OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav fyziologie a patofyziologie > Výzkumné obezitologické centrum > Nutriční poradna

Nutriční poradna

Nutriční poradna je součástí výzkumného obezitologického centra Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jehož činnost je zaměřena zejména na snižování nadváhy a obezity úpravou stravovacích návyků. Poradenství zahrnuje hodnocení dosavadních stravovacích zvyklostí, záznamů stravování, pohybových aktivit pacienta a poté vypracování komplexního doporučení pro redukci hmotnosti. Součástí poradenství je měření a hodnocení tělesného složení (stanovení množství tělesného tuku, svalové hmoty a množství tělesné vody). Ve stejném rozsahu zajišťujeme nutriční podporu pacientům v rámci klinického výzkumu, zařazených do studie pro endoskopickou nebo chirurgickou léčbu obezity.

Další službou nutriční poradny je měření klidového energetického výdeje metodou indirektní (nepřímé) kalorimetrie za využití přístroje Oxycon Pro nebo Quark RMR. Následná interpretace naměřených hodnot, určení celkové denní potřeby energie a rozpočet vhodných nutričních hodnot ke každému dennímu jídlu.

Nutriční poradna dále nabízí edukační činnost pro pacienty v rámci doporučené nutriční terapie a to především v oblastech, kde je úprava stravy a doporučení vhodného jídelníčku dlouhodobou až celoživotní záležitostí.

Nutriční poradna poskytuje zázemí pro odbornou praktickou výuku studentů Bc. oboru Nutriční terapeut.

Upozornění

Na konzultaci do  nutriční poradny je nutné se předem objednat!
Termín návštěvy obdržíte nejpozději do 24 hod.
V současné době není možné využít nutriční poradenství bezplatně s úhradou zdravotní pojišťovny.

Pro aktuální informace sledujte facebookovou stránku nutriční poradny.

Edukační materiály a užitečné odkazy:

facebook
rss
social hub