Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
J. Slonková, Petr Hon, V. Marcian, Michal Bar
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Niels W. C. J. van de Donk, Antonio Palumbo, Hans Erik Johnsen, Monika Engelhardt, Francesca Gay, Henrik Gregersen, Roman Hájek, Martina Kleber, Heinz Ludwig, Gareth Morgan, Pellegrino Musto, Torben Plesner, Orhan Sezer, Evangelos Terpos, Anders Waage, Sonja Zweegman, Hermann Einsele, Pieter Sonneveld, Henk M. Lokhorst
Rok: 2014, Haematologica
článek v odborném periodiku
 
Roman Hájek, David Siegel, Robert Z. Orlowski, Heinz Ludwig, Antonio Palumbo, Meletios Dimopoulos
Rok: 2014, Leukemia & Lymphoma
článek v odborném periodiku
 
Petra Bártová, O. Kraft, J. Bernátek, M. Havel, Pavel Ressner, K. Langová, R. Herzig, David Školoudík
Rok: 2014, ULTRASOUND MED BIOL
článek v odborném periodiku
 
T. Fejfar, V. Šafka, V. Jirkovský, T. Vaňásek, Š. Šembera, M. Lojík, J. Raupach, V. Chovanec, O. Renc, A. Michl, J. Žižka, A. Krajina, Petr Hůlek
Rok: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
T. Fejfar, V. Šafka, V. Jirkovský, Petr Hůlek
Rok: 2014, Gastroent Hepatol
článek v odborném periodiku
 
M. Jelínková, D. Školoudík, Petra Bártová, P. Kaňovský
Rok: 2014, Neurologie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
T. Vítečková, Renáta Poláčková, E. Havlíková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Biomedical Papers
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Rok: 2014, CESK SLOV NEUROL N
článek v odborném periodiku
 
Michal Bar, J. Král, T. Jonszta, V. Marcian, M. Kuliha
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Klinická onkologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Roman Hájek, Tomáš Jelínek
Rok: 2014, Mnohočetný myelom
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Š. Šembera, V. Jirkovský, A. Krajina, T. Fejfar, J. Žižka, V. Chovanec, M. Lojík, J. Raupach, V. Šafka, T. Vaňásek, O. Renc, Petr Hůlek
Rok: 2014, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Gastroent hepatol
článek v odborném periodiku
 
Petr Vítek, I. Mikoviny Kajzrlíková
Rok: 2013, Interní medicína pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Mladá Fronta a.s.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Remedia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, ČeskoSlovenská neurologie
článek v odborném periodiku
 
Přemysl Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, M. Liberda, M. Kliment, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Ondřej Urban, U. Arnelo, M. Kliment, P. Fojtík, P. Falt, M. Hanousek, V. Zoundijekpon, E. Kundrátová, T. Málek, Pavol Holéczy
Rok: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, ProLitera Bratislava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Michal Hladík, Jiří Duda, Tomáš Zaoral, Peter Kordoš, Hana Medřická
Rok: 2013, Pediatrie pro praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
P. Falt, V. Šmajstrla, P. Fojtík, Josef Tvrdík, Ondřej Urban
Rok: 2013, COLORECTAL DIS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Ivo Oral, J. Novotný, J. Januška
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Maxdorf
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Pediatria
článek v odborném periodiku
 
Vlastimil Ščudla, Zdeněk Adam, Roman Hájek, Marta Krejčí, Tomáš Pika, Vladimír Maisnar, Patrik Flodr, Zuzana KUFOVÁ, Pavla Látalová, Anna Potáčová, Romana Ryšavá, Ivan Špička, Martin Tichý, Pavla Všianská
Rok: 2013, Transfuze a hematologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Aktuality v nefrologii
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Časopis lékařů českých
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Dítě, Ivo Novotný, Jan Lata, Jiří Vaníček, Martin Bulik
Rok: 2013, HEPATO-GASTROENTEROL
článek v odborném periodiku
 
Martin Kliment, Ondřej Urban, M. Loveček, M. Straka, D. Žiak, Přemysl Falt, P. Fojtík, Jana Dvořáčková
Rok: 2013, Gastroenterologie a hepatologie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC
článek v odborném periodiku
 
EB. Ringelstein, V. Thijs, B. Norrving, A. Chamorro, F. Aichner, M. Grond, J. Saver, R. Laage, A. Schneider, F. Rathgeb, G. Vogt, G. Charisse, JB. Fiebach, S. Schwab, WR. Schabitz, R. Kollmar, M. Fisher, M. Brozman, David Školoudík
Rok: 2013, STROKE
článek v odborném periodiku