Globální problémy veřejného zdravotnictví 2018

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Global Problems of Public Health 2018


Konference s mezinárodní účastí

24.-25. dubna 2018

Určeno pro lékaře, sestry a další zdravotníky všech oborů a specializací.

Záštitu nad konferencí převzala poslankyně Parlamentu České republiky a členka Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny paní Andrea Brzobohatá.

Program:

Odborný program konference s mezinárodní účastí

24. dubna 2018
13:00-13:30 Slavnostní zahájení
13:30-14:00Plenární přednáška
Mgr. Hana Bílková Fránková, MBA.
Paraziti v našem životě
 
14:00-17:00Sekce I. - Infekční nemoci preventabilní očkováním
14:00-14:30H. Ševčíková, H. Bílková Fránková
Černý kašel – epidemiologie, prevence, diagnostika, správný odběr laboratorních vzorků
14:30-15:00I. Hiemer, R. Maďar
Invazivní meningokokové infekce a jejich prevence, kazuistiky
15:00-15:30R. Maďar, I. Hiemer, A. Dvořáková
Klíšťová encefalitida a její prevence, kazuistiky
15:30-15:50M. Mihula
Problematika HPV infekce u žen i mužů se zaměřením na kazuistiky
15:50-16:20I. Martinková, H. Šebáková, Š. Matlerová
Epidemie spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017
16:20-16:40R. Maďar, R. Mačáková
Změny v očkování rizikových skupin pacientů platné od r. 2018
16:40-17:00Diskuze
 
25. dubna 2018
9:00-11:00Praktický vakcinační workshop
R. Maďar, K. Dylová, H. Bílková Fránková, K. Matějová, R. Mačáková
Praktické aspekty očkování, postup v případě anafylaktické reakce, nové možnosti e-learningu ve vakcinologii. Správný odběr biologického materiálu, podmínky pro skladování a transport vzorků, nové možnosti diagnostiky.
11:00-11:30 Přestávka
 
11:30-14:10Sekce II. - Infekční nemoci II.
11:30-11:50V. Ulmann
Tuberkulóza a mykobakteriózy – stále přetrvávající globální problém
11:50-12:10H. Tkadlecová
Novinky a aktuality v problematice HIV/AIDS
12:10-12:30O. Holý
Cronobacter – problém veřejného zdravotnictví
12:30-12:50H. Zelená
Problematika hantavirových infekcí
12:50-13:10M. Pomiklová
Virologická sérologie – její význam, interpretace a úskalí
13:10-13:30E. Krejčí
Aktuální rezistence bakterií k antibiotikům
13:30-13:50J. Mrázek
Molekulární epidemiologie legionelóz
13:50-14:10Diskuze
14:10-14:45Přestávka
Občerstvení
 
14:45-18:30Sekce III. - Neinfekční nemoci
14:45-15:05M. Bartušová
Geneticky modifikované organizmy – nová výzva pre verejné zdravotníctvo
15:05-15:35R. Šrám
Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí
15:35-15:55J. Tihányi, T. Trnovec
Environmentálna expozícia polychlórovaným bifenylom a jej súvislosti s poškodením sluchu
15:55-16:15B. Břežná, A. Dalecká, V. Jiřík
Srovnání dopadů na zdraví obyvatel žijících v environmentální zatížené a nezatížené oblasti v ČR
16:15-16:40D. Horáková
Metabolický syndrom v ordinaci praktického lékaře
16:40-17:00M. Mucska, A. Vyskoč
Syndrom spánkového apnoe obštrukčného typu ako rizikový faktor metabolického syndrómu
17:00-17:20V.K. Jandačková, S. Scholes, A. Britton, A. Steptoe
Srdeční autonomní modulace jako prediktor depresivních stavů a úbytku kognitivních funkcí
17:20-17:40O. Machaczka
Hodnocení validity ankle brachial indexu u diabetiků
17:40-18:00A. Zatloukalová
Epidemiologická studie nových perorálních antikoagulancií
18:00-18:20Diskuze
18:20-18:30Závěr konference
 
Postery:
1.K. Bolechová
Prevence a komplikace DM II. typu ve vztahu k výživě
2.T. Cieślarová, H. Tomášková, D. Feltl
Kvalita života pacientů s karcinomem prostaty léčených stereotaktickou radioterapií
3. R. Maďar, I. Kochová, H. Ševčíková, M. Schejbalová, A. Slámová, H. Tkadlecová
Pre-departure travel arrangements of over 12,000 travellers with respect to possible health risks abroad
4.H. Wiśniewska-Śliwińska
Zdravotní prevence mezi dětmi v Polsku – předběžná vědecká analýza na téma zdraví
5.V.K. Jandačková, S. Scholes, A. Britton, M. Malik, A. Steptoe
Healthy lifestyle and cardiac vagal modulation over 10 years: Whitehall II cohort study
6.Š. Solecka , K. Matler, J. Betka, H. Tomášková
Význam screeningových dotazníků v detekci závažnosti obstrukční spánkové apnoe
7.Lehnertová J.
Výskyt B. cereus na neonatologické JIP
8.J. Richtárová, I. Satinský
Fournierova gangréna - příklad mezioborové spolupráce
9.J. Richtárová, E. Mrázková, I. Satinský
ERAS versus tradiční péče v praxi
10.E. Mrázková, P. Molinková, E. Záthurecký
Recidivující, invalidizující abscesy boltců ušních – kazuistika
11.J. Vyskotová, K. Vojkovská, J. Šichnárek, E. Mrázková
Výsledky hodnocení hlasu s využitím hlasové analýzy u hlasových profesionálů
12.H. Tomášková, J. Horáček, H. Šlachtová, A. Šplíchalová, P. Urban, Z. Jirák
Karcinom plic u černouhelných horníků v České republice, 1992-2015
13.H. Šlachová, H. Tomášková, I. Tomášek, L. Hellebrandová, H. Miturová, P. Polaufová, A. Šplíchalová
Vliv prašnosti na nemocnost a úmrtnost, 2018-2021
14.M. Adamišin, M. Mucska, J. Tihányi
Kvalita vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie

Ke stažení:

Organizuje:

 • Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
  Lékařská fakulta OU

Předseda organizačního výboru:

Místo konání:

 • Aula Lékařské fakulty OU v Ostravě (budova ZY, 3. patro)
  Lékařská fakulta OU
  Syllabova 19
  700 30 Ostrava
  GPS pozice: 49.8117056831, 18.2494472781

Akci budou přiděleny kredity ČAS a POUPZ.

Vstup zdarma, úhrada konferenčního poplatku se nevyžaduje. Vzhledem k předpokládanému zájmu a omezené kapacitě přednáškové auly však doporučujeme předchozí registraci e-mailem na sekretariátu organizačního výboru:
.Zlatý partnerStříbrný partnerBronzový partner
PFIZER AVENIERMSD


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 04. 2018