Publikační činnost - IS PUBL
Pavel Ressner, M. Král, David Školoudík, Petra Bártová, A. Bártková, D. Šaňák, R. Obereignerů, T. Veverka
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská universita
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Klinika dětského lékařství LF OU a FN Ostrava
odborná kniha
 
C. Fernández de Larrea, R A. Kyle, B G M. Durie, H. Ludwig, S. Usmani, D H. Vesole, Roman Hájek, J F. San Miguel, O. Sezer, P. Sonneveld, S K. Kumar, A. Mahindra, R. Comenzo, A. Palumbo, A. Mazumber, K C. Anderson, P G. Richardson, A Z. Badros, J. Caers, M. Cavo, X. LeLeu, M A. Dimopoulos, C S. Chim, R. Schots, A. Noeul, D. Fantl, U-H. Mellqvist, O. Landgren, A. Chanan-Khan, P. Moreau, R. Fonseca, G. Merlini, J J. Lahuerta, J. Blade, R Z. Orlowski, J J. Shah
Rok: 2013, LEUKEMIA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Paul G. Richardson, Constantine S. Mitsiades, Jacob P. Laubach, Roman Hájek, Ivan Spicka, Meletios A. Dimopoulos, Philippe Moreau, David S. Siegel, Sundar Jagannath, Kenneth C. Anderson
Rok: 2013, LEUKEMIA RES
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Farmakoterapie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Dítě, Hana Nechutová
Rok: 2013, Lékařské listy
článek v odborném periodiku
 
Renáta Poláčková, Dalibor Cholevik, J. Timkovič, J. Němčanský, V. Kolarčíková, P. Mašek, M. Pokrývková
Rok: 2013, Česká a slovenská oftalmologie
článek v odborném periodiku
 
Bohuslav Kianička, Jan Lata, Ivo Novotný, Petr Dítě, Jiří Vaníček
Rok: 2013, WORLD J GASTROENTERO
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Pavel Klvaňa, Arnošt Martínek, I. Novotný, B. Kianička, H. Nechutová, M. Bojková, A. Bodai, A. Souček
Rok: 2013, GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, VASA-J VASCULAR DIS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
M. Pokrývková, Renáta Poláčková
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Dítě, Jan Trna, Zdeněk Kinkor, Ivo Novotný, Jan Lata, Bohuslav Kianička, Markéta Hermanová
Rok: 2013, Gut and Liver
článek v odborném periodiku
 
Nadežda Petejová, Arnošt Martínek, J. Duricova, J. Zahalková, J. Kacirova, K. Urbanek, M. Grundmann, H. Brozmanova
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Terezie Šuláková, J. Černá, J. Feber
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Meletios Dimopoulos, David S Siegel, Sagar Lonial, Junyuan Qi, Roman Hájek, Thierry Facon, Laura Rosinol, Catherine Williams, Hilary Blacklock, Hartmut Goldschmidt, Vania Hungia, Andrew Spencer, Antonio Palumbo, Thorsten Graef, Joseph E Eid, Jennifer Houp, Linda Sun, Scott Vuocolo, Kenneth C Anderson
Rok: 2013, LANCET ONCOL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Astrid Šuláková, J. Čermáková
Rok: 2013, První linie
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, I. Novotný, P. Kocna, Martina Bojková, Tomáš Kupka, H. Nechutová, B. Kianička
Rok: 2013, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Terezie Šuláková, B. Blažek, H. Ptoszková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Svoboda, M. Konečný, Arnošt Martínek, Vladimír Hrabovský, V. Procházka, J. Ehrmann
Rok: 2012, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, Radek Kroupa, I. Novotný, Martina Jelšíková
Rok: 2012, Medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Terezie Šuláková, J. Černá, J. Feber
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2012, Digestive Endoscopy
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Hrabovský, A. Mendlová, Z. Zadák, V. Blaha, R. Hyšpler, A. Tichá, Zdeněk Švagera
Rok: 2012, WIEN KLIN WOCHENSCHR
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, I. Novotný, H. Nechutová, J. Trna
Rok: 2012, Rozhledy v chirurgii
článek v odborném periodiku
 
Petr Dítě, H. Nechutová, I. Novotný, Martina Bojková, Ondřej Urban, B. Kianička, Pavel Klvaňa, J. Trna, Arnošt Martínek
Rok: 2012, Gynekológia pre prax
článek v odborném periodiku