1st RANCARE Conference (COST Action 15208) Problematika přidělované ošetřovatelské péče

logolink

Tisková zpráva

První RANCARE konference COST Action 15208 se konala v Limassolu na Kypru 24. února 2017. Na této multidisciplinární konferenci participovalo osmdesát zdravotnických profesionálů z 31 různých zemí Evropy, USA, Austrálie a Nového Zélandu, kteří reprezentovali 27 zemí EU a sedm univerzit z výše uvedených zemí na mezinárodní úrovni. Konferenci zahájil rektor Cyprus University of Technology profesor Andreas Anayiotos a generální ředitel Ministerstva zdravotnictví jménem kyperského ministra zdravotnictví Dr. George Pamborides, za přítomnosti představitelů vedoucích sester, pedagogů a odborníků z celého Kypru. Sestry z akademické sféry a výzkumníci řešili problematiku přidělované ošetřovatelské péče. Vědecký program zahrnoval 19 prezentací rozdělených do 4 sekcí: a) Konceptualizační, organizační a metodologické otázky, b) Intervence založené na vědeckých důkazech a návrhy intervencí, c) Etické otázky přidělované ošetřovatelské péče a d) Vzdělávací problematika - výuka problematiky bezpečí pacienta.

Konference poskytla účastníkům příležitost k budování vztahů a rozšiřování znalostí a vedení napříč disciplínami a zeměmi. Byla také umožněna debata mezi akademickými a klinickými pracovníky o konceptualizaci fenoménu přidělované ošetřovatelské péče, o metodologických problémech stejně jako o výsledcích přidělované ošetřovatelské péče v kontextu bezpečnosti pacienta a kvality péče. Závěrem konference byly vyhlášeny strategie zkoumání několika aspektů pojmu přidělované péče prostřednictvím rozvíjení společné výuky a výzkumného plánu. RANCARE Action akce bude také poskytovat příležitost mladým výzkumníkům účastnit se Short Term Scientific Missions (krátkodobých vědeckých pobytů) a Training School (školy odborné přípravy) týkající se metodických, organizačních a etických otázek spojených s přidělováním ošetřovatelské péče. Veškeré podrobnosti k podmínkám a přihlášení budou oznámeny na webových stránkách RANCARE.

vedoucí projektu
Dr Evridiki Papastavrou