Pracoviště laboratorní diagnostiky FN Ostrava

Pracoviště chemie a biochemie LF OU je základnou pro výuku lékařské chemie, lékařské biochemie a klinické biochemie. Pod hlavičkou pracoviště probíhá v současné době výuka chemie pro obor všeobecného lékařství a další Bc. zdravotnické obory ve spolupráci s Katedrou chemie PřF OU. Rovněž výuka lékařské a klinické biochemie probíhá pod hlavičkou pracoviště a ve spolupráci s PřF OU, ale hlavně ve spolupráci s ÚLD FN Ostrava. V ÚLD FN Ostrava probíhá jak teoretická, tak praktická výuka biochemie a klinické biochemie pro všeobecné lékařství, tak řady Bc. zdravotnických oborů (zejména oboru Zdravotní laborant).

Ústav laboratorní diagnostiky (ÚLD) integruje laboratorní činnosti čtyř odborností: klinické biochemie, klinické hematologie, klinické farmakologie a laboratoří nukleární medicíny, které jsou centralizovány do společných prostor.

ÚLD provádí okolo 90 % všech laboratorních vyšetření ve FN Ostrava a z toho nezanedbatelná část je ve 24 hodinovém režimu. Kromě rutinních biochemických, hematologických, imunoanalytických laboratorních metod provádí i vysoce specializované laboratorní metody.

Ústavu laboratorní diagnostiky FNO je akreditován Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO 15189:2007 (číslo akreditované laboratoře ML 8026) jako zdravotnická laboratoř.

Základní činnosti ÚLD jsou v následujících oblastech:

 • diagnostická, léčebná a preventivní péče
 • výchovně vzdělávací činnosti pregraduální i postgraduální
 • vědecko-výzkumné činnosti

ÚLD se podílí ve vzdělávacím procesu zejména pro:

 • Lékařskou fakultu Ostravské univerzity (obor všeobecné lékařství a řadu Bc. zdravotnických oborů) a Přírodovědeckou fakultu Ostravské Univerzity (vybrané Mgr. obory)
 • Je výukovou základnou pro doškolovací zařízení NCO NZO v Brně a IPVZ Praha v oborech klinická biochemie, klinická hematolgie a transfuzologie, klinická farmakologie a laboratorních metod v nukleární medicína (zejména praktická výuka specializačních vzdělávání).
 • Pracovníci ÚLD se podílejí na vzdělávacích programech organizovaných oddělením vzdělávání a péče o zaměstnance FN Ostrava.

ÚLD se podílí akreditací získaných Fakultní nemocnicí Ostrava (SAK ČR nebo JCI) dále je akreditováno:

 • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro vzdělávání lékařů v specializačním oboru klinická biochemie
 • Ministerstvem zdravotnictví ČR pro praktickou část specializačního vzdělávacího programu pro zdravotní laboranty v oboru klinická biochemie
 • Teoretickou i praktickou část specializačního vzdělávání (spolu s IPVZ Praha) pro obor laboratorní metody v nukleární medicíně
 • Praktickou část specializačního vzdělávání bioanalytiků v klinické biochemii a bioanalytiků v hematologii a transfuzologii (podané žádosti o akreditaci - v řízení)
 • Specializační vzdělávání v oboru Klinická farmakologie pro lékaře (podaní žádost - v řízení)

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2022