OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Lucie Sikorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 320, budova ZY
funkce:pedagogický poradce a garant oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1604
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D. (antropologie) PdF UP Olomouc
2004PhDr. (ošetřovatelství a rehabilitace) FZSP TU Trnava
1998Mgr. (učitelství odborných předmětů pro SZŠ) PdF UP Olomouc
1993(dětská sestra) SZŠ Ostrava

Zaměstnání, praxe

2016 - 2017Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU - zástupce vedoucí ústavu
2016 - dosudMobilní hospic Ondrášek (dětská sestra)
2007 - dosudÚstav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU
2006 - 2007Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU
2002 - 2005Katedra managementu a služeb ve zdravotnictví ZSF OU (externí výuka)
1999 - 2006SZŠ a VZŠ Ostrava
1998 - 1999FN Ostrava (zdravotní sestra, JIP popáleninové centrum)

Odborné zaměření

ošetřovatelství
pediatrické ošetřovatelství
ošetřovatelská diagnostika
ošetřovatelský proces a dokumentování

Další vzdělávání, kurzy

2018Základy práce s dítětem v krizi, Remedium Praha
2017První psychická pomoc ve zdravotnictví – intervenční péče poskytovaná sekundárně zasaženým (zvláštní odborná způsobilost), NCO NZO Brno
2017Peer program péče a podpory zdravotnickým pracovníkům – strategie zvládání psychicky náročných profesních situací (zvláštní odborná způsobilost), NCO NZO Brno
2017První psychická pomoc při úmrtí dětí v těhotenství, při porodu a v útlém věku, NCO NZO Brno
2017Základní krizová intervence, Remedium Praha
2017 Strategie komunikace s rodiči, Solen Olomouc
2016Budoucnost dětské paliativní péče v ČR
2016 Krizová intervence pro praxi
2015 Domácí hospicová péče pro děti, MHO Ostrava
2010 Sebezkušenostní výcvikový kurz Moderní škola - Podpora inkluze ve vzdělávání prostřednictvím modernizace organizačních forem metod výuky - Evropa škole, škola Evropě
2008Schopnosti novorozence po porodu a vývoj dítěte do jednoho roku, NCO NZO Brno
2008 Exploring Cultural Competence, Summer Institute, Northern Arizona University, USA
2006 Využití diagnostických prvků NANDA-I pro přesnou ošetřovatelskou diagnostiku, ZSF OU Ostrava
2005 - 2006 NEDECZ - Matra, ZSF OU Ostrava
2002 Současné trendy v pediatrickém ošetřovatelství, IDVPZ Brno
2002 Výzkum v ošetřovatelství, IDVPZ Brno

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká asociace sester (člen pracovní skupiny pro vzdělávání)
Časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery (člen redakční rady)
Časopis Pediatrie pro praxi (člen redakční rady)
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (hodnotitel nelékařských oborů)
Oborová rada pro doktorské studium ošetřovatelství LF OU Ostrava
Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Komise pro atestační zkoušku MZ ČR Ošetřovatelská péče v pediatrii

Působení v zahraničí

6. - 24. 9. 2016 University of Rijeka, Faculty of Health Studies (Chorvatsko)
Nursing Education in the Czech Republic, Pediatric Nursing
24. 6. - 3. 7. 2014 Miami (USA)
Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases
23. - 28. 5. 2013Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko)
Nursing Education in the Czech Republic and Nursing diagnosis in Home Care
3. - 11. 10. 2012 Adnan Menderes University, Department of nursing and midwifery (Turecko)
Nursing Education in the Czech Republic and Pediatric Nursing
15. - 23. 10. 2011 Cyprus University of Technology, Department of Nursing (Kypr)
Nursing diagnosis at the University of Ostrava
1.- 9. 6. 2011Sao Paulo (Brazílie)
Nursing diagnosis at home care
1. - 5. 5. 2011University of Stavanger, Department of Health Studies (Norsko)
Nursing diagnosis in the Czech Republic
11. - 15. 5. 2009University of Applied Sicences, Social Work and Health (Německo)
News in Nursing Education at Ostrava University
21. - 25. 4. 2009Haag, (Nizozemí), Florence network
9. - 24. 7. 2008School of Nursing Northern Arizona University (USA)
Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic
4. - 10. 5. 2008Universita Degli Studi di Firenze (Italy)
Lifestyle and selected anthropological parameters of Nursing students
19. - 26. 5. 2007Escola Superior de Saúde de Portalegre (Portugalsko)
Chosen antropological parameters and lifestyle of Nursing students
27. - 29. 9. 2006 Jesseniova lekárská fakulta Univerzita Komenského v Martině (SR) - přednášky Výživa a pohybová aktivita studentek ošetřovatelství. Vzdělávání sester v ČR
2. - 8. 7. 2006 Napier University of Edinburgh (UK)
Czech Republic and possibilities of education of nurses
22. - 28. 4. 2006Hanzehogeschool van Groningen (Netherlands)
14. - 17. 11. 2005 Tallinna Tervishoiu Körgkool (Estonia)
Nursing Education in the Czech Republic

