VII. Studentská vědecká konference LF OU

11. května 2017, Ostrava-Zábřeh

Dne 11. května 2017 proběhl pod záštitou pana děkana, doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc., v budově INLEK VII. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 60 přednášejících studentů, kteří zde prezentovali výsledky vlastní vědecko-výzkumné činnosti. Kromě studentů Ostravské univerzity se zúčastnili také studenti Univerzity Karlovy, Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Slovenské Zdravotnické Univerzity v Bratislavě, Fakulty zdravotníctvo so sídlom v Banskej Bystrici, Jesseniovy lékarské fakulty - Univerzity Komenského v Bratislave a Medical University of Silesia, Katowice.

Studenti soutěžili v následujících sekcích:

Medicínský výzkum - teoretická a preklinická sekce

 1. místo - Šeleng Jozef (student LF OU)
  Terapeutické monitorování hladin amiodaronu a desethylamiodaronu
 2. místo - Ekrtová Tereza (studentka LF OU)
  Vliv pobytu v prostředí s omezenou zevní stimulací na srdeční variabilitu u mladých lidí
 3. místo - Maťašová Katarína (studentka Jesseniovy lékarské fakulty UK v Bratislave)
  The effect of exogenous surfactant in endotoxin-induced lung injury

Komise: prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

Medicínský výzkum - klinická sekce

 1. místo - Łapaj Anna (student Medical University of Silesia, Katowice)
  Very Small Intracranial Aneurysms
 2. místo - Hermanová Kateřina (studentka LF OU)
  Monochoriální dvojčata
 3. místo - Hanko Martin (student Jesseniovy lékarské fakulty UK v Bratislave)
  Decompressive craniectomy in patients with traumatic brain injury - effectivity and limitations

Komise: MUDr. Václav Procházka, Ph.D., doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Ošetřovatelství a porodní asistence (bakalářský stupeň)

 1. místo - Ďuríčeková Barbora (studentka Jesseniovy lékarské fakulty UK v Bratislave)
  Informovanosť žien o sexualite počas tehotenstva
 2. místo - Karimová Maniža (student LF OU)
  Císařský řez jako preference některých žen
 3. místo - Dintrová Markéta (student LF OU)
  Potřeby nemocného se schizofrenií

Komise: PhDr. Ilona Plevová, PhD., PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D., PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Nelékařské obory - bakalářské

 1. místo - Golembiovská Zuzana (studentka LF OU)
  Fyzioterapeutická intervence jako nezbytná součást barefoot chůze
 2. místo - Vašendová Veronika (studentka LF OU)
  Epidemiologie neurodegenerativních onemocnění centrální nervové soustavy
 3. místo - Matlak Patrik (student LF OU)
  Vývoj metody na stanovení metotrexátu metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotností detekcí

Komise: doc. RNDr. Dittmar Chmelař, Ph.D., Mgr. Jaroslava Chyliková, Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.

Nelékařské obory - magisterské

 1. místo - Bc. Bušina Zdeněk (student LF OU)
  Hodnocení rizik kardiovaskulárních onemocnění v souvislosti s expozicemi hluku
 2. místo - Bc. Lampart Jan (student LF OU)
  Vliv intenzity kinezioterapie na úpravu motorických funkcí u pacientů po cévní mozkové příhodě
 3. místo - Bc. Hájková Milena (studentka LF OU)
  Podpora pečujících o seniory v těžké fázi demence

Komise: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D., Mgr. Vladimír Beran, Ph.D., Mgr. Petr Ambroz, Ph.D.

Nelékařské obory - doktorské

 1. místo - Mgr. Štefanová Eliška (studentka Jesseniovy lékarské fakulty UK v Bratislave)
  Kvalitatívna analýza subjektívnych postojov školákov súvisiacich s nutričným správaním
 2. místo - Mgr. Machaczka Ondřej (student LF OU)
  Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků
 3. místo - Mgr. Zatloukalová Anna (studentka LF OU)
  Nová antikoagulancia

Komise: doc. Mgr. Marek Bužga, Ph.D., doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Studenti byli za své výkony hodnoceni odměněni mimořádným stipendiem a věcnými cenami. Na základě odborné úrovně zpracování zvoleného tématu, úrovně prezentace a originality zvoleného tématu. Sponzorem konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl Moravskoslezský kraj a AGEL a. s.

Děkujeme za účast všem zúčastněným studentům, akademikům i hostům a budeme se těšit opět v příštím školním roce.

VII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OUVII. Studentská vědecká konference LF OU