Jak rozvíjet odolnost vůči extrémním meteorologickým hrozbám? Odpověď hledají experti v rámci speciálního projektu, do kterého se zapojila i lékařská fakulta

S probíhající změnou klimatu roste extremita počasí, což ohrožuje zdraví lidí, kvalitu života, životní prostředí i hmotné statky. Potřeba řešit tyto hrozby ve střední Evropě formou spolupráce vedla ke vzniku projektu LOCALIENCE - Rozvíjení odolnosti vůči extrémním meteorologickým hrozbám způsobeným klimatickými změnami na místní úrovni.

Projekt má přispět ke snižování rizika katastrof pomocí zlepšení komunikace, vytvářením lokálních struktur spolupráce a zlepšením znalostní základny pro předcházení katastrofám a jejich řešení.

Do projektu je zapojeno 11 partnerů z 5 zemí. Projekt poběží do března 2026. Asociovaným partnerem LF OU je Český hydrometeorologický ústav a naše úloha je v zahrnutí ochrany veřejného zdraví do budování resilience,“ vysvětluje prof. Pavel Danihelka, který je hlavním motorem zapojení ostravské lékařské fakulty prostřednictvím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU.

Projekt LOCALIENCE běží v rámci programu INTERREG Central Europe. Víc informací najdou zájemci přímo na webových stránkách projektu.


Projekt LOCALIENCE


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024