Jazykové znalosti

Anglický jazyk


Všechny publikace

Sikorová, L. Protektivní a rizikové faktory ovlivňující kvalitu života rodičů pečujících o děti s chronickým onemocněním. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Konference s mezinárodní účastí v rámci 10. výročí založení FZV. Olomouc: FZV UP v Olomouci. 2018.
Sikorová, L. Dětská paliativní péče v praxi. In: Kongres pediatrů a dětských sester. XXXIV. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc: Solen s.r. o., časopis Pediatrie pro praxi pod záštitou Česká pediatrická společnost ČLS JEP, OS ČLK, Dětská klinika LF UP v Olomouci a Sdružení Šance. 2017.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Measuring quality of life of cognitively impaired elderly inpatients in palliative care: psychometric properties of the QUALID and CILQ scales. AGING & MENTAL HEALTH. 2017, č. 21, s. 1287-1293. ISSN 1360-7863.
Bužgová, R., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Kozáková, R., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi. In: Valašsko-Lašské neurologické sympozium. Karolinka. 2017.
Filová, A. a Sikorová, L. Potřeby onkologicky nemocných dětí z perspektivy dětí a rodičů. Pediatrie pro praxi. 2017, roč. 18, s. 67-70. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. Potřeby, problémy a pocity sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí. In: IN formal !!! Rodina a neformální péče. Ostrava: Katedra sociálních studií Ostravské univerzity. 2017.
Sikorová, L. Potřeby sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Predictors of Change in Quality of Life in Patients With End-Stage Disease During Hospitalization. JOURNAL OF PALLIATIVE CARE. 2017, č. 32, s. 69-76. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L. a Bar, M. Využití neuropaliativního a rehabilitačního přístupu u pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin. 2017.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Assessing Patients' Palliative Care Needs in the Final Stages of Illness During Hospitalization. American Journal of Hospice & Palliative Medicine. 2016, roč. 33, s. 184-193. ISSN 1049-9091.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Associations between the quality of life of children with chronic diseases, their parents' quality of life and family coping strategies. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 534-541. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Hodnocení strachu u dětí v souvislosti s provedením operačního zákroku. Logos polytechnikos. 2016, roč. 7, s. 45-58. ISSN 2464-7551.
Sikorová, L. Kvalita života rodičů dětí s chronickým onemocněním. In: III. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Péče o psychiku ve zdraví a nemoci. Pardubice: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 2016.
Jakšová, K., Sikorová, L. a Hladík, M. Nurses' role in promoting relations between parents and premature newborns in accordance with the concept of family-centered care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 396-401. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L. Sourozenci nevyléčitelně nemocných dětí. In: Duševní zdraví mládeže. Brno. 2016.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. The assessment of fear children undergoing surgical procedures. 2016.
Bužgová, R., Kozáková, R. a Sikorová, L. Assessment of Quality of Life of Family Members of Inpatients with End-Stage Disease. J PALLIAT CARE. 2015, roč. 31, s. 250-257. ISSN 0825-8597.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Association Between Quality of Life, Demographic Characteristics, Physical Symptoms, and Unmet Needs in Inpatients Receiving End-of-Life Care. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2015, roč. 17, s. 325-332. ISSN 1522-2179.
Filová, A. a Sikorová, L. Evaluating the needs of children with cancer. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 224-230. ISSN 2336-3517.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: Valašsko-lašské neurologické sympozium: Neurologie pro praxi 2015-11-06 Soláň, Karolinka. Solen, 2015. s. 24-24. ISBN 978-80-7471-125-1.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Hodnocení kvality života u pacientů s kognitivní poruchou v pokročilé fázi nemoci. In: valašsko-lašské neurologické sympozium. Soláň, Karolinka: Solen. 2015.
Sikorová, L. a Rajmová, L. Pain coping strategies in pediatric dental care. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 327-335. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L. Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 22-22. ISSN 1803-5892.
Sikorová, L. Souvislost kvality života chronicky nemocných dětí s kvalitou života rodičů a rodinným fungováním. In: Kongres pediatrů a dětských sester. XXXII. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc: Lékařská fakulta UP v Olomouci. 2015.
Sikorová, L. a Plačková, S. Souvislost mezi excesivním pláčem kojence a rodinnými faktory. Pediatrie pro praxi. 2015, roč. 16, s. 215-218. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. Souvislost mezi kvalitou života dětí s diabetes mellitus a rodinnými faktory. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: UP v Olomouci. 2015.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Specifika bolestivého chování u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Česko-slovenská Pediatrie. 2015, roč. 70, s. 239-243. ISSN 0069-2328.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Use of specific methods for assessment of pain in children with severe multiple disabilities. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 245-252. ISSN 2336-3517.
Filová, A. a Sikorová, L. Vliv domácí péče na kvalitu života dětí s onkologickým onemocněním. In: Zlín: Nové trendy ve zdravotnické praxi 2015-10-06 Zlín. Zlín: Academia Centrum, 2015. s. 47-53. ISBN 978-80-7454-525-2.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Využití hodnotících nástrojů posuzujících strach z bolesti u dětí. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 205-210. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R., Jarošová, D. a STOLIČKA, M. Využití škály CILQ k hodnocení kvality života u pacientů s kognitivním deficitem v paliativní péči. In: profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc. 2015.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. In: International Symposium on supportive care in cancer. Miami, Florida. 2014.
Bužgová, R., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between quality of life and mental state of hospitalized patients with oncological disease in palliative care. Supportive care in cancer. 2014, roč. 22, č. supplement, s. 186-186. ISSN 1433-7339.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Jarošová, D. Association between unmet needs and quality of life in hospitalised cancer patients no longer receiving anti-cancer treatment. EUR J CANCER CARE. 2014, roč. 23, s. 685-694. ISSN 0961-5423.
Chromá, J. a Sikorová, L. Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením. Bolest. 2014, roč. 17, s. 52-56. ISSN 1212-0634.
Sikorová, L. a Polochová, M. Copingové strategie rodiny s chronicky nemocným dítětem. Kontakt. 2014, roč. 16, s. 35-43. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Dopady tělesného postižení na psychickou pohodu rodičů. Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 26-32. ISSN 1338-6263.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Zborník abstaktov. Martin: Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. Univerzita Komenského v Bratislavě, jesseniova lekárska fakulta v Martině, 2014. s. 24-26. ISBN 978-80-89544-69-1.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení potřeb pacientů v konečném stádiu nemoci při hospitalizaci. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetřovatelstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, jesseniova lekárska fakulta v Martině. 2014.
Sikorová, L. Klokánkování na jednotce intenzivní péče. In: 24. Psychologické dny - ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie?: 24. Psychologické dny - ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie? 2014-09-11 Olomouc. Olomouc: UP v Olomouci, 2014. s. 24-25.
Sikorová, L. a Suszková, M. Klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozence. In: 35. Psychologické dny 2014 ?Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie?. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Kvalita péče o rodiny dětí s dětskou mozkovou obrnou. In: Věda a výzkum v ošetřovatelství. Brno: LF MU Brno. 2014.
Sikorová, L. Ošetřovatelská péče v neonatologii. 2014.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Disease. Supportive Care in Cancer. 2014, roč. 1, č. supplement, s. 159-160. ISSN 1433-7339.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Filová, A. Preferences and Saturation of the Needs of Parents of Children with Oncological Diseases. In: MASCC/ISOO International Supportive Care in Cancer. Miami. 2014.
Chromá, J. a Sikorová, L. Problematika chronické bolesti u dětí. In: Mezinárodná vedecká konferencia ?Teória, výskum a vzdelavanie v ošetrovateľstve. Martin. 2014.
Chromá, J. a Sikorová, L. Problematika chronické bolesti u dětí. -Oštrovateľstvo , teória - výzkum - vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 10-15. ISSN 1338-6263.
Sikorová, L. Působení dětského chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Sikorová, L. Působení chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu - pilotní studie.. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Sikorová, L. Respektování principů Family Centered Care - strategie zvyšování kvality poskytované péče dětem a jejich rodinám. In: 1. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy. Pardubice: Univerzita Perdubice. 2014.
Kučová, J. a Sikorová, L. Rodina jako součást péče o dítě s dětskou mozkovou obrnou. Rehabilitacia. 2014, roč. 51, s. 120-126. ISSN 0375-0922.
Kučová, J. a Sikorová, L. The Quality of Care for Families of Children with Cerebral Palsy. In: International Symposium: Science and Research in Nursing: International Symposium: Science and Research in Nursing 2014-09-26 Brno. Masarykova univerzita, 2014. s. 117-125. ISBN 978-80-7013-574-7.
Sikorová, L. Vliv chronického onemocnění na dítě a jeho rodinu. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014.
Sikorová, L. Vliv chronického onemocnění na kvalitu života dítěte a jeho rodičů. In: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014 2014-05-14 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 47-47. ISBN 978-80-7464-509-9.
Sikorová, L. Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: UK v Bratislave, 2014. UK v Bratislave, 2014. s. 142-143. ISBN 978-80-89544-69-1.
Sikorová, L. Vnímání podpory poskytované sestrou rodičům dětí s chronickým onemocněním. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK. 2014.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Výsledky testování Novorozenecké škály pro hodnocení rizika sepse (SOS-CZ). Praktický lékař. 2014, roč. 94, s. 184-189. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Sikorová, L. Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte. In: Pediatrie pro praxi - kongres pediatrů a dětských sester. Olomouc. 2014.
Sikorová, L. Změny chování rodičů v souvislosti s onemocněním astma u dítěte. In: Pediatrie pro praxi. Kongres pediatrů a dětských sester: Pediatrie pro praxi 2014-05-16 Brno. Solen, 2014. s. 25-25. ISSN 1803-5892.
Sikorová, L. Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací. In: Pediatrie pro praxi - kongres pediatrů a dětských sester. Brno. 2014.
Sikorová, L. Znalost potřeb rodičů chronicky nemocných dětí jako premisa plnění stěžejních cílů rodičovských organizací. In: Pediatrie pro praxi, kongres pediatrů a dětských sester: Pediatrie pro praxi, kongres pediatrů a dětských sester 2014-05-16 Brno. Solen, 2014. s. 24-24. ISSN 1803-5892.
Chromá, J. a Sikorová, L. Akutní bolest u dětí v ošetřovatelské diagnostice NANDA International. Kontakt. 2013, roč. 15, s. 158-164. ISSN 1212-4117.
Chromá, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumeni. Profese on-line. 2013, roč. 6, s. 6-12. ISSN 1803-4330.
Sikorová, L. a Benešová, P. DENVERSKÝ VÝVOJOVÝ SCREENINGOVÝ TEST II K POSOUZENÍ VÝVOJE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 206-209. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. In: 1. world cogress of children and youth health behaviors. Viseu. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Family environment of hospitalized children. Atentción Primaria. 2013, roč. 45, s. 115-115. ISSN 0212-6567.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnotící nástroje pro zjišťování potřeb pacientů v paliativní péči. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 310-314. ISSN 1802-4475.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral judgment competence of nursing students in the Czech Republic. NURS EDUC TODAY. 2013, roč. 33, s. 1201-1206. ISSN 0260-6917.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. In: Nové trendy v ošetřovatelství: Nové trendy v ošetřovatelství 2013-04-18 Jihlava. Jihlava: VŠP, 2013. s. 263-277. ISBN 978-80-87035.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti hodnocení bolesti u dětí v primární péči. Nové trendy v ošetřovatelství. Jihlava. 2013.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Možnosti využití měřících nástrojů pro hodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postižením. In: Rodina - zdraví - nemoc. Zlín. 2013.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Novorozenecká škála pro hodnocení rizika sepse u novorozenců (SOS-CZ). In: XXXI. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc. 2013.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelský proces a dokumentování. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
Bužgová, R., Hajnová, E., Sikorová, L. a Kozáková, R. Pilotní testování dotazníku PNAP "Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči" na onkologickém oddělení. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 628-633. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R., Sikorová, L., Kozáková, R. a Jarošová, D. Porovnání hodnotících nástrojů pro zjišťování potřeb rodinných příslušníků v paliativní péči. Praktický lékař. 2013, roč. 93, s. 105-109. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Filová, A. Potřeby rodičů onkologicky nemocných dětí očima rodičů a sester. Onkologie. 2013, roč. 7, č. 7, s. 263-266. ISSN 1802-4475.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. In: Ružomberské zdravotnické dni - VIII. ročník. Ružomberok. 2013.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Použití prvků herní terapie ke snížení bolesti u dětí. In: Ružomberské zdravotnické dni 2013: 2013-11-07 Ružomberok. s. 244-251. ISBN 978-80-561-0061-5.
