Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Lékařská fakulta spustila nový web pro své absolventy!

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dnes spustila nový absolventský web, prostřednictvím kterého chce začít s absolventy aktivně pracovat a informovat je o dění na fakultě.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nebude mít omezenou akreditaci, Národní akreditační úřad zastavil správní řízení

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nebude mít omezenou stávající platnou akreditaci oboru Všeobecné lékařství. Národní akreditační úřad zastavil správní řízení, které zahájil loni v létě. Rozhodnutí úřad učinil na základě definitivní zprávy hodnotící komise, která provedla v loňském roce audit přijímacích zkoušek, na jehož základě konstatovala, že ostravská lékařská fakulta většinu nedostatků při přijímání uchazečů odstranila a napravila.

Lékařská fakulta je partnerem nového Centra telemedicínských služeb

Fakultní nemocnice Ostrava otevřela nové Centrum telemedicínských služeb a Lékařská fakulta Ostrava je partnerem tohoto zajímavého projektu.

Odborníci z ostravských univerzit představili na lékařské fakultě první výsledky projektu HealthAir

Dopady znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí.

Studentky bakalářského oboru Porodní asistentka Lékařské fakulty OU se umisťují na předních místech

Česká komora porodních asistentek, z.s. (ČKPA) vyhlašuje každým rokem soutěž o nejlepší bakalářskou práci, jejichž výstup bude mít praktický přínos pro profesi porodní asistentky. Práce posuzuje odborná komise složená z porodních asistentek – členek ČKPA.

Studenti si vyzkoušeli pomocí simulátoru zákroky uvnitř cévy

Lepší porozumění základním katetrizačním technikám v mozkové cirkulaci a jejich nácvik umožnil studentům workshop, která se konal 14. listopadu v prostorách angiolinky ve Fakultní nemocnici Ostrava

Profesor Zdeněk Jirák obdržel cenu za rozvoj ústavu

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSC. se stal v pořadí třetím laureátem tohoto ocenění na LF OU.

Konference na LF o problémech veřejného zdravotnictví

Odborníci ze tří zemí jednali na LF OU o globálních problémech ochrany veřejného zdraví.

Stavba Vivária zahájena

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podpoří ze svého rozpočtu rekonstrukci budovy, která bude následně sloužit jako Vivárium pro chov imunodeficitních myší vhodných pro biomedicínský výzkum.

Zlatá medaile pro profesora Grundmanna

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. obdržel při příležitosti svého životního jubilea Zlatou pamětní medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Druhé nejvyšší ocenění udělované Českou lékařskou společnosti získal jako první lékař v Moravskoslezském kraji za svou celoživotní činnost pro obor klinické farmakologie.

Osm excelentních vědců obdrželo Cenu neuron, mezi nimi i vědec z Ostravské univerzity, Lékařské fakulty

Ve středu 6. listopadu obdržel vědec z Ostravské univerzity, Lékařské fakulty, RNDr. Michal Šimíček, Ph.D., Cenu neuron v oblasti medicíny. Úspěch si vysloužil za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci.

Cena o nejlepší lékařskou fakultu putuje díky studentům IFMSA do Ostravy!

O další skvělý úspěch ostravské lékařské fakulty se tentokrát zasloužili studenti IFMSA. Do Ostravy o víkendu přivezli cenu Nejlepší lékařská fakulta za rok 2018/2019. Dlouhé roky si cenu o nejlepší lékařskou fakultu předávali studenti z Karlovy a Masarykovy univerzity. Poprvé v historii udílení této ceny pohár putuje do Ostravy!

Životní jubileum prof. MUDr. Milana Grundmanna, CSc.

„Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty.“
(Albert Einstein)

Lékařská fakulta má zrekonstruovanou učebnu Histologie a embryologie

Studenti všeobecného lékařství i budoucí zdravotní laboranti studují Histologii a embryologii v nově zrekonstruované výukové místnosti. Díky kompletní rekonstrukci prostor nejenže prokouknul, ale studenti mají k dispozici i nové vybavení.

Centrum TELEMEDICÍNY vznikne nově ve Fakultní nemocnici v Ostravě

Podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci stvrdili v pondělí 14. října společně představitelé Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), Ústavu vývoje a klinických aplikací (ÚVKA) a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) zájem spolupracovat na zřízení a provozu CENTRA TELEMEDICÍNSKÝCH SLUŽEB. Toto specializované pracoviště zahájí svoji činnost do konce letošního roku.

Lékařská fakulta v Ostravě získala cennou akreditaci, díky které může udělovat profesorský titul v oboru Ošetřovatelství

Skvělá zpráva a další velký úspěch pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. V těchto dnech totiž získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství. Titul profesor bude moci ostravská lékařská fakulta udělovat vůbec poprvé ve své novodobé historii.

Noc vědců na Lékařské fakultě OU

V pátek 27. září otevřela Lékařská fakulta Ostravské univerzity opět své brány malým i velkým návštěvníkům z řad široké veřejnosti. Již tradiční celorepublikovou akci „Noc vědců“ letos navštívilo jen na této fakultě 691 zájemců. Program pro děti a dospělé se tentokrát nesl v duchu tématu „Šetrně k planetě“.

Jak pohnout se zdravím?

Cvičení rovnováhy, školení první pomoci nebo základy chirurgického šití.

Děkan fakulty docent Arnošt Martínek v rozhovoru pro Zdravotnický deník

Děkan Martínek: Ostravský region si lékařskou fakultu zaslouží, její zánik by pro něj měl fatální následky.

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity podpořil děkana a odmítl návrh rektora na jeho odvolání

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity dnes mimořádně projednával podnět rektora Ostravské univerzity k odvolání děkana lékařské fakulty docenta Arnošta Martínka. Ten znovu odmítl důvody, které rektora vedly k zahájení procesu jeho odvolání. Během zasedání zároveň upozornil senátory, že jeho odvolání může zkomplikovat nejen akreditační proces oboru všeobecného lékařství, ale může ohrozit i projekt cvičné nemocnice. Po krátké diskuzi senátoři návrh na odvolání děkana odmítli. Podnět k odvolání odmítlo celkem dvanáct z osmnácti přítomných senátorů. Senátoři tak jasně děkanovi vyjádřili důvěru. Dva senátoři se hlasování zdrželi, čtyři byli pro návrh.

12345678

facebook
instagram
twitter
rss
social hub