family-centered care
Kateřina Jakšová, Lucie Sikorová, Michal Hladík
Rok: 2016, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí
Lucie Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The assessment of fear children undergoing surgical procedures
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2016
ostatní

Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease
Radka Bužgová, Radka Kozáková, Lucie Sikorová
Rok: 2015, J PALLIAT CARE
článek v odborném periodiku

Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Journal of Hospice & Palliative Nursing
článek v odborném periodiku

Evaluating the needs of children with cancer
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Pain coping strategies in pediatric dental care
Lucie Sikorová, Lucie Rajmová
Rok: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním
Lucie Sikorová
Rok: 2015, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním
Lucie Sikorová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory
Lucie Sikorová, Sandra Plačková
Rok: 2015, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Souvislost mezi kvalitou života dětí s diabetes mellitus a rodinnými faktory
Lucie Sikorová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika bolestivého chování u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Česko-slovenská Pediatrie
článek v odborném periodiku

Spolehlivost klinických ukazatelů novorozenecké sepse
P. Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Spolehlivost klinických ukazatelů novorozenecké sepse
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Use of specific methods for assessment of pain in children with severe multiple disabilities
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Central European Journal of Nursing and Midwifery
článek v odborném periodiku

Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2015, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová, Milan STOLIČKA
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2014, Supportive care in cancer
článek v odborném periodiku

Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2014, EUR J CANCER CARE
článek v odborném periodiku

Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Rok: 2014, Bolest
článek v odborném periodiku

Copingové strategie rodiny s chronicky nemocným dítětem
Lucie Sikorová, Markéta Polochová
Rok: 2014, Kontakt
článek v odborném periodiku

Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Lucie Sikorová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dopady tělesného postižení na psychickou pohodu rodičů
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2014, Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klokánkování na jednotce intenzivní péče
Lucie Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozence
Lucie Sikorová, Monika Suszková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelská péče v neonatologii
Lucie Sikorová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Andrea Filová
Rok: 2014, Supportive Care in Cancer
článek v odborném periodiku

Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Andrea Filová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chronické bolesti u dětí
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika chronické bolesti u dětí
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Rok: 2014, -Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Působení dětského chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Působení chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie.
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Respektování principů Family Centered Care - strategie zvyšování kvality poskytované péče dětem a jejich rodinám
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2014, Rehabilitacia
článek v odborném periodiku

The Quality of Care for Families of Children with Cerebral Palsy
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů
Lucie Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním
Lucie Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2014, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Základy ošetřování nemocných
Renáta Zeleníková, Eva Janíková, Radka Kozáková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte
Lucie Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací
Lucie Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací
Lucie Sikorová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Akutní bolest u dětí v ošetřovatelské diagnostice NANDA International
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Rok: 2013, Kontakt
článek v odborném periodiku

Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumeni
Jana Chromá, Lucie Sikorová
Rok: 2013, Profese on-line
článek v odborném periodiku

DENVERSKÝ VÝVOJOVÝ SCREENINGOVÝ TEST II K POSOUZENÍ VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Lucie Sikorová, Petra Benešová
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013, Atentción Primaria
článek v odborném periodiku

Family environment of hospitalized children
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2013, NURS EDUC TODAY
článek v odborném periodiku

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ)
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelský proces a dokumentování
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení
Radka Bužgová, Erika Hajnová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Radka Kozáková, Darja Jarošová
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Rok: 2013, Onkologie
článek v odborném periodiku

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu
Andrea Filová, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava dítěte k plánovanému operačnímu zákroku
Zuzana Hlubková, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The evaluation of quality of life of patients with oncological disease
Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Erika Hajnová, David Feltl
Rok: 2013
stať ve sborníku

The quality of life of family members who take care of oncological patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Erika Hajnová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Využití hodnotících nástrojů posuzujících komplikace v dutině ústní dětí léčených chemoterapií
Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Adherence k terapii u pacientů léčených Warfarinem
Michaela TEPEROVÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Dětská sestra v primární a komunitní péči
Lucie Sikorová
Rok: 2012, Grada Publishing
odborná kniha

Dotazník Newborn Scale of Sepsis - česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Efekt nefarmakologických metod tlumících bolest u novorozenců
Jana CHROMÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics
Lucie Sikorová, Barbora ZAVŘELOVÁ
Rok: 2012, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje a škály k ošetřovatelskému hodnocení sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti ošetřovatelského hodnocení rizika sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelské intervence NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ošetřovatelské intervence v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Ověření benefitů metody klokánkování - pilotní studie
Lucie Sikorová, Monika Suszková
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Ověřování ošetřovatelských intervencí NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Rehabilitácia
článek v odborném periodiku

Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek
Lucie Sikorová, Kristina Stichenwirthová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2
Renáta Zeleníková, Lucie Sikorová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření
Jana Kučová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence
Radka Kozáková, Soňa Bocková, Bohdana Dušová, Eva Janíková, Ilona Plevová, Lucie Sikorová, Renáta Zeleníková, Yvetta Vrublová, Romana Karczmarczyk ... další autoři
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence
Lucie Sikorová, Jana Závěšická
Rok: 2012, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky
Katarína Žiaková, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Martina Tomagová, Ivana BÓRIKOVÁ, Juraj Čáp, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová, Ilona Plevová, Mária TABAKOVÁ ... další autoři
Rok: 2012, Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
článek v odborném periodiku

The needs of mothers to newborns hospitalised in intensive care units
Lucie Sikorová, Jana Kučová
Rok: 2012, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tonutí z pohledu Oddělení pediatrické resuscitační péče
Eva Lapčíková, Martina KOUTNÁ, Lucie Sikorová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte
Lucie Sikorová, Veronika PETRÁŠOVÁ
Rok: 2012, Bolest
článek v odborném periodiku

Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Renáta Zeleníková
Rok: 2012, Ostravská univerzita
odborná kniha

Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy
Lucie Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Život dítěte s cystickou fibrózou očima dětské sestry a rodičů
Anna Martynková, Lucie Sikorová
Rok: 2012, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Basic file of nursing diagnoses NANDA - Int. and NIC interventions for home care in Czech Republic
Jana Marečková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Hana Pajorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Basic File of Nursing Diagnoses NANDA-International and NIC Interventions for Home Care in Czech Republic
Jana Marečková, Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Hana Pajorová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Benefity klokánkování pro nedonošeného novorozence - Evidence based practice
Lucie Sikorová, Monika Suszková
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

BENEFITY METODY KLOKÁNKOVÁNÍ PRO NEDONOŠENÉHO NOVOROZENCE - EVIDENCE BASED PRACTICE
Lucie Sikorová, Monika Suszková
Rok: 2011, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Deficit objemu telových tekutín hodnotený sestrami podľa diagnostických znakov ošetrovateľskej diagnózy
Renáta Zeleníková, Katarína Žiaková, Lucie Sikorová
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody
Lucie Sikorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2011, Pediatria
článek v odborném periodiku

Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců
Pavlína Rabasová, Lucie Sikorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty
Lucie Sikorová, Zuzana Tvarůžková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi
Lucie Sikorová, Monika Czudková
Rok: 2011, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem
Lucie Sikorová, Zuzana Birteková
Rok: 2011, Praktický lékař
článek v odborném periodiku

Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních
Lucie Sikorová, Andrea Filová
Rok: 2011, Kontakt
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská péče v pediatrii
Lucie Sikorová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ošetřovatelství I
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Eva Janíková, Darja Jarošová, Alena Machová, Lucie Sikorová, Regina Slowik, Martina Tomagová, Renáta Zeleníková ... další autoři
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Ošetřovatelství II
Ilona Plevová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Yvetta Vrublová, Renáta Zeleníková
Rok: 2011, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu
Lucie Sikorová
Rok: 2011, Grada Publishing, a. s.
odborná kniha

