Aktuality

Humanitární dialog Evropské komise

Ve dnech 21. až 23. března proběhla rozsáhlá on-line akce „Humanitární dialogy“, pořádaná Evropským humanitárním fórem pod záštitou Evropské komise s předsednictvím Francie.