Projekty a granty
Screening zdravotního stavu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách
Id projektuSMO_Zdraví_2023_II
Hlavní řešiteldoc. Ing. Hana Tomášková, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavřešený
AnotaceZ pilotního testování, které proběhlo v letošním roce, byla zjištěna nedostatečná edukace a informovanost v péči o své zdraví u osob v lokalitách zatížených sociálním vyloučením. Byl také zaznamenán zvýšený výskyt infekčních onemocnění v této populaci. V zájmu ochrany celé populace je tedy žádoucí na tuto situaci reagovat mobilní službou a dopravit jí tak přímo k občanům. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit podvědomí o možnostech prevence v péči o své zdraví, ochrana zdraví populace, k dosažení tohoto cíle by měl přispět včasný záchyt vybraných infekčních onemocnění (HIV, hepatitida C, syfilis), screening hladiny glykemie, cholesterolu a krevního tlaku, následně, na základě výsledků laboratorních testů a vyšetření, edukace o možnostech prevence, případně doporučení k zahájení včasné léčby.