Pracoviště laboratorní hematologie a transfúziologie

Oddělení klinické hematologie (OKH) FN Ostrava poskytuje špičková hematologická a hemokoagulační vyšetření. Laboratoře jsou vybaveny moderní laboratorní technikou k provádění analýz potřebných k  laboratorní diagnostice hematologických onemocnění. Základní laboratorní metodiky procházejí systémem vnitřních kontrol a celostátním systémem externí kontroly kvality (SEKK). Certifikáty externích kontrol kvality jsou k dispozici na Centru klinických studií FN Ostrava a jsou na požádání k dispozici. OKH úzce spolupracuje s Centry pro specializovanou hematologickou péči. Vedle hematologické diagnostiky se Oddělení klinické hematologie zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko - výzkumnými aktivitami.

Oddělení klinické hematologie zajišťuje pro ambulantní, lůžková pracoviště FNO a externí pracoviště následující služby:

  • základní hematologická vyšetření z punktátů tělních tekutin (krev, kostní dřeň a další biologické materiály)
  • rutinní koagulační a hematologická vyšetření
  • speciální koagulační a morfologická vyšetření
  • konzultační služby v oblasti laboratorní a klinické hematologie

Oddělení je tvořeno těmito pracovními úseky:

  • Úsek rutinních koagulací - provádí základní hemokoagulační vyšetření. Jsou využívány zejména jako screeningové testy v rámci předoperačních vyšetření,diagnostice trombofilních stavů a monitorování antikoagulační léčby.
  • Úsek speciálních koagulací - provádí špičková koagulační vyšetření v oblasti monitorování antiagregační léčby, sledování léčby hemofiliků, hemokoagulačních poruch.
  • Úsek krevních obrazů - provádí vyšetření parametrů krevního obrazu. Je vybaven certifikovanými diagnostiky a hematologickými analyzátory od špičkových světových výrobců. Součástí analyzátoru je nátěrový a barvící automat. Systém umožňuje hematologické vyšetření širokého spektra parametrů krevních elementů.
  • Úsek morfologie - provádí morfologické hodnocení periferní krve a kostní dřeně včetně speciálních cytochemických barvení, digitální zpracování a archivaci vybraných morfologických nálezů.
  • Úsek POCT (Point-of-care-testing) - provádí přesný dohled nad laboratorními vyšetřeními prováděnými u lůžka nemocných.

Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí pracovních týmů pro speciální morfologii, skupiny pro diagnostiku poruch primární hemostázy, skupiny pro péči o pacienty s trombocytopénii.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2018