Interaktivní workshop absolventů se studenty oboru Epidemiologie a OVZ

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


pod záštitou děkana Lékařské fakulty OU doc. MUDr. Arnošta Martínka, CSc.

21. září 2018
Lékařská fakulta Ostravské univerzity, budova INLEK, místnost ZY 129

Program
9:30 Zahájení workshopu, úvodní slovo vedoucího ústavu Epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA. FRCPS.


10:00 – 12:00Prezentace absolventů (sekce I.)
Mgr. Jakub Musálek
Vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, KHS MSK, ú.p. Opava
Mgr. Jana Lehnertová
Vedoucí oddělení nemocniční hygieny, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Mgr. Eva Vajdová
Odborný rada oddělení hygieny práce II., KHS MSK se sídlem v Ostravě
Mgr. Veronika Pavuková
Manažer sekce dohledu a poradenství PLS, EUC Premium s.r.o.
Mgr. Michaela Škerková
Specialista sekce dohledu a poradenství PLS, EUC Premium s.r.o.
Mgr. Magdaléna Fedičová
Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ZÚ Ostrava
Mgr. Renata Zlámalová
HR specialist, Hyundai
Mgr. Petra Matulová
Odborný pracovník v laboratorních metodách, Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU

12:00 – 12:30Přestávka

12:30 – 14:30Prezentace absolventů (sekce II.)
Mgr. Andrea Dalecká
Prezenční doktorand, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU
Mgr. Lucie Kokešová
Referent pro zdravotní správu, odbor zdravotnictví, Krajský úřad MSK
Bc. Lenka Šmídová
Rada oddělení hygieny výživy, Hygienická stanice hlavního města Prahy
Mgr. Eliška Bačíková
Ergonom, TE Connectivity
Mgr. Kateřina Hoňková
Doktorand, Ústav experimentální medicíny, Akademie Věd ČR
Mgr. Sabina Karasová
Odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální, KHS MSK, ú.p. F-M
Mgr. Barbora Kopecká
Ústavní hygienik, Masarykův onkologický ústav
Mgr. Ondřej Fries
Ministerský rada v oddělení hygieny obecné a komunální, Ministerstvo zdravotnictví ČR

14:30 – 14:45RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Činnosti komory vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ), systém atestací pro nelékařské obory
14:45 – 15:00Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Možnosti využití zahraničních studijních a pracovních stáží pro studenty Epidemiologie a OVZ
15:00 – 15:30Diskuze a ukončení Workshopu

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2018