Publikační činnost - IS PUBL
P. Ressner, David Školoudík, P. Hluštík, P. Kaňovský
Rok: 2007, J Neuroimaging
článek v odborném periodiku
 
Evžen Machytka, J. Ehrmann, P. Svoboda, P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Petr Vávra
Rok: 2007, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Evžen Machytka, Pavel Svoboda, P. Klvaňa, L. Martínek, Arnošt Martínek, .. A Kol.
Rok: 2007, Endoskopie
článek v odborném periodiku
 
B. Klejdus, L. Lojková, P. Kosina, J. Ulrichová, Vilím Šimánek, V. Kubáň
Rok: 2007, TALANTA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Z. Dvorak, Vilím Šimánek
Rok: 2007, CURR DRUG METAB
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, David Školoudík
Rok: 2007, Neurol pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Neurol pro praxi
článek v odborném periodiku
 
R. Herzig, I. Vlachová, J. Mareš, David Školoudík, .. A Kol.
Rok: 2007, Acta Diabetologica
článek v odborném periodiku
 
Olga Zapletalová, P. Hradílek, M. Petzel, I. Woznicová, Peter Koliba
Rok: 2007, Cek slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Rok: 2007, Epidemiol
článek v odborném periodiku
 
H. Kollárová, Gabriela Janoutová, L. Foretová, Arnošt Martínek, O. Shonová, V. Procházka, D. Horáková, L. Čížek, Vladimír Janout
Rok: 2007, Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie
článek v odborném periodiku
 
M. Šilhán, Jitka Svobodová
Rok: 2007, Časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku
 
R. Herzig, I. Vlachová, David Školoudík, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Sov neurol N
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
David Školoudík, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Rok: 2007, Ultrasound Med Biol
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, D. Václavík, O. Škoda, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
P. Jančová, E. Anzenbacherová, B. Papoušková, K. Lemr, P. Lužná, A. Veinlichová, P. Anzenbacher, Vilím Šimánek
Rok: 2007, CURR DRUG METAB
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, DRUG METAB DISPOS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Remedia 2007
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, R. Herzig
Rok: 2007, Neurol pro praxi
článek v odborném periodiku
 
J. Stýskala, P. Cankař, M. Soural, J. Hlaváč, P. Hradil, J. Vicar, Vilím Šimánek
Rok: 2007, HETEROCYCLES
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, František Vlček, Olga Zapletalová, David Školoudík
Rok: 2007, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
R. Večeřa, J. Orolin, N. Škottová, L. Kazdová, O. Oliyarnik, J. Ulrichová, Vilím Šimánek
Rok: 2007, PLANT FOOD HUM NUTR
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Jan Krhut, Olga Zapletalová, I. Woznicová, Radek Hofer
Rok: 2007, Multiple Sclerosis
článek v odborném periodiku
 
Petra Bártová, Eva Šilhánová, P. Plevová, David Školoudík, Michal Bar
Rok: 2007, Neurológia
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, O. Škoda, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
R. Herzig, David Školoudík
Rok: 2007, Neurol pro praxi
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, T. Fadrná, .. A Kol.
Rok: 2007, Ces Slov Neurol N
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Hrabovský, Z. Zadák, V. Bláha, R. Hyšpler, Tomáš Karlík
Rok: 2007, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Luděk Rožnovský, I. Orságová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Luděk Rožnovský, A. Kloudová, I. Orságová, A Kol.
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Školoudík, Michal Bar
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Rok: 2006, Neuro 3
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, Jana Chmelová, D. Czerny
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
J. Slonková, Michal Bar, David Školoudík, Olga Zapletalová
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jitka Svobodová, Michael Václavík
Rok: 2006, Psychiatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, .. A Kol.
Rok: 2006, Ces a Slov Neurol a Neurochir
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Michal Bar, David Školoudík
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Školoudík, Michal Bar, R. Herzig, P. Kaňovský, J. Allendorfer
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol a Neurochir
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, R. Herzig, P. Kaňovský
Rok: 2006, Čes a Slov Neurol Neurochir
článek v odborném periodiku
 
David Školoudík, Michal Bar, Olga Zapletalová, A Kolektiv
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Z. Husková, H. Kramer, M. Thumová, Z. Vaňourková, M. Burgelová, Vladimír Teplan, A Kol.
Rok: 2006, Kidney and Blood Pressure Research
článek v odborném periodiku