Profesor Zdeněk Jirák obdržel zlatou pamětní medaili!

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP ocenila prof. MUDr. Zdeňka Jiráka, CSc. svou zlatou pamětní medailí za celoživotní práci v oblasti Hygieny práce. Slavnostní předání proběhlo 19. září 2023 v Praze v Senátu PČR.

Pan profesor je rovněž držitelem Zlaté medaile LF OU a Lékařská fakulta jej také nominovala na emeritního profesora OU.

O významných pracovní úspěších pana profesora se můžete dočíst i v odborném časopise Pracov. Lék., 74, 2022, No. 3-4, s. 70-71.

Srdečně gratulujeme!


Profesor Zdeněk Jirák obdržel zlatou pamětní medaili
Profesor Zdeněk Jirák obdržel zlatou pamětní medaili

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2023