OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Jaroslav Veselý

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 151, budova ZY
funkce:vedoucí ústavu
obor činnosti:patofyziologie
katedra / středisko (fakulta): Ústav fyziologie a patofyziologie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1774
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2003Profesor, UP, Olomouc, obor Patologická fyziologie
1998Docent, UP, Olomouc, obor Patologická fyziologie
1989Docent, UJEP, Brno, obor Lékařská chemie a biochemie
1983CSc., Karlova Univerzita, Praha, Lékařská chemie a biochemie
1975MUDr., Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, všeobecné lékařství

Zaměstnání, praxe

2012 – dosudProfesor, Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU, Ostrava
1999 – 2013Přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP, Olomouc
1989 – 1999Docent, Ústav patologické fyziologie, LF UP, Olomouc
1975 – 1988Asistent a odborný asistent, Katedra lékařské chemie a biochemie LF UP, Olomouc

Odborné zaměření

Patologická fyziologie
Lékařská chemie a biochemie
Všeobecné lékařství

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2016 – dosudČlen Rady programu Inter–Excellence, MŠMT, Ř
2014 – dosudOponent projektů mezinárodních programů MŠMT ČR (Barrande, Danube, Inter–Action–USA ...)
2003 – 2016Člen Rady programu COST, MŠMT ČR
2006 – 2013Řádný člen Doménového výboru (DC BMBS) mezinárodní evropské grantové organizace COST, Brusel
1994 – 2011Postupně – řádný člen Řídících výborů (MC) akcí mezinárodní evropské grantové organizace COST, Brusel

Akademické funkce a členství v orgánech

2013 – dosudGarant oboru Patologická fyziologie, LF OU, Ostrava
1999 – 2013Garant oboru Patologická fyziologie, LF UP, Olomouc
1989 – dosudČlen oborových rad a komisí pro obhajoby prací postgraduálních studentů – OR Fyziologie a patologické fyziologie, LF UP, Olomouc; OR Fyziologie a patologické fyziologie, LF UK, Hradec Králové
1999 – 2013opakovaně: Školitel studentů PGDS, obor Patologická fyziologie, LF UP, Olomouc
1999 – 2013Předseda Oborové rady Fyziologie a patologická fyziologie LF UP, Olomouc
1994 – 2013Člen oborových rad a komisí pro obhajoby prací postgraduálních studentů – OR Farmakologie, LF UP, Olomouc; OR Lékařské biologie, LF UP, Olomouc; OR Fyziologie a patologické fyziologie, MU, Brno; OR Patologické fyziologie, 1. LF UK, Praha
1994opakovaně Člen komisí pro habilitační a profesorská řízení – LF UP, Olomouc; LF MU, Brno; LF UK, Hradec Králové; 1. LF UK, Praha
1994 – 1997Prorektor pro vědecko–badatelskou činnost, UP, Olomouc

Působení v zahraničí

2006 – 2013řádný člen Doménového výboru (DC BMBS) mezinárodní evropské grantové organizace COST, Brusel
1994 – 2011postupně – řádný člen Řídících výborů (MC) akcí mezinárodní evropské grantové organizace COST, Brusel
1994 – 1995UIA, Antwerpy, Belgie; Universita v Lundu, Švédsko; Universita v Kodani, Dánsko; Universita v Yorku, UK; Manchester Metropolitan University, Manchester, UK; vše krátké studijní pobyty mezi 5 dny – 2 týdny.
1994CNRS, Roscoff, Francie; vyžádaný přednáškový a výzkumný pobyt, 2 týdny.
1993CNRS, Roscoff, Francie; výzkumný pobyt (grant Community´s Action for Cooperation in Sciences and Technology with Central and Eastern European Countries, Brussels), 6 měs.
1989Lab. Human Biochemistry, RUCA, Antverpy, Belgie; stipendijní pobyt, 3 měs.
1988Lab. Protein Chem., RUG, Gent, Belgie; stipendijní výzkumný pobyt, 3 měs.

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinazákladní


Všechny publikace

Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub