Projekty Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky

ID projektu
Název projektu, řešitelé, doba projektu
NJ6578
Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého
řešitel: doc. MUDr. Jaroslav HORÁČEK, CSc., spoluřešitel neuveden
doba projektu: 1.1.2001 - 1.12.2003
00163/2012/RRC
Pořízení přístrojového vybavení Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
řešitel: doc. MUDr. Jaroslav HORÁČEK, CSc., spoluřešitel: Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
doba projektu: 1.1.2012 - 30.11.2013
RRC/04/2012 DT4
Kolorektální karcinom- molekulárně genetická analýza vybraných genů
řešitel: doc. MUDr. Jana DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D., spoluřešitel: neuveden
doba projektu: 1.8.2012 - 30.9.2013
SGS04/LF/2012
Přínos imunochemických metod v hodnocení dysplastických změn děložního čípku
řešitel: Mgr. Jana VACULOVÁ, spoluřešitel: neuveden
doba projektu: 1.1.2013 - 31.12.2013
IRP201424
Multimediální studijní podpora pro předmět Patologie
řešitel: MUDr. Patricie DELONGOVÁ, spoluřešitel: neuveden
doba projektu: 1.1.2014 - 31.12.2014
SGS26/LF/2014-2015
Rizikové faktory a prediktory progrese Barretova jícnu do adenokarcinomu
řešitel: SVOBODA Pavel, spoluřešitelé: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., Mgr. Jana Žmolíková, MUDr. Petr Buzrla
doba projektu: 1.1.2014 - 31.12.2015
SGS24/LF/2014-2015
Morbus Crohn - genetické faktory a průběh onemocnění
řešitel: KUPKA Tomáš, spoluřešitelé: doc. MUDr. Jana DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D., Mgr. Jarmila Šimová, MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
doba projektu: 1.1.2014 - 31.12.2015
Vitkovice_3
Interaktivní atlas patologických změn
řešitel: prof. MUDr. Jirka MAČÁK, CSc., spoluřešitel: neuveden
doba projektu: 1.1.2016 - 31.12.2016
SGS08LF2016
Přínos imunohistochemického vyšetření periprotetických tkání k objasnění mechanismu aseptického uvolnění totálních endoprotéz
řešitel: Mgr. Jana VACULOVÁ, spoluřešitel: neuveden
doba projektu: 1.1.2016 - 31.12.2016
SGS19LF2016-17
Využití nových protilátek v diagnostice a v predikci chování maligních nádorů
řešitel: MUDr. Patricie DELONGOVÁ, spoluřešitel: neuveden
doba projektu: 1.1.2016 - 31.12.2017
SGS17/LF/2017-2018
Studium genetických změn u chordomů
Hlavní řešitel doc. MUDr. Jana DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D., MIAC
Období 1/2017 - 12/2018
Poskytovatel Specifický VŠ výzkum
SGS07/LF/2018
Histologicko - anatomická studia jater za fyziologických a patologických podmínek
Hlavní řešitel Mgr. Jana VACULOVÁ, Ph.D.
Období 1/2018 - 12/2018
Poskytovatel Specifický VŠ výzkum
SGS 04/LF/2020
Morfometrie patologické duktuloproliferace jater
Hlavní řešitel Mgr. Jana VACULOVÁ, Ph.D.
Období 1/2020 - 12/2020
Poskytovatel Specifický VŠ výzkum
SGS05_2021
Nové potencionální prediktivní faktory odpovědi na imunoterapii u tripple negativního karcinomu prsu
Hlavní řešitel doc. MUDr. MVDr. Jozef ŠKARDA, Ph.D., PhD.
Období 1/2021 - 12/2021
Poskytovatel Specifický VŠ výzkum
Institucionální podpora 24/RVO-FNOs/2020
L1CAM jako negativní prognostický faktor u časných stadií karcinomu čípku děložního
Spoluřešitel MUDr. Vladimír ŽIDLÍK, MIAC et al. (2020 – 2023)
Institucionální podpora 02/RVO-FNOs/2020
Využití multiparametrické MRI v diagnostice svalovinu infiltrujícího karcinomu močového měchýře
Spoluřešitel MUDr. Vladimír ŽIDLÍK, MIAC et al. (2020 – 2023)


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 02. 2022