Setkání mentorů

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Úsek ošetřovatelské péče, Fakultní nemocnice Ostrava pořádá odbornou akci s názvem Setkání mentorů 2022 s podtitulem Proměna osobnosti studenta dne 13. prosince 2022 od 13 hodin.

Program

Zahájení Setkání mentorů 2022
prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU
PhDr. Andrea Polanská, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči, FN Ostrava

Úvod do tématu, přivítání
Mgr. Miroslava Kachlová, DiS., Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU

Emocionální bezpečí a důvěra
Mgr. Martina Hrubá, Kardiovaskulární oddělení, FN Ostrava

Práce porodní asistentky mentora klinické praxe na oddělení gynekologie
Bc. Nikola Sochorková, Gynekologicko-porodnická klinika, FN Ostrava

Profesní rozvoj studenta očima mentora
Mgr. Iveta Němečková, Interní a kardiologická klinika, FN Ostrava

Studenti ošetřovatelství pohledem mentora
Mgr. Věra Tkáčová, Onkologická klinika, FN Ostrava


Diskuze

Poděkování a ukončení Setkání mentorů 2022


Místo konání

FN Ostrava, Domov sester, přízemí, zasedací místnost

Občerstvení zajištěno.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2022