Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
M. Pokrývková, Renáta Poláčková
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Dítě, Jan Trna, Zdeněk Kinkor, Ivo Novotný, Jan Lata, Bohuslav Kianička, Markéta Hermanová
Rok: 2013, Gut and Liver
článek v odborném periodiku
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Duricova, J. Zahalková, J. Kacirova, K. Urbanek, M. Grundmann, H. Brozmanova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Terezie Šuláková, J. Černá, J. Feber
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Meletios Dimopoulos, David S Siegel, Sagar Lonial, Junyuan Qi, Roman Hájek, Thierry Facon, Laura Rosinol, Catherine Williams, Hilary Blacklock, Hartmut Goldschmidt, Vania Hungia, Andrew Spencer, Antonio Palumbo, Thorsten Graef, Joseph E Eid, Jennifer Houp, Linda Sun, Scott Vuocolo, Kenneth C Anderson
Rok: 2013, LANCET ONCOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Astrid Šuláková, J. Čermáková
Rok: 2013, První linie
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, I. Novotný, P. Kocna, Martina Bojková, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Svoboda, M. Konečný, Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, V. Procházka, J. Ehrmann
Rok: 2012, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Radek Kroupa, I. Novotný, Martina Jelšíková
Rok: 2012, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Terezie Šuláková, J. Černá, J. Feber
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2012, Digestive Endoscopy
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Hrabovský, A. Mendlová, Z. Zadák, V. Blaha, R. Hyšpler, A. Tichá, Zdeněk Švagera
Rok: 2012, WIEN KLIN WOCHENSCHR
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, I. Novotný, H. Nechutová, J. Trna
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, H. Nechutová, I. Novotný, Martina Bojková, Ondřej Urban, B. Kianička, Pavel Klvaňa, J. Trna, Arnošt Martínek
Rok: 2012, Gynekológia pre prax
článek v odborném periodiku
 
M. Kliment, Ondřej Urban, L. Čeganová, Arpád Bóday, Martin Loveček, M. Straka, P. Fojtík, P. Falt
Rok: 2012, PANCREATOLOGY
článek v odborném periodiku
 
Astrid Šuláková, Jaroslav Horáček, V. Doležilová, Olga Škopková
Rok: 2012, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Česká a slovenská psychiatrie
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, Richard Bryce, Sunhee Ro, Barbara Klencke, Heinz Ludwig
Rok: 2012, BMC CANCER
článek v odborném periodiku
 
J. Trna, Petr Dítě, Arona Adamcová, Brianna J. Crawford, M. Hermanová
Rok: 2012, EXPERIMENTAL DIABETES RESEARCH
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, R. Mikulík, Tomáš Jonszta, A. Krajina, M. Roubec, David Školoudík, Václav Procházka
Rok: 2012, AM J NEURORADIOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Bohumil Seifert, Petr Dítě, J. Bureš, A. Hep, V. Jirásek, R. Kroupa, K. Lukáš, J. Vojtíšková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
P. Bouček, Milan Kvapil, V. Monhart, T. Pelikánová, I. Rychlík, A. Šmahelová, Vladimír Teplan, V. Tesař
Rok: 2012, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku
 
Miroslava Adamcová, Jiří Bronský, Ondřej Hradský, Katarína Mitrová, Jiří Nevoral, Milan Bajer, Kateřina Bajerová, Oldřich Polzer, Petr Dědek, Eva Karásková, Lucie Kavalcová, Richard Škába, Lucie Netvalová, Jan Schwarz, Peter Szitányi, Astrid Šuláková
Rok: 2012, Československá pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
I. Mikoviny Kajzrlíková, Petr Vítek
Rok: 2012, Gastronterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Urban, P. Fojtík, M. Kliment, P. Falt, O. Mikolájek, V. Zoundjiekpon, Martin Hanousek, I. Sušilová, I. Ferák
Rok: 2012, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Psychiatrie
článek v odborném periodiku
 
Jan Juřica, Ladislav Hosák
Rok: 2012, Postgraduální medicína
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Bohumil Seifert
Rok: 2012, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
odborná kniha
 
Ladislav Hosák, Petr Šilhán, Jiřina Hosáková
Rok: 2012, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Acta Medica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, NEUROENDOCRINOL LETT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, J CHEMOTHERAPY
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
článek v odborném periodiku
 
L. Kren, Ivo Valkovský, Jan Doležel, Ivo Capak, D. Pacík, Alexandr Poprach, Radek Lakomý, Martina Redova, P. Fabian, Zdenka Krenova, Ondrej Slaby
Rok: 2012, DIAGNOSTIC PATHOLOGY
článek v odborném periodiku
 
I. Novotný, P. Dítě, J. Trna, Jan Lata, Libuše Husová, Edvard Geryk
Rok: 2012, DIGEST DIS
článek v odborném periodiku
 
Ondřej Zela, Petr Vítek
Rok: 2012, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, E. Geryk, Martina Jelšíková, I. Novotný, J. Trna, Arnošt Martínek, H. Nechutová
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku