OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav ošetřovatelství a porodní asistence > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

Diseminační workshop Multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě

Lékařská fakulta Ostravské univerzity pořádá v rámci projektu MICE 2016-1-PL01-KA202-026615 diseminační workshop Multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě. Workshop se bude konat 11. září 2018 v posluchárně ZY 317 Lékařské fakulty. Přihlášky k pasivní účasti (bez poplatku) zasílejte do 5. září 2018 formou písemného oznámení Bc. Renátě Žemlové ( ).

Těšíme se na Vaši účast.


Program workshopu ikona pdfZveřejněno / aktualizováno: 31. 07. 2018

facebook
rss
social hub