Projekty a granty
Hodnocení zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje
Id projektuSGS11/LF/2024
Hlavní řešitelMgr. Markéta Janíková
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceSociálně vyloučené lokality (SVL) představují části obce, kde existuje řada sociálních problémů, jako jsou nízké příjmy, vysoká nezaměstnanost, špatné životní podmínky, nedostatek infrastruktury, kriminalita a další. Tyto oblasti bývají často izolovány od zbytku společnosti a mohou být nešťastně stigmatizovány jako problematické čtvrti nebo gheta. Tyto lokality se vyskytují po celém světě. V České republice je počet SVL nejvyšší především v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji. Tyto části jsou zpravidla obývány různými skupinami lidí (např. menšiny, imigranti, Romové, chudí). V sociálně vyloučených lokalitách je úroveň zdravotního vzdělání nízká a kvůli rizikovému chování se zde vyskytuje vyšší prevalence některých neinfekčních nemocí a infekčních onemocnění jako např. hepatitidy typu C, HIV/AIDS, syfilitidy. Je tedy důležité věnovat pozornost těmto lokalitám v oblasti prevence zejména tedy primární (edukace) a sekundární (včasný záchyt infekcí). Z pilotního testování, které proběhlo v letošním roce tj. 2023 pod záštitou Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, byla zjištěna nedostatečná edukace a informovanost v péči o své zdraví u osob v lokalitách zatížených sociálním vyloučením. Byl také zaznamenán zvýšený výskyt infekčních onemocnění v této populaci, zejména pak tedy Hepatitidy typu C. V zájmu ochrany celé populace je tedy žádoucí na tuto situaci reagovat mobilní službou a dopravit jí tak přímo k občanům.