Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2005, Medicína po promoci
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
P. Husa, Luděk Rožnovský, A Kol.
Rok: 2005, Hepato-Gastroenterology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, AM J TRANSPLANT
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Teplan, A Kol.
Rok: 2005, Ateroskleróza : metabolizmus, klinika, liečba
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Rok: 2005, Nukleus HK
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Evžen Machytka, P. Klvaňa, Pavel Svoboda, Arnošt Martínek
Rok: 2005, Čes a Slov Gastroen a Hepatol
článek v odborném periodiku
 
E. Kasal, Luděk Rožnovský, .. A Kol.
Rok: 2005, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
D. Perničková , Jitka Svobodová
Rok: 2005, Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii
článek v odborném periodiku
 
J. Štěrba, J. Skotáková, Jaroslav Slaný, P. Gál
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005,
kapitola v odborné knize
 
Pavel Drábek, P. Jedlička, O. Keller
Rok: 2005, Galén Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2005, Abstracts of 3rd World Congess of Nephrology
článek v odborném periodiku
 
Vladimír Teplan, A Kol.
Rok: 2005, Clinical nutrition
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, TRANSPL P
článek v odborném periodiku
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, P. Klvaňa, Jaroslav Horáček, Vladimír Hrabovský
Rok: 2005, -
článek v odborném periodiku
 
Luděk Rožnovský, Andrea Klaudová, J. Dlhý, Ivo Lochman, M. Kovalská
Rok: 2005, Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
článek v odborném periodiku
 
O. Schuck, Vladimír Teplan, I. Smrčková, J. Skibová, M. Štollová
Rok: 2005, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová, Radek Hofer
Rok: 2005, Čes a Slov neurol.,neurochir.
článek v odborném periodiku
 
P. Širůček, Luděk Rožnovský
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Vladimír Hrabovský, Arnošt Martínek
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Grada Publishing
kapitola v odborné knize
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, I. Woznicová
Rok: 2004, Multiple sclerosis
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Rok: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, M. Mrázková, I. Ježková, Olga Zapletalová, P. Hradílek
Rok: 2004, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Terezie Šuláková, Astrid Šuláková, D. Klodová, A. Bosáková, Jaroslav Slaný, M. Vrublová, V. Doležilová
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, František Vlček
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Doležil, I. Ježková
Rok: 2004, Journal of Neurology
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Česká a slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Rok: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
článek v odborném periodiku
 
Ján Murín, Arnošt Martínek
Rok: 2004, Kardiológia pre praxi
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Rok: 2004, Čs. Neurol. a neurochir.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Alexandra Lochmanová, Radek Hofer, I. Kovářová
Rok: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček
Rok: 2004, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, I. Kovářová, František Vlček
Rok: 2004,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Neurologia pre praxi
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Jan Krhut, I. Woznicová, Olga Zapletalová, K. Mainer, David Doležil
Rok: 2004, Multiple sclerisis
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Rok: 2004, European Journal of Neurology
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Rok: 2004, Neuroophthalmology
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Rok: 2004, NEURO3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Interní medicíny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku