Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Aktuality > Archiv aktualit

Archiv aktualit

Komentář rektora prof. Jana Laty k volbě Rastislava Maďara kandidátem na post děkana Lékařské fakulty OU

Jsem velmi rád, že byl zvolen děkan, který není spojen s problémy LF v minulosti. Doc. Maďar je zkušeným manažerem, což v minulosti opakovaně prokázal na nejrůznějších úrovních a bude jistě dobrým děkanem. Co je ale pro mne a pro fakultu nesmírně důležité je fakt, že oba kandidáti, doc. Procházka i doc. Maďar, deklarovali ochotu spolu i v budoucnu spolupracovat. Jednota uvnitř fakulty i mezi fakultou a univerzitou je pro budoucí vývoj LF zásadní a v osobě doc. Maďara ji lze garantovat.

Docent Karol Zeleník v Dobrém ránu ČT

V úterý 6. října vystoupil v Dobrém ránu České televize docent Karol Zeleník z naší katedry kraniofaciálních oborů.

Docentka Lucie Sikorová je Moravskoslezskou sestrou roku v kategorii Paliativní a hospicová péče

Docentka Lucie Sikorová zvítězila v anketě Moravskoslezská sestra roku 2020 v kategorii Paliativní a hospicová péče. Vítězství si vydobyla díky své skvělé práci pro Hospic Ondrášek.

Navržení kandidáti na funkci děkana LF OU, informace ke shromáždění akademické obce LF OU

Na základě vyhlášených voleb zveřejňuje volební komise AS LF OU kandidáty na funkci děkana LF OU.

Dobrovolníci z Ostravské zasadí stromy za podané přihlášky

„Ovlivni nejen svou budoucnost.” Tak zní motto aktuální kampaně Ostravské univerzity. V jejím duchu se proto nese náš závazek - za každou přihlášku na letošní akademický rok vysadit jeden nový strom tam, kde je jich nejvíce potřeba.

Doktorka Dagmar Grečmelová v Dobrém ránu České televize

Co je to lékařská genetika a jak se prolíná s ostatními obory medicíny? Jak probíhá genetické vyšetření a kdo bývá nejčastěji pacientem genetické ambulance? Nejen o tom byla řeč v pátečním Dobrém ránu České televize.

Je nejen skvělou studentkou medicíny, ale i tenistkou!

Děkujeme Veronice Matuškové za skvělou reprezentaci na Akademickém mistrovství světa České republiky.

Do celoplošného testování zaměstnanců OKD se zapojili také studenti všeobecného lékařství

Kvůli několika ohniskům nákazy koronavirem přistoupila na konci prázdnin společnost OKD k celoplošnému testování svých zaměstnanců.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU je spoluřešitelem nového mezinárodního projektu (Erasmus+) zaměřeného na edukační dovednosti sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti

Mezinárodní projekt Ehealth literacy learning skills among nurses working with older people (2020-1-CY01-KA202-065962) je zaměřen na edukační dovednosti sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti.

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek odchází z jejího čela, abdikovat bude po volbě nového děkana

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek odchází z jejího čela. Svůj úmysl abdikovat dnes oznámil také akademickému senátu fakulty. Jeho abdikace nabude účinnosti ke dni, kdy se akademický senát usnese o návrhu na jmenování nového děkana.

Docent Petr Vávra v Dobrém ránu České televize

Co je to telemedicína a jak vlastně funguje? A jakou roli v jejím případě sehrávají mobilní aplikace? To jsou otázky, na které nedávno odpovídal v Dobrém ránu České televize na ČT2 přednosta chirurgické kliniky ostravské fakultní nemocnice a člen naší katedry chirurgických oborů doc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Publikační úspěch studentů LF OU

Významný odborný Jimp časopis Antibiotics s IF=3,893 otiskl článek, ve kterém je rozsáhle citován článek autorů z Pracoviště mikrobiologie a imunologie Katedry biomedicínských oborů LF OU s názvem Antibiotic susceptibility and production of endotoxin by Ochrobactrum anthropi isolated from environment and from patients with cystic fibrosis.

Oceněný výstup studentské grantové soutěže SGS02/LF/2019 - Genotypizácia toxigénnych kmeňov Clostridium difficile a účinok hyperbarickej oxygenácie na expresiu génov

Veronika Janošcová, studentka 5. ročníku všeobecného lékařství na ostravské lékařské fakultě, se zúčastnila se svou prací, která byla realizačním výstupem SGS grantu SGS02/LF/2019 - Genotypizácia toxigénnych kmeňov Clostridium difficile a účinok hyperbarickej oxygenácie na expresiu génov, několika vědeckých konferencí pro mladé vědce.

Prohlášení děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošta Martínka k přerušení projednávání žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství

Přestože Lékařská fakulta Ostravské univerzity pracovala na přípravě akreditačního spisu usilovně několik měsíců a pro získání akreditace udělala maximum možného, rozhodla se Rada Národního akreditačního úřadu akreditaci magisterského programu Všeobecné lékařství fakultě nakonec neudělit. Při rozhodování NAU pravděpodobně nakonec převážila váha kritizovaného nedostatečného počtu docentů a profesorů nad odbornou a nikdy nezpochybněnou kvalitou absolventů lékařské fakulty a jejich společenskou potřebou v regionu.

Fakultu v úsilí o získání akreditace podporuje kraj, město i nemocnice

Akreditace oboru Všeobecné lékařství a podpora ostravské lékařské fakulty: to bylo tématem velké společné tiskové konference.

Projekty, věda a výzkum na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Lékařská fakulta Ostravské univerzity představuje aktuální stav a stručnou historii v oblasti projektových aktivit a vědy a výzkumu.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dál usiluje o získání akreditace

Navzdory doporučení pracovní komise Národního akreditačního úřadu – akreditaci oboru Všeobecného lékařství ostravské lékařské fakultě neudělit, se vedení fakulty rozhodlo, že bude o získání akreditace dál usilovat. Národní akreditační úřad by měl o udělení akreditace rozhodnout příští týden.

Vyjádření děkana Lékařské fakulty OU doc. MUDr. Arnošta Martínka CSc. k hodnotící zprávě komise NAU

Vedení lékařské fakulty se podrobně seznámilo s obsahem zprávy hodnotící komise, která nedoporučuje Lékařské fakultě Ostravské univerzity udělit akreditaci oboru Všeobecné lékařství. Přesto nadále věříme, že se nám i přes návrh hodnotící komise podaří akreditaci získat. V posledních dnech usilovně pracujeme na odstranění vytýkaných nedostatků, nicméně považuji za důležité upozornit na skutečnost, že s několika vytýkanými nedostatky nesouhlasíme a budeme se je snažit posuzovatelům více vysvětlit.

S novým vybavením do cvičné nemocnice pomohla i firma Hyundai, lékařské fakultě darovala pět vyšetřovacích lehátek

Společnost Hyundai Motor Manufacturing se rozhodla podpořit Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Škole darovala celkem pět nových vyšetřovacích lehátek do vznikajícího simulačního centra, tzv. cvičné nemocnice. Lehátka využijí studenti během výuky předmětů v oboru fyzioterapie a ergoterapie.

Díky podpoře Moravskoslezského kraje mohla lékařská fakulta přijmout víc mediků

Lékařská fakulta přijala v loňském roce historicky nejvíc studentů od svého vzniku. A to i díky podpoře Moravskoslezského kraje, který fakultu dlouhodobě finančně podporuje. Díky 350 tisícové finanční dotaci mohla fakulta přijmout navíc celkem pět studentů všeobecného lékařství. Dohromady jich nastoupilo ke studiu 134.

12345678

facebook
instagram
twitter
rss
social hub