Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013, Gastroent hepatol
článek v odborném periodiku
 
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Remedia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, ČeskoSlovenská neurologie
článek v odborném periodiku
 
Přemysl Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Urban, U. Arnelo, M. Kliment, P. Fojtík, P. Falt, M. Hanousek, V. Zoundijekpon, E. Kundrátová, T. Málek, Pavol Holéczy
Rok: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, ProLitera Bratislava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Michal Hladík, Jiří Duda, Tomáš Zaoral, Peter Kordoš, Hana Medřická
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2013, COLORECTAL DIS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Ivo Oral, J. Novotný, J. Januška
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Maxdorf
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Pediatria
článek v odborném periodiku
 
Vlastimil Ščudla, Zdeněk Adam, Roman Hájek, Marta Krejčí, Tomáš Pika, Vladimír Maisnar, Patrik Flodr, Zuzana KUFOVÁ, Pavla Látalová, Anna Potáčová, Romana Ryšavá, Ivan Špička, Martin Tichý, Pavla Všianská
Rok: 2013, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Dítě, Ivo Novotný, Jan Lata, Jiří Vaníček, Martin Bulik
Rok: 2013, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku
 
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Loveček, M. Straka, D. Žiak, Přemysl Falt, P. Fojtík, Jana Dvořáčková
Rok: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku
 
EB. Ringelstein, V. Thijs, B. Norrving, A. Chamorro, F. Aichner, M. Grond, J. Saver, R. Laage, A. Schneider, F. Rathgeb, G. Vogt, G. Charisse, JB. Fiebach, S. Schwab, WR. Schabitz, R. Kollmar, M. Fisher, M. Brozman, David Školoudík
Rok: 2013, STROKE
článek v odborném periodiku
 
Marcia Irene Canto, Harinck Femme, Ralph H. Hruban, George Johan Offerhaus, Jan-Werner Poley, Ihab Kamel, Yung Nio, Richard S. Schulick, Claudio Bassi, Irma Kluijt, Michael J. Levy, Amitabh Chak, Paul Fockens, Michael Goggins, Marco Bruno, Petr Dítě
Rok: 2013, GUT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Přemysl Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2013, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku
 
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
I. Milkoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Petr Vítek, J. Chalupa, I. Mikoviny Kajzrlíková
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jan Lata, Tomáš Vaňásek
Rok: 2013, Lékařské listy
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Urban, Barbora Kijonková, Ivana M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Kateřina Reiterová, Vladimír Hořava, Jr.
Rok: 2013, EUR J GASTROEN HEPAT
článek v odborném periodiku
 
Peter Szitányi, Vladimír Teplan
Rok: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
kapitola v odborné knize
 
Karol Zeleník, Viktor Chrobok, Pavel Komínek
Rok: 2013, Tobiáš
odborná kniha
 
Rok: 2013, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Renata Soumarová, Martin Straka, Jaromír Richter, Lukáš Adamčík, Jiří Bartoš, Matěj Škrovina
Rok: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, Hana Plonková, Tomáš Jelínek
Rok: 2013, Acta medicinae
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, Samuel A. Okubote, Hana Svachova
Rok: 2013, BRIT J HAEMATOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Mladá fronta
odborná kniha
 
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Tobiáš
kapitola v odborné knize