Publikační činnost - IS PUBL
Josef Kopecký, Zbyněk Svozil, Pavel Havránek
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Slaný, Ivo Lochman, Terezie Šuláková, .. A Kol.
Rok: 2001, Nutrica - čtvrtletní noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2001
ediční a redakční práce
 
Luděk Rožnovský, Jan Pták, A. Zjevíková, J. Zuchnická
Rok: 2000, praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Hubneme s rozumem
článek v odborném periodiku
 
P. Štverák, Sylvia Skotnicová, Pavel Vodvářka, Arnošt Martínek, Marie Haringová, P. Matoška, I. Stolařová
Rok: 2000, Čas. Lék. Čes
článek v odborném periodiku
 
Pavel Drábek, Sylvia Skotnicová
Rok: 2000, Český radiolog
článek v odborném periodiku
 
Pavel Drábek, Jan Hromada
Rok: 2000, Česká a slovenská Neurologická Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Josef Kopecký, Jorga Sumerová, Petra Kopecká
Rok: 2000, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Jan Hromada, Jan Lukáš, Josef Stanik, František Vlček
Rok: 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
článek v odborném periodiku
 
Jan Hromada, Jan Lukáš, Josef Stanik, František Vlček
Rok: 1997, Electroencephalography and Clinical Neurophysiology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Jan Hromada, Jan Slepička
Rok: 1997, European Journal of Neurology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997, Eeská Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Renáta Hasalíková, Romuald Elšík
Rok: 1997, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Peter Koliba, Eva Wolná
Rok: 1997, Eeská Gynekologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1996, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Pavel Vodvářka, Jan Malinský
Rok: 1996, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Jan Hromada, František Vlček
Rok: 1996, Electroencephalography and clinical Neurophysiology
článek v odborném periodiku
 
Jan Hromada, Jan Slepička
Rok: 1996, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Praktický lékao
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Amireport
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Leopold Pleva, Jan Musialek
Rok: 1995, Zpravodaj úrazové chirurgie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1995, Eeská a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Slaný, René Hrdlička
Rok: 1994, Eesko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1994, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Ladislav Eerný, Jiří Mrázek, Marie Müllerová
Rok: 1993, Zdrav
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Eesko - Slovenská otorinolaryngologie a foniatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1993, Easopis lékaou eesk8ch
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rajko Doleček, Ivana Lancranjanová, Zdeněk Putz
Rok: 1993, Easopis Lékaou eesk8ch
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Eesko - slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Rajko Doleček, Josef Mikula, B. Skwarlo
Rok: 1993, Curr.ther.Res
článek v odborném periodiku
 
Olga Zapletalová, I. Woznicová, P. Hradílek
Rok:
stať ve sborníku
 
Pavel Vodvářka, I. Štefánek, I. Zíková, D. Molendová
Rok: , Gynekologie po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok:
stať ve sborníku
 
Jitka Svobodová, Petr Šilhán, Michael Václavík, D. Perničková , A Kol.
Rok: , Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Hana Plonková, Tomáš Jelínek, Lenka Zahradová, Roman Hájek
Rok: , Mnohočetný myelom
článek v odborném periodiku