Projekty a granty
Sérové hladiny vitaminu D a jeho vliv na psychické a fyzické zdraví
Id projektuSGS10/LF/2024
Hlavní řešitelMgr. Miloš Chudý
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceVitamin D je hormon zcela nezbytný pro správnou funkci lidského organismu. Nedostatek vitaminu D je spojován nejen s poruchou kalcium-fosfátového metabolismu, ale také se zvýšeným rizikem řady civilizačních onemocnění kardiovaskulárního, metabolického či nádorového charakteru. Aktivní forma vitaminu D významně ovlivňuje také nervový a imunitní systém člověka, jeho nedostatek je tedy významným etiologickém i prognostickým faktorem mnoha autoimunitních a neurologických poruch. Díky imunomodulačním účinkům se tento hormon uplatňuje také v boji s řadou infekčních onemocnění, některé studie popisují signifikantní spojitost mezi nižšími sérovými hladinami vitaminu D a vyšším výskytem respiračních onemocnění v zimních měsících. Obyvatelé České republiky jsou v zimních měsících vystaveni značnému riziku nízkých hladin vitaminu D. Studie probíhající v období zima-jaro zaměřující se na hladiny vitaminu D v polské populaci ukázaly, že pouze 9 % testovaných disponovalo hodnotami v optimálních hladinách (75-125 nmol/l), tedy celých 91 % probandů mělo hladiny v suboptimálních či nedostatečných hodnotách. Cílem této studie je zjistit sérové hladiny vitaminu D u vybrané populace v produktivním věku a porovnat tyto hladiny s ukazateli fyzického a psychického zdraví. Vitamin D je spojován s mírou deprese a úzkosti, tato studie se zaměřuje na spojitost mezi hladinami vitaminu D a psychickým pohodlím. Kromě toho bude zkoumán fyzický stav probandů, jelikož nedostatek vitaminu D může přispět k oslabení svalů, únavě a celkovému zhoršení tělesného zdraví. Výsledky studie by mohly poskytnout cenné poznatky o sérových hladinách vitaminu D ve vybrané populaci a poukázat na potřebu jeho suplementace.