Publikační činnost - IS PUBL
Marcia Irene Canto, Harinck Femme, Ralph H. Hruban, George Johan Offerhaus, Jan-Werner Poley, Ihab Kamel, Yung Nio, Richard S. Schulick, Claudio Bassi, Irma Kluijt, Michael J. Levy, Amitabh Chak, Paul Fockens, Michael Goggins, Marco Bruno, Petr Dítě
Rok: 2013, GUT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Přemysl Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2013, Gastroenterologie a Hepatologie
článek v odborném periodiku
 
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
I. Milkoviny Kajzrlíková, Petr Vítek, J. Chalupa, Petr Dítě
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Petr Vítek, J. Chalupa, I. Mikoviny Kajzrlíková
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Jan Lata, Tomáš Vaňásek
Rok: 2013, Lékařské listy
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Urban, Barbora Kijonková, Ivana M. Kajzrlíková, Petr Vítek, Martin Kliment, Petr Fojtík, Přemysl Falt, Kateřina Reiterová, Vladimír Hořava, Jr.
Rok: 2013, EUR J GASTROEN HEPAT
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Teplan, Peter Szitányi
Rok: 2013, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
kapitola v odborné knize
 
Karol Zeleník, Viktor Chrobok, Pavel Komínek
Rok: 2013, Tobiáš
odborná kniha
 
Rok: 2013, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, -
článek v odborném periodiku
 
Renata Soumarová, Martin Straka, Jaromír Richter, Lukáš Adamčík, Jiří Bartoš, Matěj Škrovina
Rok: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, Hana Plonková, Tomáš Jelínek
Rok: 2013, Acta medicinae
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, Samuel A. Okubote, Hana Svachova
Rok: 2013, BRIT J HAEMATOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Mladá fronta
odborná kniha
 
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Tobiáš
kapitola v odborné knize
 
Pavel Ressner, M. Král, David Školoudík, Petra Bártová, A. Bártková, D. Šaňák, R. Obereignerů, T. Veverka
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská universita
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
odborná kniha
 
C. Fernández de Larrea, R A. Kyle, B G M. Durie, H. Ludwig, S. Usmani, D H. Vesole, Roman Hájek, J F. San Miguel, O. Sezer, P. Sonneveld, S K. Kumar, A. Mahindra, R. Comenzo, A. Palumbo, A. Mazumber, K C. Anderson, P G. Richardson, A Z. Badros, J. Caers, M. Cavo, X. LeLeu, M A. Dimopoulos, C S. Chim, R. Schots, A. Noeul, D. Fantl, U-H. Mellqvist, O. Landgren, A. Chanan-Khan, P. Moreau, R. Fonseca, G. Merlini, J J. Lahuerta, J. Blade, R Z. Orlowski, J J. Shah
Rok: 2013, LEUKEMIA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Paul G. Richardson, Constantine S. Mitsiades, Jacob P. Laubach, Roman Hájek, Ivan Spicka, Meletios A. Dimopoulos, Philippe Moreau, David S. Siegel, Sundar Jagannath, Kenneth C. Anderson
Rok: 2013, LEUKEMIA RES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Dítě, Hana Nechutová
Rok: 2013, Lékařské listy
článek v odborném periodiku
 
Renáta Poláčková, Dalibor Cholevik, J. Timkovič, J. Němčanský, V. Kolarčíková, P. Mašek, M. Pokrývková
Rok: 2013, Česká a slovenská oftalmologie
článek v odborném periodiku
 
Bohuslav Kianička, Jan Lata, Ivo Novotný, Petr Dítě, Jiří Vaníček
Rok: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek, I. Novotný, B. Kianička, H. Nechutová, M. Bojková, A. Bodai, A. Souček
Rok: 2013, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
článek v odborném periodiku