Filová, A. a Sikorová, L. Problematika potřeb rodičů dětí s onkologickým onemocněním v bio-psycho-sociálním kontextu. In: XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky. Ostrava. 2013.
Hlubková, Z. a Sikorová, L. Příprava dítěte k plánovanému operačnímu zákroku. In: XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2013.
Bužgová, R., Sikorová, L., Hajnová, E. a Feltl, D. The evaluation of quality of life of patients with oncological disease. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncological patients. In: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. Košice. 2013.
Sikorová, L., Bužgová, R. a Hajnová, E. The quality of life of family members who take care of oncoloigcal patients. In: 5th International SAVEZ Conference: Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries 2013-05-09 Košice, Slovensko. Košice: Eěuilibria, s.r.o., 2013. s. 19-19.
Sikorová, L. Využití hodnotících nástrojů posuzujících komplikace v dutině ústní dětí léčených chemoterapií. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava. 2013.
Sikorová, L. a Bužgová, R. VYUŽITÍ HODNOTÍCÍCH NÁSTROJŮ POSUZUJÍCÍCH KOMPLIKACE V DUTINĚ ÚSTNÍ DĚTÍ LÉČENÝCH CHEMOTERAPIÍ. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 634-641. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Zkušenosti s použitím měřících nástrojů pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči. In: V. česko-slovenská konference paliativní medicíny. Brno: Česká společnost paliativní medicíny. 2013.
TEPEROVÁ, M. a Sikorová, L. Adherence k terapii u pacientů léčených Warfarinem. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 398-403. ISSN 1804-2740.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení. In: Profesionalita v ošetřovatelství: Profesionalita v ošetřovatelství 2012-05-10 Olomouc. Univerzita Palackého, 2012. s. 22-23. ISBN 978-80-244-3291-5.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Bolest u novorozenců a možnosti jejího nefarmakologického tlumení. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Sikorová, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. ISBN 978-80-247-3592-4.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Dotazník Newborn Scale of Sepsis - česká verze (SOS-CZ) pro hodnocení rizika sepse u novorozenců. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 509-513. ISSN 0032-6739.
CHROMÁ, J. a Sikorová, L. Efekt nefarmakologických metod tlumících bolest u novorozenců. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 294-298. ISSN 0008-7335.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Elektronická dokumentace pro ošetřovatelskou diagnostiku v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 105-108. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a ZAVŘELOVÁ, B. Hodnocení malnutrice hospitalizovaných dětí pomocí škály The Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics. Časopis lékařů českých. 2012, roč. 151, s. 397-400. ISSN 0008-7335.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Moral Judgment Competence of Nursing Students In the Czech Republic. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence NIC v domácí péči. In: V. mezinárodní ošetřovatelské dny. Současnost a budoucnost ošetřovatelství. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ošetřovatelské intervence v domácí péči. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 150-153. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Suszková, M. Ověření benefitů metody klokánkování - pilotní studie. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 497-504. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D. a Sikorová, L. Ověřování ošetřovatelských intervencí NIC v domácí péči. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 360-365. ISSN 1804-2740.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Porovnání etických kompetencí studentů fyzioterapie a jiných nelékařských oborů. Rehabilitácia. 2012, roč. 49, s. 176-183. ISSN 0375-0922.
Sikorová, L. a Stichenwirthová, K. Porovnání péče soukromých a ambulantních porodních asistentek. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 353-356. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2. 2012.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc. 2012.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou. Praktický lékař. 2012, roč. 92, s. 509-512. ISSN 0032-6739.
Kučová, J. a Sikorová, L. Potřeby rodičů dětí s DMO - pilotní šetření. In: III. Sociálně pediatrická konference. Olomouc. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc. 2012.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Projekt ověřování využitelnosti NANDA-I a NIC v domácí péči. In: Profesionalita v ošetřovatelství: Profesionalita v ošetřovatelství 2012-05-10 Olomouc. Univerzita Palackého, 2012. s. 18-18. ISBN 978-80-244-3291-5.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Sikorová, L. a Závěšická, J. Přístup romských a neromských matek k péči o novorozence. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 342-344. ISSN 1213-0494.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Sikorová, L. a Kučová, J. The needs of mothers to newborns hospitalised in intensive care units. Biomedical Papers. 2012, roč. 156, s. 330-336. ISSN 1213-8118.
Bužgová, R. a Sikorová, L. The significant Need of Patients In Palliative Care: Respecting Patient Autonomy. In: International Nursing Ethics Conference. Izmír. 2012.
Lapčíková, E., KOUTNÁ, M. a Sikorová, L. Tonutí z pohledu Oddělení pediatrické resuscitační péče. In: Vodní záchrana 2012: 2012-11-16 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 27-29. ISBN 978-80-7464-185-5.
Sikorová, L. a PETRÁŠOVÁ, V. Vliv rodinných faktorů na prožívání bolesti dítěte. Bolest. 2012, roč. 15, s. 80-85. ISSN 1212-0634.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Zeleníková, R. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7464-000-1.
Sikorová, L. Využití kazuistiky v mapě klinické úvahy. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava. 2012.
Martynková, A. a Sikorová, L. Život dítěte s cystickou fibrózou očima dětské sestry a rodičů. Pediatrie pro praxi. 2012, roč. 13, s. 131-133. ISSN 1213-0494.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic file of nursing diagnoses NANDA - Int. and NIC interventions for home care in Czech Republic. In: Speaking the Same Language - An International Initiative for Nursing Diagnosis. Sao Paulo. 2011.
Marečková, J., Sikorová, L., Jarošová, D. a Pajorová, H. Basic File of Nursing Diagnoses NANDA-International and NIC Interventions for Home Care in Czech Republic. NANDA International, 2011. s. 25-28.
Sikorová, L. a Suszková, M. Benefity klokánkování pro nedonošeného novorozence - Evidence based practice. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 230-238. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L. a Suszková, M. BENEFITY METODY KLOKÁNKOVÁNÍ PRO NEDONOŠENÉHO NOVOROZENCE - EVIDENCE BASED PRACTICE. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 230-238. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Žiaková, K. a Sikorová, L. Deficit objemu telových tekutín hodnotený sestrami podľa diagnostických znakov ošetrovateľskej diagnózy. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 731-734. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody. In: XVII. Moravskoslezské pediatrické dny s mezinárodní účastí. Ostrava. 2011.
Sikorová, L. Hodnocení projevů bolesti u dětí - algoritmus a metody. In: Vyšetřovací postupy a metody v pediatrii. s. 14-24. ISBN 978-80-260-0955-9.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Pediatria. 2011, roč. 6, s. 27-27. ISSN 1336-863X.
Rabasová, P. a Sikorová, L. Hodnotící nástroje a škály v pediatrickém ošetřovatelství. Přínos v diagnostice sepse u novorozenců. In: 43. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou - Ganadove dni. Martin. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Implementace nic do elektronické dokumentace v domácí péči. In: 9. medzinárodná vedecká konferencia. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve.. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Sikorová, L. a Tvarůžková, Z. Informovanost mužů o prevenci onemocnění prostaty. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 148-152. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Czudková, M. Komunikace dětských sester se sluchově postiženými dětmi. Pediatrie pro praxi. 2011, roč. 12, s. 210-212. ISSN 1213-0494.
Sikorová, L. a Birteková, Z. Odolnost rodiny s handicapovaným dítětem. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 477-481. ISSN 0032-6739.
Sikorová, L. a Filová, A. Opomíjení dodržování intimity pacientů ve zdravotnických zařízeních. Kontakt. 2011, roč. 13, s. 204-210. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. Ošetřovatelská péče v pediatrii. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Plevová, I., Bužgová, R., Sikorová, L., Vrublová, Y. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3558-0.
Sikorová, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3593-1.
Sikorová, L. Psychologie zdravotnické profese. 2011.
Sikorová, L. Spolehlivost hodnotících metod monitorujících bolest u dětí a dospívajících s kognitivní poruchou. Bolest. 2011, roč. 14, s. 121-126. ISSN 1212-0634.
Sikorová, L. Spolehlivost měřicích nástrojů hodnotících bolest u dětí s kognitivní poruchou. In: 9. mezinárodná vedecká konferencia. Teoria, výskum a vzdelavanie v ošetroveteľstve. Martin: JLF UK Martin. 2011.
Sikorová, L. a Hrazdilová, P. The effect of psychological intervention on perceived pain in children undergoing venipuncture. Biomedical Papers. 2011, roč. 155, s. 149-154. ISSN 1213-8118.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití klasifikace NIC v domácí péči. In: XVII. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: LF UK. 2011.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelských intervencí NIC v elektronické dokumentaci. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII. Praha: FN Motol. 2011.
Zavřelová, B. a Sikorová, L. Dítě s chronickou renální insuficiencí: kazuistika. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 113-120. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Důkazy podporující spolehlivost ukazatelů deficitu tělesných tekutin u dětí. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 10-16. ISSN 1804-2740.
Sikorová, L. Filosofie, kultura a životní styl Navaho indiánů z evropské perspektivy. Česká antropologie. 2010, roč. 60, s. 24-26. ISSN 0862-5085.
Sikorová, L. a Kroczková, R. Informovanost rodičů o nepoviném očkování dětí. Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 264-266. ISSN 1213-0494.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči. In: VIII. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2010.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Ověřování vybraného souboru ošetřovatelských diagnóz NANDA-Int. v domácí péči.. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 54-54. ISBN 978-80-7368-694-9.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Vliv specializované paliativní péče na hodnocení potřeb a kvalitu života pacientů. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 43-47. ISSN 1804-2740.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných měřících nástrojů při hodnocení seniorů v domácí péči. In: Senior living 2010. Pardubice: Ledax; ZSF JCU České Budějovice. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů. Kontakt. 2010, roč. 12, s. 399-406. ISSN 1212-4117.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Odborná konference s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. Praha: 2. LF UK Praha. 2010.
Sikorová, L., Jarošová, D., Marečková, J. a Pajorová, H. Využití standardizovaných škál pro hodnocení seniorů jako příklad dobré praxe. In: Sborník konference Cesta k modenímu ošetřovatelství.
Sikorová, L. Cultural Influence on the Development of Navajo Indian Children. In: Auksologia a promocja zdrowia. Kielce-Wólka Milanowska. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření. In: XV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové. 2009.
Jarošová, D., Sikorová, L., Marečková, J. a Pajorová, H. Klasifikace NANDA - I. v domácí ošetřovatelské péči - pilotní šetření.. In: Sborník přednášek XV. královéhradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové: Nucleus, 2009. Nucleus, 2009. s. 72-73. ISBN 978-80-8700-952-9.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: International Nursing Conference. Seoul. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. NANDA Int. in Home Nursing Care - Results from Pilot Research Study. In: Exploring New Horizon of Nursing Evidences.. s. 261-261.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Pilotní projekt implementace ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: Jesseniova lekárska fakulta. 2009.
Jarošová, D., Marečková, J., Sikorová, L. a Pajorová, H. Projekt využitelnosti ošetřovatelských klasifikací NANDA-Int. a NIC v domácí péči. Profese on-line. 2009, roč. 2, č. 3, s. 123-130. ISSN 1803-4330.
Sikorová, L. a Bocková, S. Úloha sestry v péči o klienty - Navaho indiány s diabetes mellitus. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v porodnej asistencii. Martin: UK v Bratislave, UP v Olomouci, 2009. UK v Bratislave, UP v Olomouci, 2009. s. 641-648. ISBN 978-80-88866-61-9.
Marečková, J., Jarošová, D., Sikorová, L. a Pajorová, H. Využití ošetřovatelské diagnostiky NANDA-Int. v domácí péči. In: Súčasný stav a perspektivy vedy a výskumu v ošetrovateľstve. Martin: JLF UK Martin. 2009.
Sikorová, L. Zkušenosti s využíváním aktivizujících metod výuky sester ve School of Nursing Northern Arizona University. In: Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství.. Brno: NCO a NZO, 2009. NCO a NZO, 2009. s. 72-77. ISBN 978-80-7013-490-0.
Sikorová, L. a Bocková, S. Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic. In: Exploring Cultural Competence. Flagstaff: School of Nursing Northern Arizona University. 2008.
Bocková, S. a Sikorová, L. Comparison of Health Care systems - global Health Care in the Czech Republic. In: Summer Institute. Flagstaff:: School of Nursing Northern Arizona University. 2008.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Důkazy podporující nefarmakologické intervence pro prevenci toulání u pacientů s demencí. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostavská univerzita, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-7368-499-0.
Bužgová, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II - Nursing diagnosis and Evidence Based Practice II. 2008.
Sikorová, L. a Čížová, M. Znalosti první pomoci u řidičů motorových vozidel. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2008, roč. 4, s. 49-56. ISSN 1801-0261.
Sikorová, L. a Bužgová, R. Životní styl v NANDA doménách. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 48-54. ISBN 978-80-7368-499-0.
Sikorová, L. Escola Superior de Saúde de Portalegre. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Hodnocení stavu výživy a telesné zdatnosti studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin: JLF UK. 2007.
Sikorová, L. NANDA diagnostika - součást vzdělávání sester. Profese. 2007, roč. 2, s. 5-6. ISSN 1802-2081.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2007.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y. a Sikorová, L. Ošetřovatelská praxe řízená mentory - reflexe studentů. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien Zborník z druhej medzinárodnej vedeckej konferencie 2007-10-25 Nitra. Nitra: UKF, 2007. s. 150-154. ISBN 978-80-8094-185-7.
Jarošová, D., Dušová, B., Vrublová, Y., Sikorová, L. a Marečková, J. Profesní příprava mentorů na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Kusá, Z. Vybrané antropologické parametry a životní styl studentek ošetřovatelství. In: Ošetrovateľstvo, teória, výskum a vzdelávanie. Martin. 2007.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Vybrané antropologické parametry vysokoškolských studentek ošetřovatelství - komparativní studie. In: Aplikovaná antropologie 2007 - sborník příspěvků ze VII. doktorandské konference. Olomouc: Univerzita Palackého PdF, 2007. Univerzita Palackého PdF, 2007. s. 25-32. ISBN 978-80-244-1862-9.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitoringu životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. s. 259-265. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L., Jarošová, D. a Ivanová, K. Využití metody KAB při monitorování životního stylu a zdravotního stavu vysokoškolských studentek ošetřovatelství. In: I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. s. 68-68. ISBN 978-80-244-2066-0.
Sikorová, L. Vztah studentek ošetřovatelství k diagnostice NANDA - International. In: Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. Nursing Diagnosis and Evidence Based Practice. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007. s. 82-84. ISBN 978-80-7368-230-9.
Sikorová, L. Napier University of Edinburgh. 2006.
Sikorová, L. O chorobách dětí školního věku I.. 2006.
Sikorová, L. O chorobách dětí školního věku II. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Péče o sebe a své zdraví z pohledu studentek ošetřovatelství. In: Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie. Bratislava: Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických študií Slovenskej zdravotnickej univerzity v Bratislave, 2006. s. 227-235. ISBN 80-969611-0-1.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Pohybová aktivita studentek ošetřovatelství ze subjektivního a objektivního hlediska. In: Nové trendy v ošetřovatelství V.. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 348-355. ISBN 80-7040-884-7.
Sikorová, L. Recenze publikace Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 2006.
Sikorová, L. a Jarošová, D. Výživa studentek ošetřovatelství ze subjektivního i objektivního hlediska. In: Sociokulturní kontexty v ošetřovatelství a porodní asistenci, příspěvek k podpoře humánnější péče o člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Univerzita Palackého, 2006. s. 620-629. ISBN 80-244-1424-4.
Sikorová, L. Využití antropologických metod v ošetřovatelství. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Bratislava: UK v Bratislavě, 2005. UK v Bratislavě, 2005. s. 746-452. ISBN 80-88866-32-4.
Sikorová, L. Využití antropologických metod v ošetřovatelství. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve. Bratislava. 2005.
Sikorová, L. Ošetřovatelský proces u novorozenců a kojenců s hydrocefalem. In: Ošetřovatelství-perspektivní věda i umění. Olomouc: Grada Publishing, 2004. Grada Publishing, 2004. s. 316-323. ISBN 80-247-1156-7.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
EPENPediatrics Nursing
KOMNKKomunitní oš. péče o novorozence
KOMNPKomunitní oš. péče o novorozence
MY2ZDVýchova ke zdraví
NOVPAOšetřovatelská péče o novorozence
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPPDKOšetřovatelství v primární zdrav. péči
OPPDPOšetřovatelství v primární zdrav. péči
OPRA1Odborná praxe 1
OPRA2Odborná praxe 2
OPRA3Odborná praxe 3
OPRK1Odborná praxe 1
OPRK2Odborná praxe 2
OPRK3Odborná praxe 3
O1PDKPotřeby člověka a ošetřov. diagnózy
O1ZZSZdravý životní styl
O4OPPOšetřovatelská péče v pediatrii
PADKPaliativní péče u dětí
PADPPaliativní péče u dětí
PDKS1Potřeby člověka a ošetřov. diagnózy
PDVS1Potřeby člověka a ošetřovatel. diagnózy
PEDKSOšetřovatelská péče v pediatrii
PEDVPOšetřovatelská péče v pediatrii
POPK1Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
POPK2Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
POPP1Ošetřovatelská péče v pediatrii 1
POPP2Ošetřovatelská péče v pediatrii 2
PPDKPotřeby dítěte a diagnostika v ped.oš.
PPDPPotřeby dítěte a dig.v ped.ošetřovat.
PPKK1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPKK2Primární a komunitní péče u dětí 2
PPKP1Primární a komunitní péče u dětí 1
PPKP2Primární a komunitní péče u dětí 2
PPZKZdravotní výchova v prevenci závislostí
PPZPZdravotní výchova v prevenci závislostí
PSEKSpecifika edukace v pediatrii
PSEPSpecifika edukace v pediatrii
PSVKSpecifika výživy v dětském věku
PSVPSpecifika výživy v dětském věku
PVPKVýchovná péče v pediatrii
PVPPVýchovná péče v pediatrii
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCILFSociálně interakční dovednosti
SIDZKInterpersonální dovednosti zdrav.profese
SIDZPInterpersonální dovednosti zdrav.profese
SNEUKNeurofacilitace
SNEUPNeurofacilitace
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZP2KPediatrie
SZP2PPediatrie
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
ZDSKSZdravý životní styl
ZDSVPZdravý životní styl
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
1NOPROdborná praxe 1
1NPOPOšetřovatelská péče v pediatrii 1
1NPPDPotřeby dítěte a diagnostika v ped.oš.
1NPSESpecifika edukace v pediatrii
2NOPROdborná praxe 2
2NPOPOšetřovatelská péče v pediatrii 2
2NPSVSpecifika výživy v dětském věku
2NSIDInterpersonální dovednosti zdrav.profese


AutorNázev práceTypRok
Chromá JanaHodnocení bolesti u dětí s těžkým kombinovaným postiženímdisertační 2015 
Kučová JanaPotřeby rodičů děti s dětskou mozkovou obrnoudisertační 2015 
Bartošíková PetraEfekt nefarmakologických metod na snížení intenzity bolesti u dětídiplomová 2018 
Chrvalová DominikaHodnocení závislosti dětí základních škol na internetudiplomová 2018 
Čížová PetraSouvislost vybraných faktorů a délky hospitalizace dětí s akutní gastroenteritidoudiplomová 2018 
Honková KateřinaSchopnost sebepéče dítěte s diabetem mellitem I. typudiplomová 2018 
Skákalová IvanaSpecifické potřeby u dítěte s traumatemdiplomová 2018 
Tatarka JakubPotreby detí s ADHD a ich rodičov v primárnej starostlivostidiplomová 2018 
Vondřejcová MichaelaPotřeby rodičů dětí po ventrikuloperitoneální drenážidiplomová 2018 
Jaroňová IvanaVnímání potřeb a podpory u rodičů hospitalizovaných dětídiplomová 2017 
Kozelková VeronikaValidace nástrojů hodnotících procedurální bolest u dětídiplomová 2017 
Krejčiříková HanaProblematika dětí s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2017 
Sedláková NikolVnímání fixní ortodontické terapie u dětídiplomová 2017 
Skulová KláraPotřeby dětí raného věku a jejich matek - rozdíly ve vybraných kulturáchdiplomová 2017 
Středulová EvaHodnocení rizikových faktorů rozvoje obezity u dětí a dospívajícíchdiplomová 2017 
Ševečková PetraHodnocení rizika sepse u hospitalizovaných dětí ve věku do 1 rokudiplomová 2017 
Wodecká LibušeOrální zdraví u dětí s ortodontickými aparátydiplomová 2017 
Hrušková ZuzanaVliv vybraných endokrinních onemocnění na kvalitu života dítětediplomová 2016 
Karasová IvonaVliv onemocnění astma bronchiale na kvalitu života dítěte a jeho rodinydiplomová 2016 
Kroczková BarboraProblematika orálního zdraví v dětském věkudiplomová 2016 
Mihalová MarianaVliv anxiety na poruchy příjmu potravy u středoškolské mládežediplomová 2016 
Peňáková JanaSociální chování dětí vychovávaných v ústavní a pěstounské péčidiplomová 2016 
Poláková MiroslavaRiziko vzniku poruchy příjmu potravy u dětídiplomová 2016 
Široká VendulaZnalosti sester o farmakologickém a nefarmakologickém tišení bolesti u dětídiplomová 2016 
Štosová LudmilaSpecifika potřeb dětí s onemocněním štítné žlázydiplomová 2016 
Tesaříková KláraŽivotní styl a nadváha dětí školního věkudiplomová 2016 
Zahradníková AlenaProblematika nepovinného očkování u dětídiplomová 2016 
Beilová KateřinaProblematika dítěte a dospívajícího s psoriázoudiplomová 2015 
Benešová PetraKomparace dvou forem screeningového nástroje k posouzení vývoje dítětediplomová 2015 
Burešová ZuzanaProblematika dětí s juvenilní revmatoidní artritidou v ambulantní péčidiplomová 2015 
Červenková MiroslavaProblematika dětí po kraniocerebrálních a spinálních traumatechdiplomová 2015 
Grešáková NikolaÚčast dětí na rozhodování v pediatrické péčidiplomová 2015 
Grossmannová ŠárkaKvalita života dítěte s onemocněním diabetes mellitus I. typu a jeho rodinydiplomová 2015 
Janková IngridKomunikační kompetence dětských sesterdiplomová 2015 
Klubusová SvatavaProblematika zvládání zátěže a potřeby péče v rodině s gastrointestinálně nemocným dítětemdiplomová 2015 
Lasáková MichaelaProblematika popálenin u dětídiplomová 2015 
Matušincová PetraAgresivní rodič ve zdravotnickém zařízenídiplomová 2015 
Mrákotová JanaReakce rodičů na předčasné narození dítětediplomová 2015 
Pacigovičová PetraScreening psychosociálních problémů dětí v primární ošetřovatelské péčidiplomová 2015 
Rajmová LucieProžívání a zvládání stomatologické bolesti dítětemdiplomová 2015 
Sagnerová RomanaRiziko malnutrice dětí s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2015 
Weiserová LenkaŽivotní styl dětí s onemocněním hemofiliediplomová 2015 
Kokešová HanaPotřeby rodičů dětí hospitalizovaných na pediatrické Jednotce intenzivní péčediplomová 2014 
Mikošková MarieKvalita preventivní zdravotní péče poskytované dětemdiplomová 2014 
Szabová HanaMěření rizika poruchy integrity kůže u hospitalizovaných dětídiplomová 2014 
Šimánková PetraProblematika zvládání zátěže v rodinách hospitalizovaných dětídiplomová 2014 
Vaňková LenkaHodnocení vzorců sání donošených a nedonošených novorozencůdiplomová 2014 
Bromek JolantaProžívání období těhotenství, porodu a šestinedělí v České republice a Velké Britániidiplomová 2013 
Čajová AndreaVyužití diagnostiky NANDA-Int. a NIC na oddělení dětské hematoonkologiediplomová 2013 
Halfarová BarboraÚrazovost v těhotenstvídiplomová 2013 
Kordiaková MartinaHodnotenie bolesti u detí v pooperačnom obdobídiplomová 2013 
Kupková MonikaKlokánkování u nedonošených novorozencůdiplomová 2013 
Polochová MarkétaZvládání zátěže v rodině s chronicky nemocným dítětemdiplomová 2013 
Rojíčková StanislavaZkušenosti rodičů během hospitalizace dítětediplomová 2013 
Stará MartinaHodnocení rodinného prostředí hospitalizovaného dítětediplomová 2013 
Vartalská VladimíraNávrh a ověření standardu péče o novorozence při řízené hypotermiidiplomová 2013 
Filová AndreaPotřeby rodičů dětí s onkologickým onemocněnímdiplomová 2012 
Hlubková ZuzanaPříprava dětí k operacidiplomová 2012 
Janoušková KristinaKomunitní péče v porodní asistenci v České republicediplomová 2012 
Karczmarczyk RomanaKoncept školské sestry v komunitní péčidiplomová 2012 
Petrášová VeronikaVýznam rodinného prostředí při hospitalizaci dítětediplomová 2012 
Plačková SandraProblematika excesivního pláče kojence v primární péčidiplomová 2012 
Rohovská LucieVliv kultury na výchovu dítětediplomová 2012 
Tvarůžková ZuzanaProblematika péče o kůži novorozencůdiplomová 2012 
Zavřelová BarboraMalnutrice u hospitalizovaných dětídiplomová 2012 
Birteková ZuzanaProblematika zvládání zátěže v rodině s handicapovaným dítětemdiplomová 2011 
Kučová JanaPotřeby rodičů dětí hospitalizovaných na novorozenecké JIPdiplomová 2011 
Martynková AnnaBiopsychosociální aspekty kvality života rodiny dítěte s cystickou fibrózoudiplomová 2011 
Říhová ZuzanaProblematika úrazovosti dětí ve věkové skupině 0 - 14 letdiplomová 2011 
Sanderová MartinaKvalita života dialyzovaných dětídiplomová 2011 
Závěšická JanaProblematika péče o novorozence v romské komunitědiplomová 2011 
Czudková MonikaHospitalizace dítěte se smyslovým postiženímdiplomová 2010 
Gebauerová DitaBolest u dětí jako ošetřovatelský problémdiplomová 2010 
Petrovská ŠárkaOšetřovatelský proces v péči o pacientku po totální endoprotéze kolenního kloububakalářská  
Cmorjáková MichaelaOšetřovatelský proces v péči o dítě s diabetem mellitembakalářská 2018 