Psychologie zdravotnické profese
Lucie Sikorová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Spolehlivost hodnotících metod monitorujících bolest u dětí a dospívajících s kognitivní poruchou
Lucie Sikorová
Rok: 2011, Bolest
článek v odborném periodiku

Spolehlivost měřicích nástrojů hodnotících bolest u dětí s kognitivní poruchou
Lucie Sikorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture
Lucie Sikorová, Petra Hrazdilová
Rok: 2011, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku

Využití klasifikace NIC v domácí péči
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika
Barbora Zavřelová, Lucie Sikorová
Rok: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí
Lucie Sikorová, Radka Bužgová
Rok: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy
Lucie Sikorová
Rok: 2010, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí
Lucie Sikorová, Romana Kroczková
Rok: 2010, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku

Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů
Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2010, Ošetřovatelství a porodní asistence
článek v odborném periodiku

Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2010, Kontakt
článek v odborném periodiku

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children
Lucie Sikorová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.
Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Jana Marečková, Hana Pajorová
Rok: 2009
stať ve sborníku

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Rok: 2009
stať ve sborníku

NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči
Darja Jarošová, Jana Marečková, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Rok: 2009, Profese on-line
článek v odborném periodiku

Úloha sestry v péči o klienty - Navaho indiány s diabetes mellitus
Lucie Sikorová, Soňa Bocková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči
Jana Marečková, Darja Jarošová, Lucie Sikorová, Hana Pajorová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti s využíváním aktivizujících metod výuky sester ve School of Nursing Northern Arizona University
Lucie Sikorová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
Lucie Sikorová, Soňa Bocková
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
Soňa Bocková, Lucie Sikorová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Rok: 2008, Ostavská univerzita
kapitola v odborné knize

Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II
Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová, Lucie Sikorová
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel
Lucie Sikorová, Monika Čížová
Rok: 2008, Prevence úrazů, otrav a násilí
článek v odborném periodiku

Životní styl v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Radka Bužgová, Lucie Sikorová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Escola Superior de Saúde de Portalegre
Lucie Sikorová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

NANDA diagnostika - součást vzdělávání sester
Lucie Sikorová
Rok: 2007, Profese
článek v odborném periodiku

Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová, Lucie Sikorová, Jana Marečková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Zuzana Kusá
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová, Kateřina Ivanová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vztah studentek ošetřovatelství k diagnostice NANDA - International
Lucie Sikorová, Radka Bužgová, Darja Jarošová
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
kapitola v odborné knize

Napier University of Edinburgh
Lucie Sikorová
Rok: 2006
působení v zahraničí

O chorobách dětí školního věku I.
Lucie Sikorová, Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

O chorobách dětí školního věku II
Lucie Sikorová, Radoslav Goldmann, Martina Cichá
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Recenze publikace Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách
Lucie Sikorová, Jana Marečková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska
Lucie Sikorová, Darja Jarošová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití antropologických metod v ošetřovatelství
Lucie Sikorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Ošetřovatelský proces u novorozenců a kojenců s hydrocefalem
Lucie Sikorová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1PSYHPsychohygiena pro sociální pracovníky
2PSYHPsychohygiena pro sociální pracovníky
0IRDSRehabilitace v ošetřovatelské péči
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
EPENPediatrics Nursing
KOMNPKomunitní oš. péče o novorozence
MY2ZDVýchova ke zdraví
NOVPAOšetřovatelská péče o novorozence
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPDVSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPPDKOšetřovatelství v primární zdrav. péči
OPPDPOšetřovatelství v primární zdrav. péči
OPRA1Odborná praxe 1
OPRA2Odborná praxe 2
OPRA3Odborná praxe 3
OPRK1Odborná praxe 1
OPRK2Odborná praxe 2
OPRK3Odborná praxe 3
O1PDKPotřeby člověka a ošetřov. diagnózy
O1ZZSZdravý životní styl
O4OPPOšetřovatelská péče v pediatrii
PADKPaliativní péče u dětí
PADPPaliativní péče u dětí
PDKS1Potřeby člověka a ošetřov. diagnózy
PDVS1Potřeby člověka a ošetřovatel. diagnózy
PEDKSOšetřovatelská péče v pediatrii
PEDVPOšetřovatelská péče v pediatrii
POPK1Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
POPK2Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
POPP1Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
POPP2Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
PPDKPotřeby dítěte a diagnostika v ped.oš.
PPDPPotřeby dítěte a dig.v ped.ošetřovat.
PPKK1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPKP1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPZKZdravotní výchova v prevenci závislostí
PPZPZdravotní výchova v prevenci závislostí
PSEKSpecifika edukace v pediatrii
PSEPSpecifika edukace v pediatrii
PSVKSpecifika výživy v dětském věku
PSVPSpecifika výživy v dětském věku
PVPKVýchovná péče v pediatrii
PVPPVýchovná péče v pediatrii
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SIDZKInterpersonální dovednosti zdrav.profese
SIDZPInterpersonální dovednosti zdrav.profese
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZP2KPediatrie
SZP2PPediatrie
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VY2ZDVýchova ke zdraví
V4PE9Ošetřovatelská péče v pediatrii
ZDSKSZdravý životní styl
ZDSVPZdravý životní styl
0IATUAktuální témata ošetřovatelství
0IAT5Aktuální témata ošetřovatelství
0IBPDObhajoba bakalářské práce
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IDIDIndividuální praxe
0ID18Individuální praxe
0IE1DOdborná praxe 1
0IE18Odborná praxe 1
0IE2DOdborná praxe 2
0IE28Odborná praxe 2
0IE3DOdborná praxe 3
0IE38Odborná praxe 3
0IE4DOdborná praxe 4
0IE48Odborná praxe 4
0IE5DOdborná praxe 5
0IE58Odborná praxe 5
0IE6DOdborná praxe 6
0IE68Odborná praxe 6
0IIPDIntenzivní ošetřovatelská péče o děti
0IIP8Intenzivní ošetřovatelská péče o děti
0IKNAKomunitní péče o novorozence
0IKN6Komunitní péče o novorozence
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0INEPPéče porodní asistentky v neonatologii
0IOD1Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte 1
0IOD2Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte 2
0IOKDSZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOMDOš.péče o děti ve vybr. klin. oborech
0IOM8Oš. péče o děti ve vybr. klin. oborech
0IOP8Ošetřovatelský proces a potřeby dítěte
0IO18Ošetřovatelské postupy 1
0IPEDZáklady pedagogiky a edukace v ped. oše.
0IPE8Základy pedagogiky a edukace v ped. oš.
0IPE9Ošetřovatelská péče v pediatrii
0IPKDKomunitní a primární péče u dětí
0IPK8Komunitní a primární péče u dětí
0IPO8SZZK Pediatrické ošetřovatelství
0IPPDPaliativní péče u dětí a dorostu
0IPPPSZZK Péče o ženu v porodní asistenci
0IPP8Paliativní péče u dětí a dorostu
0IPZDPodpora zdraví
0IPZWPodpora zdraví
0IPZXPodpora zdraví
0IP1DOšetřovatelská péče v pediatrii 1
0IP1OPotřeby člověka 1
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
0IVDDVýživa dítěte a dietetika
0IVD8Výživa dítěte a dietetika
9SCILSociálně interakční dovednosti


