OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Součásti fakulty > Ústav patologie

Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Charakteristika Ústavu patologie LF OU a FNO

Ústav patologie LF je pracoviště s náplní pedagogickou i vědecko-výzkumnou. Pedagogická činnost je dána teoretickou a praktickou výukou patologie, která je zařazena v druhých ročnících všech bakalářských studijních oborů a třetího ročníku oboru Všeobecné lékařství Lékařské fakulty OU.

Do prostor renovované budovy původního Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava se od února 2016 přemístil i Ústav patologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Mezi hlavní náplně Ústavu patologie FNO patří komplexní diagnostika tkání pocházející z bioptického materiálu včetně rozsáhlé peroperační diagnostiky, dále cytologická negynekologická vyšetření a autoptická diagnostika pro kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pracoviště spolupracuje s ústavy a odděleními patologie z celé České republiky. Ústav je vybaven kvalitní moderní přístrojovou technikou, která umožňuje provádění klasických, ale i moderních vyšetřovacích postupů (imunohistochemie, histochemie, imunofluorescence, elektronová mikroskopie, molekulární patologie, počítačová analýza obrazu). Využíváme možností telepatologie a virtuální digitální mikroskopie. Ročně provedeme 18 000 bioptických vyšetření, 2000 cytologických vyšetření a 350 pitev. V našem týmu pracuje 11 lékařů, 13 laborantek, 5 sanitářů a 4 administrativní pracovnice.

Více informací

facebook
rss
social hub