Ošetřovatelská péče v psychiatrii – sestra pro péči v psychiatrii / Kontakty

Kontakty:
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
garant specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
553 46 1602
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
553 46 1608


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 05. 2024