AutorNázev práceTypRok
Janoušková KristinaHodnoticí nástroje v pediatrickém ošetřovatelstvídisertační 2020 
Hlubková ZuzanaHodnoticí metody v pediatrickém ošetřovatelstvídisertační 2018 
Chromá JanaHodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postiženímdisertační 2015 
Kučová JanaPotřeby rodičů děti s dětskou mozkovou obrnoudisertační 2015 
Večeřová KateřinaKvalita života dětí s diabetes mellitusdiplomová  
Strakošová TerezaProblematika posttraumatického rozvoje dětí a dospívajících s diagnózou diabetes mellitus 1. typudiplomová 2021 
Cmorjáková MichaelaHodnocení rizika pádů u hospitalizovaných dětídiplomová 2020 
Grafová KarolínaZátěž rodičů nedonošených novorozencůdiplomová 2020 
Valiašková TatianaRiziko poruch příjmu potravy u dívek a mladých žen s diabetem mellitemdiplomová 2020 
Walková JanaProblematika hodnocení bolesti u dětídiplomová 2020 
Kittelová NikolaZubní kaz a jeho prevence u dětí mladšího školního věkudiplomová 2019 
Kuběnová TerezaPéče o dětské pacienty vybraných kulturních menšin z pohledu dětských sesterdiplomová 2019 
Plodková TerezaPéče o děti a mladistvé se syndromem závislostidiplomová 2019 
Poláková HanaProblematika rodiny dítěte s orofaciálním rozštěpemdiplomová 2019 
Stryja DominikPotřeby dítěte se zavedenou ventrikulo-peritoneální drenážídiplomová 2019 
Zemanová RenataKvalita života dětí s juvenilní idiopatickou artritidoudiplomová 2019 
Bartošíková PetraEfekt nefarmakologických metod na snížení intenzity bolesti u dětídiplomová 2018 
Chrvalová DominikaHodnocení závislosti dětí základních škol na internetudiplomová 2018 
Čížová PetraSouvislost vybraných faktorů a délky hospitalizace dětí s akutní gastroenteritidoudiplomová 2018 
Honková KateřinaSchopnost sebepéče dítěte s diabetem mellitem I. typudiplomová 2018 
Sedláčková MichaelaPotřeby rodičů dětí po ventrikuloperitoneální drenážidiplomová 2018 
Skákalová IvanaSpecifické potřeby u dítěte s traumatemdiplomová 2018 
Tatarka JakubPotreby detí s ADHD a ich rodičov v primárnej starostlivostidiplomová 2018 
Jaroňová IvanaVnímání potřeb a podpory u rodičů hospitalizovaných dětídiplomová 2017 
Kozelková VeronikaValidace nástrojů hodnotících procedurální bolest u dětídiplomová 2017 
Krejčiříková HanaProblematika dětí s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2017 
Sedláková NikolVnímání fixní ortodontické terapie u dětídiplomová 2017 
Skulová KláraPotřeby dětí raného věku a jejich matek - rozdíly ve vybraných kulturáchdiplomová 2017 
Středulová EvaHodnocení rizikových faktorů rozvoje obezity u dětí a dospívajícíchdiplomová 2017 
Ševečková PetraHodnocení rizika sepse u hospitalizovaných dětí ve věku do 1 rokudiplomová 2017 
Wodecká LibušeOrální zdraví u dětí s ortodontickými aparátydiplomová 2017 
Hrušková ZuzanaVliv vybraných endokrinních onemocnění na kvalitu života dítětediplomová 2016 
Karasová IvonaVliv onemocnění astma bronchiale na kvalitu života dítěte a jeho rodinydiplomová 2016 
Kroczková BarboraProblematika orálního zdraví v dětském věkudiplomová 2016 
Mihalová MarianaVliv anxiety na poruchy příjmu potravy u středoškolské mládežediplomová 2016 
Peňáková JanaSociální chování dětí vychovávaných v ústavní a pěstounské péčidiplomová 2016 
Poláková MiroslavaRiziko vzniku poruchy příjmu potravy u dětídiplomová 2016 
Široká VendulaZnalosti sester o farmakologickém a nefarmakologickém tišení bolesti u dětídiplomová 2016 
Štosová LudmilaSpecifika potřeb dětí s onemocněním štítné žlázydiplomová 2016 
Tesaříková KláraŽivotní styl a nadváha dětí školního věkudiplomová 2016 
Zahradníková AlenaProblematika nepovinného očkování u dětídiplomová 2016 
Beilová KateřinaProblematika dítěte a dospívajícího s psoriázoudiplomová 2015 
Benešová PetraKomparace dvou forem screeningového nástroje k posouzení vývoje dítětediplomová 2015 
Burešová ZuzanaProblematika dětí s juvenilní revmatoidní artritidou v ambulantní péčidiplomová 2015 
Červenková MiroslavaProblematika dětí po kraniocerebrálních a spinálních traumatechdiplomová 2015 
Grešáková NikolaÚčast dětí na rozhodování v pediatrické péčidiplomová 2015 
Grossmannová ŠárkaKvalita života dítěte s onemocněním diabetes mellitus I. typu a jeho rodinydiplomová 2015 
Janková IngridKomunikační kompetence dětských sesterdiplomová 2015 
Klubusová SvatavaProblematika zvládání zátěže a potřeby péče v rodině s gastrointestinálně nemocným dítětemdiplomová 2015 
Lasáková MichaelaProblematika popálenin u dětídiplomová 2015 
Matušincová PetraAgresivní rodič ve zdravotnickém zařízenídiplomová 2015 
Mrákotová JanaReakce rodičů na předčasné narození dítětediplomová 2015 
Pacigovičová PetraScreening psychosociálních problémů dětí v primární ošetřovatelské péčidiplomová 2015 
Rajmová LucieProžívání a zvládání stomatologické bolesti dítětemdiplomová 2015 
Sagnerová RomanaRiziko malnutrice dětí s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2015 
Weiserová LenkaŽivotní styl dětí s onemocněním hemofiliediplomová 2015 
Kokešová HanaPotřeby rodičů dětí hospitalizovaných na pediatrické Jednotce intenzivní péčediplomová 2014 
Mikošková MarieKvalita preventivní zdravotní péče poskytované dětemdiplomová 2014 
Szabová HanaMěření rizika poruchy integrity kůže u hospitalizovaných dětídiplomová 2014 
Šimánková PetraProblematika zvládání zátěže v rodinách hospitalizovaných dětídiplomová 2014 
Vaňková LenkaHodnocení vzorců sání donošených a nedonošených novorozencůdiplomová 2014 
Bromek JolantaProžívání období těhotenství, porodu a šestinedělí v České republice a Velké Britániidiplomová 2013 
Čajová AndreaVyužití diagnostiky NANDA-Int. a NIC na oddělení dětské hematoonkologiediplomová 2013 
Halfarová BarboraÚrazovost v těhotenstvídiplomová 2013 
Kordiaková MartinaHodnotenie bolesti u detí v pooperačnom obdobídiplomová 2013 
Kupková MonikaKlokánkování u nedonošených novorozencůdiplomová 2013 
Polochová MarkétaZvládání zátěže v rodině s chronicky nemocným dítětemdiplomová 2013 
Rojíčková StanislavaZkušenosti rodičů během hospitalizace dítětediplomová 2013 
Stará MartinaHodnocení rodinného prostředí hospitalizovaného dítětediplomová 2013 
Vartalská VladimíraNávrh a ověření standardu péče o novorozence při řízené hypotermiidiplomová 2013 
Hlubková ZuzanaPříprava dětí k operacidiplomová 2012 
Hoffmannová AndreaPotřeby rodičů dětí s onkologickým onemocněnímdiplomová 2012 
Janoušková KristinaKomunitní péče v porodní asistenci v České republicediplomová 2012 
Karczmarczyk RomanaKoncept školské sestry v komunitní péčidiplomová 2012 
Martinásková LucieVliv kultury na výchovu dítětediplomová 2012 
Petrášová VeronikaVýznam rodinného prostředí při hospitalizaci dítětediplomová 2012 
Plačková SandraProblematika excesivního pláče kojence v primární péčidiplomová 2012 
Tvarůžková ZuzanaProblematika péče o kůži novorozencůdiplomová 2012 
Zavřelová BarboraMalnutrice u hospitalizovaných dětídiplomová 2012 
Birteková ZuzanaProblematika zvládání zátěže v rodině s handicapovaným dítětemdiplomová 2011 
Kučová JanaPotřeby rodičů dětí hospitalizovaných na novorozenecké JIPdiplomová 2011 
Martynková AnnaBiopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózoudiplomová 2011 
Říhová ZuzanaProblematika úrazovosti dětí ve věkové skupině 0 - 14 letdiplomová 2011 
Sanderová MartinaKvalita života dialyzovaných dětídiplomová 2011 
Závěšická JanaProblematika péče o novorozence v romské komunitědiplomová 2011 
Czudková MonikaHospitalizace dítěte se smyslovým postiženímdiplomová 2010 
Gebauerová DitaBolest u dětí jako ošetřovatelský problémdiplomová 2010 
Jurčeková ŠárkaOšetřovatelský proces v péči o pacientku po totální endoprotéze kolenního kloububakalářská 2021 
Maňák DavidOšetřovatelský proces v péči o dítě s poruchou autistického spektrabakalářská 2021 
Víchová MariePotřeby pacientky s karcinomem prsubakalářská 2021 
Kajzarová MarkétaOšetřovatelský proces v péči o dítě s akutní gastroenteritidoubakalářská 2020 
Cmorjáková MichaelaOšetřovatelský proces v péči o dítě s diabetem mellitembakalářská 2018 
Gurecká VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Crohnovou choroboubakalářská 2018 
Klimankova JanaZnalosti dětských sester o prevenci plochonoží u dětíbakalářská 2018 
Hübnerová EvaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po aplikaci močové pásky - ATOMSbakalářská 2017 
Latková LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s apalickým syndromem při léčbě v hyperbarické komořebakalářská 2017 
Lokajová BohumilaProblematika dítěte s Münchhausenovým syndromembakalářská 2017 
Skopalová EvaOšetřovatelský proces v péči o dítě v kojeneckém věku s akutní lymfoblastickou leukemiíbakalářská 2017 
Bartošíková PetraTělesná zdatnost dítěte v kontextu rodinybakalářská 2016 
Čanková DanaOšetřovatelská péče o novorozence s abstinenčním syndromembakalářská 2016 
Hanáčková VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s jaterní cirhózoubakalářská 2016 
Kaniová ŠárkaPotřeby dítěte s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2016 
Kunzová LucieOšetřovatelský proces v péči o dítě s leukémiíbakalářská 2016 
Otáhalová KláraOšetřovatelský proces u dítěte s rotavirovou infekcíbakalářská 2016 
Švanová MonikaNávrh standardu aplikace aerosolových a práškových léků do dýchacích cest u dětíbakalářská 2016 
Jaroňová IvanaDítě s celiakií v dětském kolektivubakalářská 2015 
Šnajdr LuciePlán ošetřovatelské péče pro děti s cystickou fibrózoubakalářská 2015 
Žáčková BarboraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2015 
Babilonová DanielaPlán ošetřovatelské péče pro dítě s pneumoniíbakalářská 2014 
Jenknerová IvonaZnalosti dětských sester o kardiopulmonální resuscitaci v nemocnicibakalářská 2014 
Kotasová NelaPlán ošetřovatelské péče pro dítě s Hirschprungovou choroboubakalářská 2014 
Kuchařová MichaelaOšetřovatelská péče o děti s Crohnovou choroboubakalářská 2014 
Michalcová RadanaOšetřovatelský proces v péči o dítě s nefrotickým syndromembakalářská 2014 
Sedláková NikolProblematika dítěte s Aspergerovým syndromem a přidruženými onemocněnímibakalářská 2014 
Tomášková SylviePlán ošetřovatelské péče pro novorozence s vrozenou dysplazií kyčelního kloububakalářská 2014 
Benešová PetraPosouzení vývoje dítěte v předškolním věku dle Denverského vývojového screeningového testu II.bakalářská 2013 
Duňková NellyOšetřovatelská péče o pacientky s karcinomem prsubakalářská 2013 
Jastrzembská BarboraProblematika terminálního stadia pacienta s amyotrofickou laterální sklerózoubakalářská 2013 
Kantorová DanaOšetřovatelská péče o pacienty indikované k perkutánní katétrové implantaci aortální chlopněbakalářská 2013 
Korená IvetaEdukace matek o manipulaci s novorozencibakalářská 2013 
Mühldorfová DanielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s apalickým syndromembakalářská 2013 
Najvárková LenkaProblematika odběru pupečníkové krvebakalářská 2013 
Ostrówková EvaProblematika pacientky s karcinomem prsubakalářská 2013 
Pavloková LenkaPéče o dítě v jeslíchbakalářská 2013 
Rusnoková RadanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí Implantabilního Cardioverter defibrilátorubakalářská 2013 
Sikorová MarcelaOšetřovatelská péče o pacienty se srdeční arytmií během katétrové ablacebakalářská 2013 
Strážnická KateřinaProblematika pacientky po Sleeve resekci žaludkubakalářská 2013 
Kokešová HanaOšetřovatelský proces v péči o dítě se syndromem Cri du Chat při onemocnění chřipkoubakalářská 2012 
Kroupová EliškaEdukace matek novorozenců se stomií při onemocnění trávicího traktubakalářská 2012 
Matušincová PetraProblematika dospívajícího dítěte s ulcerózní kolitidoubakalářská 2012 
Robenková NikolaTělesně postižená žena a mateřstvíbakalářská 2012 
Szabová HanaProblematika dospívajícího dítěte s míšní lézí po dopravní nehoděbakalářská 2012 
Teperová MichaelaAdherence k terapii u pacientů léčených warfarinembakalářská 2012 
Wilczková JanaOšetřovatelský proces v péči o klienta po operaci kyčelního kloububakalářská 2012 
Bromek JolantaProblematika žen s Turnerovým syndromembakalářská 2011 
Bujnochová ZuzanaProblematika potřeb dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří letbakalářská 2011 
Čajová AndreaEdukace rodiny dítěte s akutní lymfoblastickou leukémiíbakalářská 2011 
Dokoupilová NikolIntervence redukující incidenci pádů u seniorůbakalářská 2011 
Klementová SimonaOšetřovatelská péče o dítě se svalovou dystrofiíbakalářská 2011 
Konečná VeronikaEdukace matek o výživě nedonošeného novorozencebakalářská 2011 
Kupková MonikaMetoda klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozencebakalářská 2011 
Růžková DominikaProblematika dítěte s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2011 
Wrhelová KamilaOšetřovatelský proces v péči o novorozence s infekcíbakalářská 2011 
Hoffmannová AndreaProblematika intimity pacientů v nemocnicibakalářská 2010 
Karczmarczyk RomanaOčkování z pohledu rodičůbakalářská 2010 
Nováčková PetraUžívání podpůrných látek studenty Ostravské univerzitybakalářská 2010 
Tvarůžková ZuzanaInformovanost mužů o prevenci onemocnění prostatybakalářská 2010 
Zavřelová BarboraOšetřovatelská péče u dětí s chronickou insuficiencí ledvinbakalářská 2010 
Felixová KateřinaZajištění potřeby výživy seniorů v institucionální péčibakalářská 2009 
Ptáčková SilvieOšetřovatelská péče u pacientů s hemodialýzoubakalářská 2009 


Riziko poruch příjmu potravy u dívek a mladých žen s diabetem mellitem
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období1/2019 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Klokánkování u nedonošených novorozenců
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub