Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence (certifikovaný kurz)

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita pořádá vzdělávací kurzy certifikované MZ ČR

MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE


Cílová skupina:
registrované sestry a porodní asistentky
Rozsah kurzu:
106 hodin kontaktní výuka + 52 hodin samostudium
Počet kreditů:
64
Podmínky přijetí:
registrovaná sestra, dětská sestra a porodní asistentka (dle zákona 96/2004) odborník ve své profesi (v praktické oblasti)
Cena kurzu:
5 800 Kč


Cíl kurzu:

Příprava zdravotnických profesionálů (sester a porodních asistentek) pro vedení odborných praxí studentů oborů studijních programů Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a Porodní asistence a rozvoj jejich osobního a profesního růstu.

Rámcový obsah kurzu:

blok
kontaktní hodiny
Teorie ošetřovatelství – repetitorium ošetřovatelství
10 hod.
Vybrané kapitoly z pedagogiky, andragogiky a obecné didaktiky
16 hod.
Pedagogická psychologie
10 hod.
Didaktika ošetřovatelství a odborné praxe
30 hod.
Odborná praxe
40 hod.


Forma a organizace kurzu:

Vzdělávací kurz probíhá ve čtyřech blocích v rozsahu uvedeném výše. Prezenční forma studia (tutoriály, přednášky, pracovní semináře, cvičení, diskuze) v rozsahu 106 hod. kontaktních hodin bude realizována v budově ZY Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence Lékařské fakulty v areálu Ostrava-Vítkovice. Mentorské praxe ve zdravotnických zařízeních probíhají ve Fakultní nemocnici Ostrava v rozsahu 30 hodin, případně na dalších akreditovaných pracovištích - Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice Havířov nebo Nemocnice Frýdek – Místek.

Časový harmonogram studia:

Bloková výuka (kontaktní hodiny) v rozsahu 8 dnů po 8-10 hodinách bude probíhat v areálu Ostrava-Vítkovice, odborné mentorské praxe v rozsahu 30 hodin ve Fakultní nemocnici Ostrava, případně na dalších akreditovaných pracovištích - Městská nemocnice Ostrava, Nemocnice Havířov nebo Nemocnice Frýdek – Místek.

Organizační informace:

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia s uvedením počtu přidělených kreditů. Certifikát je platný v rámci celé České republiky. Závazné přihlášky (viz níže) zašlete na níže uvedenou adresu. O zařazení do kurzu budou zájemci informováni a obdrží bližší informace k rozvrhu a organizaci kurzu.

Kontakt:

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon: 553 46 1600; 775 761 558
mail:

Přihláška:

Vstupní podmínky

  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky;
  • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru;
  • minimálně 2 roky výkonu povolání v příslušném oboru v plném úvazku;
  • v aktivním zaměstnaneckém poměru v příslušném oboru.

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 03. 2023