Aktuality

Epidemiologické aktuality ze světa (týden 4-6/2024)

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 1,65 MB

Jak rozvíjet odolnost vůči extrémním meteorologickým hrozbám? Odpověď hledají experti v rámci speciálního projektu, do kterého se zapojila i lékařská fakulta

S probíhající změnou klimatu roste extremita počasí, což ohrožuje zdraví lidí, kvalitu života, životní prostředí i hmotné statky. Potřeba řešit tyto hrozby ve střední Evropě formou spolupráce vedla ke vzniku projektu LOCALIENCE - Rozvíjení odolnosti vůči extrémním meteorologickým hrozbám způsobeným klimatickými změnami na místní úrovni.

Epidemiologické aktuality ze světa (týden 1-3/2024)

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,93 MB