Gurecká VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s Crohnovou choroboubakalářská 2018 
Klimánková JanaZnalosti dětských sester o prevenci plochonoží u dětíbakalářská 2018 
Hübnerová EvaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po aplikaci močové pásky - ATOMSbakalářská 2017 
Latková LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s apalickým syndromem při léčbě v hyperbarické komořebakalářská 2017 
Lokajová BohumilaProblematika dítěte s Münchhausenovým syndromembakalářská 2017 
Skopalová EvaOšetřovatelský proces v péči o dítě v kojeneckém věku s akutní lymfoblastickou leukemiíbakalářská 2017 
Bartošíková PetraTělesná zdatnost dítěte v kontextu rodinybakalářská 2016 
Čanková DanaOšetřovatelská péče o novorozence s abstinenčním syndromembakalářská 2016 
Hanáčková VeronikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s jaterní cirhózoubakalářská 2016 
Kaniová ŠárkaPotřeby dítěte s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2016 
Kunzová LucieOšetřovatelský proces v péči o dítě s leukémiíbakalářská 2016 
Otáhalová KláraOšetřovatelský proces u dítěte s rotavirovou infekcíbakalářská 2016 
Švanová MonikaNávrh standardu aplikace aerosolových a práškových léků do dýchacích cest u dětíbakalářská 2016 
Jaroňová IvanaDítě s celiakií v dětském kolektivubakalářská 2015 
Vujtíková LuciePlán ošetřovatelské péče pro děti s cystickou fibrózoubakalářská 2015 
Žáčková BarboraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2015 
Babilonová DanielaPlán ošetřovatelské péče pro dítě s pneumoniíbakalářská 2014 
Jenknerová IvonaZnalosti dětských sester o kardiopulmonální resuscitaci v nemocnicibakalářská 2014 
Kotasová NelaPlán ošetřovatelské péče pro dítě s Hirschprungovou choroboubakalářská 2014 
Kuchařová MichaelaOšetřovatelská péče o děti s Crohnovou choroboubakalářská 2014 
Michalcová RadanaOšetřovatelský proces v péči o dítě s nefrotickým syndromembakalářská 2014 
Sedláková NikolProblematika dítěte s Aspergerovým syndromem a přidruženými onemocněnímibakalářská 2014 
Tomášková SylviePlán ošetřovatelské péče pro novorozence s vrozenou dysplazií kyčelního kloububakalářská 2014 
Benešová PetraPosouzení vývoje dítěte v předškolním věku dle Denverského vývojového screeningového testu II.bakalářská 2013 
Duňková NellyOšetřovatelská péče o pacientky s karcinomem prsubakalářská 2013 
Jastrzembská BarboraProblematika terminálního stadia pacienta s amyotrofickou laterální sklerózoubakalářská 2013 
Kantorová DanaOšetřovatelská péče o pacienty indikované k perkutánní katétrové implantaci aortální chlopněbakalářská 2013 
Korená IvetaEdukace matek o manipulaci s novorozencibakalářská 2013 
Mühldorfová DanielaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s apalickým syndromembakalářská 2013 
Najvárková LenkaProblematika odběru pupečníkové krvebakalářská 2013 
Ostrówková EvaProblematika pacientky s karcinomem prsubakalářská 2013 
Pavloková LenkaPéče o dítě v jeslíchbakalářská 2013 
Rusnoková RadanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí Implantabilního Cardioverter defibrilátorubakalářská 2013 
Sikorová MarcelaOšetřovatelská péče o pacienty se srdeční arytmií během katétrové ablacebakalářská 2013 
Strážnická KateřinaProblematika pacientky po Sleeve resekci žaludkubakalářská 2013 
Kokešová HanaOšetřovatelský proces v péči o dítě se syndromem Cri du Chat při onemocnění chřipkoubakalářská 2012 
Kroupová EliškaEdukace matek novorozenců se stomií při onemocnění trávicího traktubakalářská 2012 
Matušincová PetraProblematika dospívajícího dítěte s ulcerózní kolitidoubakalářská 2012 
Robenková NikolaTělesně postižená žena a mateřstvíbakalářská 2012 
Szabová HanaProblematika dospívajícího dítěte s míšní lézí po dopravní nehoděbakalářská 2012 
Teperová MichaelaAdherence k terapii u pacientů léčených warfarinembakalářská 2012 
Wilczková JanaOšetřovatelský proces v péči o klienta po operaci kyčelního kloububakalářská 2012 
Bromek JolantaProblematika žen s Turnerovým syndromembakalářská 2011 
Bujnochová ZuzanaProblematika potřeb dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří letbakalářská 2011 
Čajová AndreaEdukace rodiny dítěte s akutní lymfoblastickou leukémiíbakalářská 2011 
Dokoupilová NikolIntervence redukující incidenci pádů u seniorůbakalářská 2011 
Klementová SimonaOšetřovatelská péče o dítě se svalovou dystrofiíbakalářská 2011 
Konečná VeronikaEdukace matek o výživě nedonošeného novorozencebakalářská 2011 
Kupková MonikaMetoda klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozencebakalářská 2011 
Růžková DominikaProblematika dítěte s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2011 
Wrhelová KamilaOšetřovatelský proces v péči o novorozence s infekcíbakalářská 2011 
Filová AndreaProblematika intimity pacientů v nemocnicibakalářská 2010 
Karczmarczyk RomanaOčkování z pohledu rodičůbakalářská 2010 
Nováčková PetraUžívání podpůrných látek studenty Ostravské univerzitybakalářská 2010 
Tvarůžková ZuzanaInformovanost mužů o prevenci onemocnění prostatybakalářská 2010 
Zavřelová BarboraOšetřovatelská péče u dětí s chronickou insuficiencí ledvinbakalářská 2010 
Felixová KateřinaZajištění potřeby výživy seniorů v institucionální péčibakalářská 2009 
Ptáčková SilvieOšetřovatelská péče u pacientů s hemodialýzoubakalářská 2009 
Višvaderová KateřinaAktualizace souboru diagnóz NANDA taxonomie II na chirurgickém odděleníbakalářská 2009 
Hrazdilová PetraOšetřovatelská péče v podiatriibakalářská 2008 
Říhová ZuzanaKomplexní ošetřovatelská péče při zajištění potřeby dýchání u nedonošených novorozencůbakalářská 2008 
Válková MichaelaOšetřovatelská péče v hospici u pacienta s kolorektálním karcinomembakalářská 2008 
Zavadilová BarboraMasáže novorozenců a kojencůbakalářská 2008 
Čížová MonikaZnalosti první pomoci u řidičůbakalářská 2007 
Dobošová HanaDrogová problematika středoškolských studentůbakalářská 2007 
Doláková MarkétaLéčba bolesti z pohledu pacientabakalářská 2007 
Kulhánková MarkétaÚroveň znalostí rodičů o výživě dětí ve věku 3 - 6 letbakalářská 2007 
Rak MichalÚroveň mimoškolních pohybových aktivit u vysokoškolských studentůbakalářská 2007 
Rejpal AloisStravovací návyky sesterbakalářská 2007 
Turková BarboraOšetřovatelský proces u klientky s ženskou močovou inkontinencíbakalářská 2007 
Urbanová KateřinaOšetřovatelská péče o pacienta s apalickým syndromembakalářská 2007 


Klokánkování u nedonošených novorozenců
Hlavní řešitelPhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub