Publikační činnost - IS PUBL
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, František Vlček
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
David Doležil, I. Ježková
Rok: 2004, Journal of Neurology
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
David Doležil, P. Hradílek, Olga Zapletalová, M. Mrázková, I. Ježková
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Česká a slovenská pediatrie
článek v odborném periodiku
 
Arnošt Martínek, Jana Dvořáčková, M. Honka, Jaroslav Horáček, P. Klvaňa
Rok: 2004, Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia
článek v odborném periodiku
 
Ján Murín, Arnošt Martínek
Rok: 2004, Kardiológia pre praxi
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Rok: 2004, Čs. Neurol. a neurochir.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Alexandra Lochmanová, Radek Hofer, I. Kovářová
Rok: 2004, Čes. a slov. Neurol. Neurochir.
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček
Rok: 2004, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Radek Hofer, P. Hon, I. Ježková, I. Kovářová, František Vlček
Rok: 2004,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Neurologia pre praxi
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Jan Krhut, I. Woznicová, Olga Zapletalová, K. Mainer, David Doležil
Rok: 2004, Multiple sclerisis
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Rok: 2004, European Journal of Neurology
článek v odborném periodiku
 
P. Hradílek, Olga Zapletalová, David Doležil, David Školoudík
Rok: 2004, Neuroophthalmology
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, David Školoudík, P. Hradílek, Olga Zapletalová, Tomáš Paleček, V. Kosek
Rok: 2004, NEURO3
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Interní medicíny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, NEOPLASMA
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, I. Ježková, Ludmila Nováčková, M. Škutová, V. Doležilová, Olga Zapletalová
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
J. Abrahámová, Pavel Vodvářka
Rok: 2003, Galén Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2003, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Ann. Oncol.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Z-M
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, HEMATOL J
článek v odborném periodiku
 
Pavel Vodvářka, Jiří Dokulil, P. Kreml, J. Netočný
Rok: 2003, Postgrad. Med. Czech.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Vnitřní lékařství
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Česká radiologie
článek v odborném periodiku
 
David Doležil, Olga Zapletalová, Radek Hofer, P. Hon
Rok: 2003, Lékařský obzor
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003, Grada, Avicenum Praha
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002, Grada Publishing
kapitola v odborné knize
 
M. Bazijnovský, Arnošt Martínek
Rok: 2002, The Hematology Journal
článek v odborném periodiku
 
P. Klvaňa, Arnošt Martínek, Pavel Marten, Jana Dvořáčková
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jaroslav Slaný, Š. Neuwirt
Rok: 2002, Tep nemocnice, Repronis, Ostrava
odborná kniha
 
Luděk Rožnovský, Ivo Lochman, A. Zjevíková, L. Lukáčová, I. Orságová, L. Plíšková, A. Kloudová, J. Chovančík
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Praktický lékař
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Trendy v medicíně
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Grada Publishing
kapitola v odborné knize
 
S. Vrábelová, P. Váňová, L. Kopečková, P. Trunečka, V. Smolka, D. Procházková, Š. Vejvalková, Astrid Šuláková, V. Kupčová, V. Bzdúch, L. Kozák
Rok: 2002, Cas Lek Cesk.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, H-M
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jana Dvořáčková, Arnošt Martínek, P. Klvaňa
Rok: 2002
stať ve sborníku