Celoživotní vzdělávání

     
     
     

Vzdělávání zdravotnických pracovníků

Práce nutričních terapeutů a terapeutek s klienty s vybranými psychickými poruchami
Současné pojetí zdraví a nemoci.
Organické poruchy.
Závislosti.
Psychotické poruchy.
Depresivní a úzkostné poruchy.
Mentální anorexie a bulimie.
Poruchy osobnosti.